SINTEZĂ ACTIVITATE 9.06.2017

 

SERVICIUL ORDINE ȘI LINIȘTE PUBLICĂ

În perioada 26.05.2017-08.06.2017, au fost înregistrate 114 de sesizări. Polițiștii locali din cadrul Serviciului au legitimat, în acest interval, 546 persoane și au asigurat protecția personalului din aparatul de specialitate al primarului.

Mai mult, polițiștii locali asigură un climat de siguranță publică în imediata apropiere a instituțiilor de învățământ și pe durata audiențelor ce au loc la Primăria Municipiului Târgoviște, dar monitorizează și locuri de joacă din municipiu.

În fiecare duminică, polițiștii locali din cadrul Serviciului asigură ordinea și liniștea publică în Piața Bărăției și la Obor. De asemenea, în Piața 1 Mai din Târgoviște, polițiștii locali îi însoțesc pe lucrătorii Pieței atunci când colectează taxele pentru plata tarabelor.

Serviciul Ordine și Liniște Publică a aplicat amenzi în valoare de 18.980 de lei.

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

Au fost primite 23 sesizări prin Dispecerat, cu privire la opriri neregulamentare. În acest sens, polițiștii locali au identificat conducătorii auto și au aplicat sancțiunile contravenționale conform normelor legale.

Totodată, polițiștii locali au asigurat măsuri de dirijare și fluidizare a traficului rutier cu prilejul unor lucrări desfășurate în municipiu, dar și a evenimentelor importante, cum ar fi Semimaratonul organizat de Asociația Respiro și Festivalul Babel.

Serviciul Circulație pe Drumurile Publice a aplicat amenzi în valoare de 27.930 lei.

BIROUL CONTROL

COMPARTIMENTUL DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII ȘI AFIŞAJ STRADAL

Reprezentanţii Compartimentului au efectuat controale pentru identificarea aspectelor de nerespectare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi respectarea proiectului tehnic aprobat, identificarea lucrărilor cu caracter provizoriu, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame pe străzile: Dr. Marinescu, Calea Câmpulung, Aviator Negel, Poet Gr. Alexandrescu, Calea Domnească, Gimnaziului, I.C. Brătianu, Avram Iancu, Unirii, Moldovei, Basarabiei, Cetății, Lt. Stancu Ion, Nicolae Filipescu, 9 Mai, Boerescu Zaharia, Matei Vlădescu, Col. Băltărețu, Independenței, Regele Carol I, Iazului, Aleea Trandafirilor, Tudor Vladimirescu, Ciprian Porumbescu, Eugen Brăzișeanu, Libertăţii, Vasile Florescu, Piaţa 1 Mai, Cernăuţi, Costache Olăreanu.

COMPARTIMENTUL PROTECȚIA MEDIULUI

În perioada 26.05.2017-08.06.2017, s-au efectuat acţiuni de control în Microraioanele II, III, IV, V, VI, VIII, IX, Cartier CFR şi Aleea Trandafirilor, prin care au fost verificate asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor şi existenţa depozitelor necontrolate de deşeuri şi a bunurilor abandonate pe domeniul public.

Au fost derulate acţiuni de control și în zonele limitrofe municipiului Târgovişte în care se depozitează frecvent resturi de materiale de construcţii şi deşeuri menajere. Au fost controlate următoarele locaţii: cartier Priseaca, zona malului drept al râului Ialomiţa, str. Popa Cornel, Calea Ialomiței, B-dul Eroilor, Șoseaua Găești, str. Petru Cercel, Calea Câmpulung, str. Laminorului. În urma verificării stării de salubrizare a platformelor de precolectare a deşeurilor menajere provenite de la populaţie, s-a constatat că S.C. Supercom S.A. nu a salubrizat spaţiile pe care sunt amplasate eurocontainerele pentru preluarea deşeurilor menajere de la populaţie din zona str. Mihai Popescu, fapt pentru care societatea a fost sancţionată contravenţional cu suma de 400 lei.

COMPARTIMENT ACTIVITĂŢI COMERCIALE

S-a acţionat, conform O.G nr. 99/2000 republicată în 2007, pentru verificarea societăţilor comerciale care desfăşoară activitate de alimentaţie publică, obiectivul controlului fiind deţinerea autorizaţiei emisă în acest sens de Primăria Municipiului Târgovişte. Au fost depistate două societăți comerciale care desfăşurau activitate de alimentaţie publică fără să deţină autorizaţie și au fost sancţionate contravenţional cu amendă.

În plus, s-a acţionat, potrivit H.C.L nr. 64/2002, completată şi modificată prin H.C.L nr. 44/2009, pe Bulevardul Unirii, strada Radu cel Mare și strada Tudor Vladimirescu în vederea monitorizării comerţului de întâmpinare şi comerţului ambulant de pe domeniul public. Pe strada Radu cel Mare, două societăţi comerciale au fost somate să restrângă comerţul de întâmpinare, astfel încât să fie asigurată circulaţia pietonală. De altfel, opt societăţi comerciale care desfăşoară comerţ cu coroane de flori şi obiecte funerare au fost atenţionate să le comercializeze de pe proprietate.

Biroul Control a aplicat amenzi în valoare de 2.600 lei.

În total, în perioada 26.05.2017-08.06.2017, au fost aplicate sancțiuni contravenționale în valoare de 49.510 lei.