Sinteză activitate 5.08.2016

 

SERVICIUL ORDINE ȘI LINIȘTE PUBLICĂ

În perioada 29.07.2016-04.08.2016, au fost înregistrate 71 de sesizări. Polițiștii locali din cadrul Serviciului au legitimat, în acest interval, 350 de persoane și au asigurat protecția personalului din aparatul de specialitate al primarului.

Mai mult, polițiștii locali asigură un climat de siguranță publică în imediata apropiere a instituțiilor de învățământ și pe durata audiențelor ce au loc la Primăria Municipiului Târgoviște, dar monitorizează și locuri de joacă din municipiu.

În fiecare duminică, polițiștii locali din cadrul Serviciului asigură ordinea și liniștea publică în Piața Bărăției și la Obor. De asemenea, în Piața 1 Mai din Târgoviște, polițiștii locali îi însoțesc pe lucrătorii Pieței atunci când colectează taxele pentru plata tarabelor.

Serviciul Ordine și Liniște Publică a aplicat amenzi în valoare de 7.745 de lei.

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

Au fost soluționate sesizările primite. Au fost asigurate măsuri de dirijare și fluidizare a traficului rutier în municipiu, iar conform protocolului de colaborare, începând cu 07.03.2016, în funcție de limita efectivelor disponibile, un polițist local din cadrul Serviciului Circulație (Poliția Locală) împreună cu un polițist din cadrul Biroului Rutier (Poliția Municipiului Târgoviște) formează un echipaj mixt, care acționează cu precădere pentru opriri și staționări neregulamentare.

În data de 4.08.2016, cu ocazia lucrărilor efectuate de Societatea Municipal Construct, au fost executate măsuri de dirijare și fluidizare trafic rutier în intersecția str. Ialomiței cu Calea București.

Serviciul Circulație pe Drumurile Publice a aplicat amenzi în valoare de 25.400 de lei.

BIROUL CONTROL

COMPARTIMENTUL DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII ȘI AFIŞAJ STRADAL

Au fost verificate sesizările primite din partea cetăţenilor municipiului Târgovişte. Reprezentanţii Compartimentului au efectuat controale pentru identificarea aspectelor de nerespectare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi respectarea proiectului tehnic aprobat, identificarea lucrărilor cu caracter provizoriu, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame pe străzile: Tudor Vladimirescu, Vasile Voiculescu, B-dul Unirii, Col. Băltărețu, Ienachiță Văcărescu, 9 Mai, Virgil Drăghiceanu, Avram Iancu, Calea Domnească, B-dul Independenței, B-dul Mircea cel Bătrân, Calea Câmpulung, Unirii.

COMPARTIMENTUL PROTECȚIA MEDIULUI

Au fost efectuate acţiuni de control în zona centrală, cartier CFR  precum şi în Microraioanele V, VI, VII, VIII, zona centrală și în zonele limitrofe municipiului Târgovişte în care se depozitează frecvent resturi de materiale de construcţii şi deşeuri menajere. Au fost controlate următoarele locaţii: cartier Priseaca, zona malului drept al râului Ialomiţa, str. Popa Cornel, Pod Mihai Bravu, str. Petru Cercel; Calea Câmpulung, str. Magrini, Șoseaua Găești.

În data de 31.08.2016, începând cu orele 22.00, reprezentanți ai Compartimentului Protecția Mediului și ai Serviciului Ordine și Liniște Publică, un lucrător al Compartimentului Mediu din cadrul D.A.P.P. și unul al Agenției pentru Protecția Mediului Dâmbovița s-au deplasat la două locații din zona centrală a municipiului Târgoviște pentru a efectua măsurători ale indicatorilor de zgomot cu ajutorul unui sonometru din dotarea Agenției pentru Protecția Mediului Dâmbovița, în urma unor reclamații scrise, venite din partea locuitorilor din zonă. În urma controalelor, nu au fost sesizate depășiri ale limitelor maxime admise.

COMPARTIMENT ACTIVITĂŢI COMERCIALE

A fost organizată o acțiune, conform O.G. nr. 99/2000 republicată în 2007, pentru verificarea societăţilor comerciale care desfăşoară activitate de alimentaţie publică, obiectivul controlului fiind deţinerea autorizaţiei emisă în acest sens de Primăria Municipiului Târgovişte. În urma verificărilor efectuate s-au constatat următoarele: o unitate de alimentaţie publică deţine autorizaţie pentru a desfăşura activitate de alimentaţie publică; o alta a reînnoit autorizaţia pentru anul 2016, iar o societate comercială care desfăşoară activitate de alimentaţie publică fără să deţină autorizaţie a fost sancţionată contravenţional cu amendă.

S-a acţionat pe B-dul I.C. Brătianu, B-dul Independenței şi străzile adiacente, pentru depistarea comercianţilor care ocupă domeniul public ilegal (comerţ de întâmpinare şi ambulant ). Comercianţii ambulanţi au fost dirijaţi către pieţe. O societate comercială a fost sancţionată contravenţional cu amendă.

Biroul Control a aplicat amenzi în valoare de 1.500 de lei.

În total, în perioada 29.07.2016-04.08.2016, au fost aplicate amenzi în valoare de 34.645 de lei.