Despre

 

Poliția Locală Târgoviște își desfășoară activitatea pentru și în interesul cetățenilor, în temeiul Legii nr. 155/2010 actualizată. Activitatea se realizează pentru asigurarea ordinii și liniștii publice, precum și pentru menținerea unui climat de siguranță în municipiu, pe baza principiilor legalităţii, încrederii, previzibilităţii, proximităţii şi proporţionalităţii, deschiderii şi transparenţei, eficienţei şi eficacităţii, răspunderii şi responsabilităţii, imparţialităţii şi nediscriminării.

Istoric Poliția Locală

La data de 01.07.2005, a fost înființată Poliția Comunitară Târgoviște, prin Hotărârea Consiliului Local 225/29.06.2005. La acel moment, instituția funcționa cu 193 de persoane, respectiv 65 de funcționari și 128, personal contractual. Încadrarea personalului s-a efectuat în conformitate cu dispozițiile legale, de către o comisie de specialitate, propusă de primarul Iulian Furcoiu, iar primul director a fost numit col. (r.) Adrian Dumitru.

La data de 01.04.2009, a fost numit în funcția de director executiv col. (r.) Gheorghe Dinu. 

De altfel, la data de 01.06.2010, prin Hotărârile Consiliului Județean Dâmbovița 70/26.03.2010 și 129/28.05.2010, precum și HCJD 133/30.06.2010, Serviciul Public Județean de Pază și Protecție a fost desființat. “Personalul Serviciului Public Județean de Pază și Protecție va fi preluat, în condițiile legii, prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Târgoviște, în cadrul Poliției Comunitare a municipiului Târgoviște”, se arată în documentele menționate.

Ca urmare a adoptării Legii nr. 155/2010, începând cu data de 01.02.2011, se aprobă înființarea Poliției Locale a municipiului Târgoviște, instituție publică cu un număr de 106 posturi bugetate din care: 4 funcții publice de conducere, 97 funcții de execuție și 5 funcții contractuale.

La data de 06.08.2018, a intrat în vigoare noua organigramă a Poliției Locale Târgoviște, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târgoviște nr. 199/2018, ce prevede un număr de 93 de funcții.

La data de 01.07.2022, a intrat în vigoare noua organigramă a Poliției Locale Târgoviște, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târgoviște nr. 196/2022, ce prevede un număr de 91 de funcții.

Sediul Poliției Locale Târgoviște este pe str. Calea Ploieşti, nr. 85.