Sinteză activitate 8.07.2016

 

SERVICIUL ORDINE ȘI LINIȘTE PUBLICĂ

În perioada 01.07.2016-07.07.2016, au fost înregistrate 60 de sesizări. Polițiștii locali din cadrul Serviciului au legitimat, în acest interval, 306 de persoane și au asigurat protecția personalului din aparatul de specialitate al primarului.

Mai mult, polițiștii locali asigură un climat de siguranță publică în imediata apropiere a instituțiilor de învățământ și pe durata audiențelor ce au loc la Primăria Municipiului Târgoviște, dar monitorizează și locuri de joacă din municipiu.

În fiecare duminică, polițiștii locali din cadrul Serviciului asigură ordinea și liniștea publică în Piața Bărăției și la Obor. De asemenea, în Piața 1 Mai din Târgoviște, polițiștii locali îi însoțesc pe lucrătorii Pieței atunci când colectează taxele pentru plata tarabelor.

Serviciul Ordine și Liniște Publică a aplicat amenzi în valoare de 9.730 de lei.

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

Au fost soluționate sesizările primite. Au fost asigurate măsuri de dirijare și fluidizare a traficului rutier în municipiu, iar conform protocolului de colaborare, începând cu 07.03.2016, în funcție de limita efectivelor disponibile, un polițist local din cadrul Serviciului Circulație (Poliția Locală) împreună cu un polițist din cadrul Biroului Rutier (Poliția Municipiului Târgoviște) formează un echipaj mixt, care acționează cu precădere pentru opriri și staționări neregulamentare.
Serviciul Circulație pe Drumurile Publice a aplicat amenzi în valoare de 22.520 de lei.

BIROUL CONTROL

COMPARTIMENTUL DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII ȘI AFIŞAJ STRADAL

Au fost verificate sesizările primite din partea cetăţenilor municipiului Târgovişte. Reprezentanţii Compartimentului au efectuat controale pentru identificarea aspectelor de nerespectare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi respectarea proiectului tehnic aprobat, identificarea lucrărilor cu caracter provizoriu, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame pe străzile: Gimnaziului, I.C. Brătianu, Vasile Blendea, Radu de la Afumați, Stănică Ilie, Nifon, Crăițelor, Pandurilor, Stancu Ion, Soarelui, Dâmboviței, Teilor, Cezar Ivănescu, Silviu Stănculescu, Mircea cel Bătrân, Libertății, Calea Câmpulung, Coconilor.

COMPARTIMENTUL PROTECȚIA MEDIULUI

Au fost efectuate acţiuni de control în Microraioanele VI,VII,VIII,IX, Aleea Trandafirilor și Cartier CFR , precum şi în zonele limitrofe municipiului Târgovişte în care se depozitează frecvent resturi de materiale de construcţii şi deşeuri menajere. Au fost controlate următoarele locaţii: cartier Priseaca, zona malului drept al râului Ialomiţa, str. Popa Cornel, Pod Mihai Bravu, Calea Ialomiței, str. Nifon, Bulevardul Eroilor; Șoseaua Găești; str. Petru Cercel; Calea Câmpulung.

De asemenea, a fost organizată o acțiune de control a societăților comerciale care își desfășoară activitatea în zona Centrului Vechi. Acțiunea a avut ca scop verificarea contractelor de salubrizare încheiate cu o societate prestatoare de servicii. Au fost controlate 14 societăți comerciale din care 11 aveau încheiate contracte de salubrizare, iar celelalte 3 societăți comerciale, deoarece nu dețineau acte doveditoare la punctul de lucru, nu au putut face dovada, urmând să se verifice ulterior.

COMPARTIMENT ACTIVITĂŢI COMERCIALE

S-a acţionat conform O.G. nr. 99/2000, republicată, pentru verificarea societăţilor comerciale care desfăşoară activitate de alimentaţie publică, obiectivul controlului fiind deţinerea autorizaţiei emisă în acest sens de Primăria Municipiului Târgovişte. Au fost depistate trei societăţi comerciale care desfăşurau activitate de alimentaţie publică fără să deţină autorizaţie.

S-a acţionat, potrivit H.C.L nr. 156/2011, în Piaţa 1 Mai. S-a aplicat o sancţiune  contravenţională pentru nerespectarea sectorizării pieţei.

Biroul Control a aplicat amenzi în valoare de 1.850 de lei.

În total, în perioada 01.07.2016-07.07.2016, au fost aplicate amenzi în valoare de 34.100 lei.