SINTEZĂ ACTIVITATE 9.12.2016

 

SERVICIUL ORDINE ȘI LINIȘTE PUBLICĂ

În perioada 25.11.2016-09.12.2016, au fost înregistrate 95 de sesizări. Polițiștii locali din cadrul Serviciului au legitimat, în acest interval, 362 de persoane și au asigurat protecția personalului din aparatul de specialitate al primarului.

Mai mult, polițiștii locali asigură un climat de siguranță publică în imediata apropiere a instituțiilor de învățământ și pe durata audiențelor ce au loc la Primăria Municipiului Târgoviște, dar monitorizează și locuri de joacă din municipiu.

În fiecare duminică, polițiștii locali din cadrul Serviciului asigură ordinea și liniștea publică în Piața Bărăției și la Obor. De asemenea, în Piața 1 Mai din Târgoviște, polițiștii locali îi însoțesc pe lucrătorii Pieței atunci când colectează taxele pentru plata tarabelor.

Serviciul Ordine și Liniște Publică a aplicat amenzi în valoare de 11.030 de lei.

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

Au fost primite 23 sesizări prin Dispecerat, cu privire la opriri neregulamentare. În acest sens, polițiștii locali au identificat conducătorii auto și au aplicat sancțiunile contravenționale conform normelor legale.

În data de 03.12.2016, orele 17:00-20:00, polițiștii locali din cadrul Serviciului Circulație au executat activități de îndrumare și dirijare a traficului rutier pe Bulevardul Unirii – zona Sălii Sporturilor, acolo unde a avut loc un meci de baschet.

Serviciul Circulație pe Drumurile Publice a aplicat amenzi în valoare de 14.775 de lei.

BIROUL CONTROL

COMPARTIMENTUL DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII ȘI AFIŞAJ STRADAL

Reprezentanţii Compartimentului au efectuat controale pentru identificarea aspectelor de nerespectare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi respectarea proiectului tehnic aprobat, identificarea lucrărilor cu caracter provizoriu, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame pe străzile: Calea București, Radu de la Afumați, Calea Domnească, Laminorului, Vasile Blendea, I. C. Brătianu, Nicolae Dobrin, Crăiţelor, Ion Ciorănescu, Radu Gioglovan, Petru Cercel, Pandurilor, Luceafărului, Cronicarilor, Mihail Sadoveanu, Mihai Popescu, Col. Marin Stănescu, Silviu Stănculescu, Matei Alexandru, Laura Stoica, George Cair, Calea Ialomiţei, Crizantemei, Înfrăţirii, Şoseaua Găeşti, Răsăritului, I. E.Florescu, Lt. Stancu Ion.

COMPARTIMENTUL PROTECȚIA MEDIULUI

Au fost derulate acţiuni de control în Microraioanele VI, VIII, IX,  XI,  XII, Aleea Trandafirilor, Cartier CFR, str. Gării și în zonele limitrofe municipiului Târgovişte în care se depozitează frecvent resturi de materiale de construcţii şi deşeuri menajere. Au fost controlate următoarele locaţii: cartier Priseaca, zona malului drept al râului Ialomiţa, str. Popa Cornel, Bulevardul Eroilor, Pod Mihai Bravu, Șoseaua Găești, Calea Ialomiței, str. Nifon, str. Petru Cercel, str. Magrini și Calea Câmpulung.

COMPARTIMENT ACTIVITĂŢI COMERCIALE

A fost organizată o acțiune, conform O.G. nr. 99/2000 republicată în 2007, pentru verificarea societăţilor comerciale care desfăşoară activitate de alimentaţie publică, obiectivul controlului fiind deţinerea autorizaţiei emisă în acest sens de Primăria Municipiului Târgovişte. A fost depistată o societate comercială care desfăşura activitate de alimentaţie publică fără să deţină autorizaţie și a fost sancţionată contravenţional cu amendă.

În plus, s-a acţionat, potrivit  H.C.L nr. 64/2002, completată şi modificată prin H.C.L nr. 44/2009, pe Şoseaua Găeşti, Bulevardul Unirii, Bulevardul I.C. Brătianu, Bulevardul Independenţei și străzile adiacente, pentru depistarea comercianţilor care ocupă domeniul public ilegal. Două societăţi comerciale au fost atenţionate să respecte suprafaţa privind comerţul de întâmpinare, astfel încât să asigure circulaţia pietonală. Comercianţii ambulanţi din zona Dealul Mare au fost dirijaţi către pieţe.

Biroul Control a aplicat amenzi în valoare de 500 de lei.

În total, în perioada 25.11.2016-09.12.2016, au fost aplicate amenzi în valoare de 26.305 lei.