SINTEZĂ ACTIVITATE 7.10.2016

 

SERVICIUL ORDINE ȘI LINIȘTE PUBLICĂ

În perioada 30.09.2016-06.10.2016, au fost înregistrate 51 de sesizări. Polițiștii locali din cadrul Serviciului au legitimat, în acest interval, 322 de persoane și au asigurat protecția personalului din aparatul de specialitate al primarului.

Mai mult, polițiștii locali asigură un climat de siguranță publică în imediata apropiere a instituțiilor de învățământ și pe durata audiențelor ce au loc la Primăria Municipiului Târgoviște, dar monitorizează și locuri de joacă din municipiu.

În fiecare duminică, polițiștii locali din cadrul Serviciului asigură ordinea și liniștea publică în Piața Bărăției și la Obor. De asemenea, în Piața 1 Mai din Târgoviște, polițiștii locali îi însoțesc pe lucrătorii Pieței atunci când colectează taxele pentru plata tarabelor.

Serviciul Ordine și Liniște Publică a aplicat amenzi în valoare de 6.400 de lei.

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

Au fost primite 8 sesizări prin Dispecerat, cu privire la opriri neregulamentare. În acest sens, polițiștii locali au identificat conducătorii auto și au aplicat sancțiunile contravenționale conform normelor legale.

Cu ocazia desfășurării evenimentului CORB CHALLENGE DAY 2016, în data de 06.10.2016, au fost asigurate măsuri de dirijare trafic rutier precum și măsuri de ordine și liniște publică în zona Platoului Prefecturii.

Serviciul Circulație pe Drumurile Publice a aplicat amenzi în valoare de 17.850 de lei.

BIROUL CONTROL

COMPARTIMENTUL DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII ȘI AFIŞAJ STRADAL

Reprezentanţii Compartimentului au efectuat controale pentru identificarea aspectelor de nerespectare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi respectarea proiectului tehnic aprobat, identificarea lucrărilor cu caracter provizoriu, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame pe străzile: Alexandru Ilie, Antim Ivireanu, Cernăuţi, Iancu Văcărescu, Nicolae Bălcescu,  Radu Popescu, Radu cel Mare, Ienăchiță Văcărescu, Matei Basarab, Cretzulescu, Calea Domnească, Eroilor, Soroca, Tudorică Popescu, Pr. Toma Georgescu, Justiției, Popa Șapcă, Constantin Brâncoveanu, Diaconu Coresi, Maior Brezișeanu, Pârvan Popescu, Calea Câmpulung, Ana Ipătescu, Poet Gr. Alexandrescu, Mircea cel Bătrân, Bărăției, Cpt. Ion Andreescu, Libertăţii.

COMPARTIMENTUL PROTECȚIA MEDIULUI

Polițiștii locali din cadrul Compartimentului au efectuat o acțiune de verificare/inventariere a platformelor/eurocontainerelor destinate colectării deșeurilor menajere de către operatorul de salubritate, S.C. Supercom S.A., existente pe raza Municipiului Târgoviște. Astfel, s-a constatat că în teren există 519 eurocontainere și 204 platforme ecologice. Neregulile constatate au fost comunicate pentru a fi remediate.

De asemenea, au fost derulate acţiuni de control în Microraioanele II, III, IV, V, zona centrală și în zonele limitrofe municipiului Târgovişte în care se depozitează frecvent resturi de materiale de construcţii şi deşeuri menajere. Au fost controlate următoarele locaţii: cartier Priseaca, zona malului drept al râului Ialomiţa, str. Popa Cornel, B-dul Eroilor, Pod Mihai Bravu, Șoseaua Găești, str. Nifon, str. Petru Cercel și Calea Câmpulung, str. Laminorului.

COMPARTIMENT ACTIVITĂŢI COMERCIALE

S-a acţionat, potrivit  H.C.L nr. 64/2002, completată şi modificată prin H.C.L nr. 44/2009, pe Şoseaua Găeşti, Calea Bucureşti, str. Radu de la Afumaţi, B-dul Independenţei şi pe străzile adiacente, pentru depistarea comercianţilor care ocupă ilegal domeniul public (comerţ de întâmpinare şi ambulant). Au fost aplicate trei sancțiuni contravenționale, iar comercianţii ambulanţi au fost dirijaţi către pieţe.

A fost organizată o acțiune, conform O.G. nr. 99/2000 republicată în 2007, pentru verificarea societăţilor comerciale care desfăşoară activitate de alimentaţie publică, obiectivul controlului fiind deţinerea autorizaţiei emisă în acest sens de Primăria Municipiului Târgovişte. Două unităţi de alimentaţie publică au reînnoit autorizaţia pentru a desfăşura activitate de alimentaţie publică.

Biroul Control a aplicat amenzi în valoare de 500 de lei.

În total, în perioada 30.09.2016-06.10.2016, au fost aplicate amenzi în valoare de 24.750 de lei.