SINTEZĂ ACTIVITATE 8.01.2017

 

SERVICIUL ORDINE, LINIȘTE PUBLICĂ ȘI PAZĂ

În perioada 29.12.2017-04.01.2018, au fost înregistrate 19 de sesizări. Polițiștii locali din cadrul Serviciului au legitimat, în acest interval, 126 persoane și au asigurat protecția personalului din aparatul de specialitate al primarului.

Mai mult, polițiștii locali asigură un climat de siguranță publică în imediata apropiere a instituțiilor de învățământ și pe durata audiențelor ce au loc la Primăria Municipiului Târgoviște, dar monitorizează și locuri de joacă din municipiu.

În fiecare duminică, polițiștii locali din cadrul Serviciului asigură ordinea și liniștea publică în Piața Bărăției și la Obor. De asemenea, în Piața 1 Mai din Târgoviște, polițiștii locali îi însoțesc pe lucrătorii Pieței atunci când colectează taxele pentru plata tarabelor.

Serviciul Ordine, Liniște Publică și Pază a aplicat amenzi în valoare de 280 de lei.

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

Au fost primite 10 sesizări prin Dispecerat, cu privire la opriri neregulamentare. În acest sens, polițiștii locali au identificat conducătorii auto și au aplicat sancțiunile contravenționale conform normelor legale.

Totodată, polițiștii locali au asigurat măsuri de dirijare și fluidizare a traficului rutier în zonele aglomerate din municipiu (Pavcom, Penny Market, Kaufland).

Serviciul Circulație pe Drumurile Publice a aplicat amenzi în valoare de 10.660 lei.

BIROUL CONTROL

COMPARTIMENTUL DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII ȘI AFIŞAJ STRADAL

Reprezentanţii Compartimentului au efectuat controale pentru identificarea aspectelor de nerespectare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi respectarea proiectului tehnic aprobat, identificarea lucrărilor cu caracter provizoriu, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame pe străzile: Dumitru Băltăreţu, Dr. Marinescu Gheorghe,  Dr. Oprescu Dumitru, Calea Câmpulung, Aviator Negel, Justiţiei, Calea Domnească, Gimnaziului, I.C. Brătianu, Avram Iancu, Unirii, Moldovei, Basarabiei, Cetății, Lt. Stancu Ion, Nicolae Filipescu, 9 Mai, Boerescu Zaharia, Matei Vlădescu, Independenței, Regele Carol I, Iazului, Aleea Trandafirilor, Tudor Vladimirescu, Ciprian Porumbescu, 10 Mai, Mircea cel Bătrân, Vasile Florescu, Piaţa 1 Mai, Arsenalului, Horea, Nicolae Dobrin, Crişan, Cpt. Andeescu, Valul Cetăţii, George Cair, Nicolae Grigorescu.

Ca urmare a Dispoziției nr. 1968/ 03.07.2017, privind împuternicirea Poliției Locale Târgoviște în vederea identificării terenurilor/clădirilor neîngrijite din Municipiul Târgoviște, reprezentanţii Compartimentului au efectuat verificări pentru a constata dacă proprietarii clădirilor neîngrijite, care au fost somaţi în anul 2017, au remediat deficienţele constatate în Fişa de Evaluare ataşată somaţiei. În urma verificărilor, s-au întocmit 21 de Note de Constatare, la clădirile identificate ca fiind neîngrijite.

COMPARTIMENTUL PROTECȚIA MEDIULUI

În perioada 29.12.2017-04.01.2018, s-au efectuat acţiuni de control în zona Centrală, B-dul Eroilor, Calea Ialomiței, Microraioanele II și III, Calea Câmpulung, str. Laminorului, str. Popa Cornel, Microraionul IV, Șoseaua Găești, str. Petru Cercel și zona Pod Teiș, prin care au fost verificate asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor şi existenţa depozitelor necontrolate de deşeuri şi a bunurilor abandonate pe domeniul public.

Au fost verificate și reinventariate un număr de 22 de terenuri de pe raza Municipiului Târgoviște, cu scopul de a constata dacă proprietarii terenurilor s-au conformat somațiilor prin care au fost înștiințați că au obligația de a reface gardurile degradate ale proprietăților, precum și salubrizarea acestora.

COMPARTIMENT ACTIVITĂŢI COMERCIALE

S-a acţionat, conform O.G nr. 99/2000 republicată în 2007, pentru verificarea societăţilor comerciale care desfăşoară activitate de alimentaţie publică, obiectivul controlului fiind deţinerea autorizaţiei emisă în acest sens de Primăria Municipiului Târgovişte. A fost depistată o societate comercială care desfășura activitate de alimentaţie publică fără să deţină autorizaţie și a fost sancţionată contravenţional cu amendă.

În plus, s-a acţionat, potrivit  H.C.L nr. 477/2008 cu completările și modificările ulterioare, pe B-dul Unirii, Șoseaua Găești, strada Radu cel Mare în vederea monitorizării comerţului de întâmpinare și a celui ambulant de pe domeniul public. Două societăți comerciale au fost sancționate contravențional cu avertisment scris întrucât nu respectau normele legale.

Biroul Control a aplicat amenzi în valoare de 500 lei.

În total, în perioada 29.12.2017-04.01.2018, au fost aplicate sancțiuni contravenționale în valoare de 11.440 lei.