Sinteză activitate 8.04.2016

 

SERVICIUL ORDINE ȘI LINIȘTE PUBLICĂ

În perioada 01.04.2016-07.04.2016, au fost înregistrate 48 de sesizări. Polițiștii locali din cadrul Serviciului au legitimat, în acest interval, 346 de persoane și au asigurat protecția personalului din aparatul de specialitate al primarului.

Mai mult, polițiștii locali asigură un climat de siguranță publică în imediata apropiere a instituțiilor de învățământ și pe durata audiențelor ce au loc la Primăria Municipiului Târgoviște, dar monitorizează și locuri de joacă din municipiu.

În fiecare duminică, polițiștii locali din cadrul Serviciului asigură ordinea și liniștea publică în Piața Bărăției și la Obor. De asemenea, în Piața 1 Mai din Târgoviște, polițiștii locali îi însoțesc pe lucrătorii Pieței atunci când colectează taxele pentru plata tarabelor.

Serviciul Ordine și Liniște Publică a aplicat amenzi în valoare de 5.300 de lei.

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

Conform protocolului de colaborare, începând cu 07.03.2016, în funcție de limita efectivelor disponibile, un polițist local din cadrul Serviciului Circulație (Poliția Locală) împreună cu un polițist din cadrul Biroului Rutier (Poliția Municipiului Târgoviște) formează un echipaj mixt, care acționează cu precădere pentru opriri și staționări neregulamentare.
De asemenea, polițiștii locali au fluidizat traficul rutier în municipiu, pe Calea Domnească (zona Parc Chindia) și în intersecția străzilor I.C. Brătianu cu Pandurilor, acolo unde a avut loc un accident cu victimă.
Serviciul Circulație pe Drumurile Publice a aplicat amenzi în valoare de 19.735 lei.

BIROUL CONTROL

COMPARTIMENTUL DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII ȘI AFIŞAJ STRADAL

Au fost verificate sesizările primite din partea cetăţenilor municipiului Târgovişte. Reprezentanţii Compartimentului au efectuat controale pentru identificarea aspectelor de nerespectare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi respectarea proiectului tehnic aprobat, identificarea lucrărilor cu caracter provizoriu, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame pe străzile: Radu Popescu, Radu cel Mare, Ienăchiță Văcărescu, Matei Basarab, Cretzulescu, Calea Domnească, Eroilor, Soroca, Tudorică Popescu, Pr. Toma Georgescu, Justiției, Popa Șapcă, Constantin Brâncoveanu, Diaconu Coresi, Mr. Brăzișeanu, Pârvan Popescu, Calea Câmpulung, Ana Ipătescu, Poet Gr. Alexandrescu, 1Mai, Prisecii, Dr. Leo Plângă.

COMPARTIMENTUL PROTECȚIA MEDIULUI

Au fost efectuate acţiuni de control în Microraioanele VII,VIII, IX, XI, XII, Aleea Trandafirilor și Cartier CFR și în zonele limitrofe municipiului Târgovişte în care se depozitează frecvent resturi de materiale de construcţii şi deşeuri menajere. Au fost controlate următoarele locaţii: zona malului drept al râului Ialomiţa, str. Popa Cornel, Bulevardul Eroilor, str. Petru Cercel, Calea Ialomiţei și str. Laminorului, str. Nifon, Pod Mihai Bravu, Priseaca. Nu au fost identificate persoane/societăţi care să depoziteze în zonele controlate.

COMPARTIMENT ACTIVITĂŢI COMERCIALE

S-a acţionat conform O.G. nr. 99/2000, republicată în 2007, pentru verificarea societăţilor comerciale care desfăşoară activitate de alimentaţie publică, obiectivul controlului fiind deţinerea autorizaţiei emisă în acest sens de Primăria Municipiului Târgovişte. În urma verificărilor efectuate, s-au constatat următoarele: trei unităţi de alimentaţie publică au reînnoit autorizaţia pentru a desfăşura activitate de alimentaţie publică eliberată de Primăria Municipiului Târgovişte şi au achitat taxa aferentă anului 2016; o societate comercială, care desfăşoară activitate de alimentaţie publică fără să deţină autorizaţie emisă în acest sens de Primăria Municipiului Târgovişte, a fost sancţionată contravenţional cu amendă.

Biroul Control a aplicat amenzi în valoare de 1.650 de lei.

În total, în perioada 01.04.2016-07.04.2016, au fost aplicate amenzi în valoare de 26.685 de lei.