Legea nr. 544/2001

 

LEGEA NR. 544/2001– privind liberul acces la informaţiile de interes public:

Responsabil Legea nr. 544/2001 – Consilier Leu Raluca

  • Telefon: 0785 212 904
  • Fax: 0245 631 895
  • Email: contact@politialocalatargoviste.ro

Acte care reglementează activitatea:

Legea nr. 544/2001 – privind liberul acces la informaţiile de interes public

Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 544/2001