Sinteză activitate 5.02.2016

 

SERVICIUL ORDINE ȘI LINIȘTE PUBLICĂ

În perioada 29.01.2016-04.02.2016, au fost înregistrate 43 de sesizări. Polițiștii locali din cadrul Serviciului au legitimat, în acest interval, 254 de persoane și au fost identificate 3 persoane fără adăpost care nu au refuzat transportul în centrele sociale.

Mai mult, polițiștii locali asigură ordinea și liniștea publică în imediata apropiere a instituțiilor de învățământ și pe durata audiențelor ce au loc la Primăria Municipiului Târgoviște, dar și monitorizează locurile de joacă din municipiu.

În fiecare duminică, polițiștii locali din cadrul Serviciului asigură ordinea și liniștea publică în Piața Bărăției și la Obor. De asemenea, în Piața 1 Mai din Târgoviște, polițiștii locali îi însoțesc pe lucrătorii Pieței atunci când colectează taxele pentru plata tarabelor.

Serviciul Ordine și Liniște Publică a aplicat amenzi în valoare de 7.940 de lei.

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

Au fost verificate și soluționate sesizările primite din partea cetățenilor din municipiul Târgoviște. De asemenea, au fost constatate și prezentate neregulile descoperite în teren.

Serviciul Circulație pe Drumurile Publice a aplicat amenzi în valoare de 12.960 lei.

BIROUL CONTROL

COMPARTIMENTUL DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII ȘI AFIŞAJ STRADAL

Au fost verificate sesizările primite din partea cetăţenilor municipiului Târgovişte. Reprezentanţii Compartimentului au efectuat controale pentru identificarea aspectelor de nerespectare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrarilor de construcţii şi respectarea proiectului tehnic aprobat, identificarea lucrărilor cu caracter provizoriu, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame pe străzile: Dr. Dumitru Oprescu, I.C. Brătianu, Nicolin Ion, Crângului, Unirii, Moldovei, Berzei, Basarabiei, Cetății, Stancu Ion, Nicolae Filipescu, 9 Mai, Boerescu Zaharia, Matei Vlădescu, Col. Băltărețu, Independenței, Avram Iancu, Calea Câmpulung, Aleea Trandafirilor.

COMPARTIMENTUL PROTECȚIA MEDIULUI

În perioada 29.01.2016-04.02.2016, s-au efectuat acţiuni de monitorizare şi control în microraioanele IV,V,VI,VII și zona centrală precum și în zonele limitrofe municipiului Târgovişte în care se depozitează frecvent resturi de materiale de construcţii şi deşeuri menajere. Au fost monitorizate următoarele locaţii: zona malului drept al râului Ialomiţa, str. Popa Cornel,  zona cuprinsă între podul rutier peste râul Ialomiţa la Teiş, pe partea dreaptă a drumului de centură, în sensul de mers spre pasajul DN 71,  str. Laminorului,  Calea Ialomiţei,  drum acces Priseaca-Teiş,  str. Petru Cercel,  platforma stradală cartier Romlux.

În urma controalelor, nu au fost identificate persoane/societăţi care să depoziteze deșeuri în zonele respective.

COMPARTIMENT ACTIVITĂŢI COMERCIALE

S-a acţionat conform O.G. nr. 99/2000 republicată în 2007, pentru verificarea societăţilor comerciale care desfăşoară activitate de alimentaţie publică, obiectivul controlului fiind deţinerea autorizaţiei emisă în acest  sens de Primăria Municipiului Târgovişte. Două unităţi, depistate la controlul anterior fără autorizaţie pentru a desfăşura activitate de alimentaţie publică şi sancţionate contravenţional, au depus la Primărie documentele necesare obţinerii  autorizaţiei, iar o societate comercială, căreia i s-a dat termen pentru a remedia deficienţele constatate, a vizat autorizaţia pentru a desfăşura activitate de alimentaţie publică eliberată de Primăria Municipiului Târgovişte

Biroul Control a aplicat amenzi în valoare de 500 de lei.

În total, în perioada 29.01.2016-04.02.2016, au fost aplicate amenzi în valoare de 19.970 lei.