Sinteză activitate 4.12.2015

 

SERVICIUL ORDINE ȘI LINIȘTE PUBLICĂ

În perioada 27.11-03.12.2015, au  fost înregistrate 37 de sesizări. Polițiștii locali din Cadrul Serviciului Ordine și Liniște Publică au legitimat 246 de persoane și au identificat și condus în Centrele Sociale 9 persoane care practicau cerșetoria.

Mai mult, polițiștii locali asigură ordinea și liniștea publică în imediata apropiere a instituțiilor de învățământ și pe durata audiențelor ce au loc la Primăria Municipiului Târgoviște, dar și monitorizează locurile de joacă din municipiu.

În fiecare duminică, polițiștii locali din cadrul Serviciului asigură ordinea și liniștea publică în Piața Bărăției și la Obor. De asemenea, în Piața 1 Mai din Târgoviște, polițiștii locali îi însoțesc pe lucrătorii Pieței atunci când colectează taxele pentru plata tarabelor.

Serviciul Ordine și Liniște Publică a aplicat amenzi în valoare de 6.265 lei.

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

Conform protocolului de colaborare 2015-2016 între Poliția Locală și Poliția Municipiului Târgoviște, de luni până vineri, politiștii locali din cadrul Serviciului Circulație pe Drumurile Publice au acționat pentru fluidizarea, dirijarea și îndrumarea traficului rutier în zona adiacentă școlilor: Ioan Alexandru Brătescu Voinești (Nr. 2) între orele 11:45-13:15, Vasile Cârlova (Nr. 1) între orele 11:45-13:15, Liceul I.H. Rădulescu (Nr. 3),Seminarul Teologic și Liceul Constantin Brâncoveanu ( Nr. 4), respectiv 18:00-19:00.

-30.11.2015 – Fluidizare și dirijare trafic rutier în intersecția străzilor Constantin Brâncoveanu cu Calea Domnească (sens giratoriu Doi Brazi) – accident de circulație cu victime;

-02.12.2015 – Fluidizare și dirijare trafic rutier pe Bd. Unirii (Sala Sporturilor) cu ocazia meciului de baschet;

-03.12.2015 – Fluidizare și dirijare trafic rutier pe Aleea Sinaia cu ocazia asfaltării rosturilor podului spre Aninoasa;

-03.12.2015 – Fluidizare și dirijare trafic rutier cu ocazia amplasării de bannere pe raza MunicipiuluiTârgoviște (promovarea turismului – Curtea Domnească).

De asemenea, polițiștii locali din cadrul Serviciului Circulație au intensificat controalele pe Bulevardele I.C.Brătianu și Unirii, iar în urma controalelor s-a constatat că majoritatea conducătorilor auto respectă indicatoarele rutiere. Au fost verificate și locurile rezervate persoanelor cu handicap.

Serviciul Circulație pe Drumurile Publice a aplicat amenzi în valoare de 6.395 lei.

BIROUL CONTROL

COMPARTIMENTUL DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII ȘI AFIŞAJ STRADAL

Au fost verificate sesizările primite din partea cetăţenilor municipiului Târgovişte. De asemenea, s-au efectuat controale pentru identificarea aspectelor de nerespectare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrarilor de construcţii şi respectarea proiectului tehnic aprobat, identificarea lucrărilor cu caracter provizoriu, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame pe străzile: Coconilor, Calea Domnească, Independenței, Moldovei, Unirii, Eugen Brăzișanu, Cetății, Grigore Alexandrescu, Nicolae Radian, Justiției, Calea Câmpulung, Virgil Drăghiceanu, Aviator Hegel, Ciprian Porumbescu, Aleea Sinaia, Col. Băltărețu.

COMPARTIMENTUL PROTECȚIA MEDIULUI

S-au efectuat acţiuni de monitorizare şi control în microraioanele I, II, III, VI și în zonele limitrofe ale municipiuluiTârgovişte în care se depozitează frecvent resturi de materiale de construcţii şi deşeuri menajere. Au fost monitorizate următoarele locaţii: zona malului drept al râului Ialomiţa, str. Popa Cornel, zona cuprinsă între podul rutier peste râul Ialomiţa la Teiş, pe partea dreaptă a drumului de centură, în sensul de mers spre pasajul DN 7, str. Laminorului, Calea Ialomiţei, B-dul Eroilor, str. Petru Cercel, Calea Câmpulung.

În plus, a fost monitorizată zona blocurilor de pe B-dul Eroilor și str. T. Popescu în vederea identificării și sancționării proprietarilor care își lasă caii la păscut pe spațiile verzi aferente blocurilor.

COMPARTIMENT ACTIVITĂŢI COMERCIALE

S-a acţionat conform O.G nr. 99/2000 republicată în 2007, pentru verificarea societăţilor comerciale care desfăşoară activitate de alimentaţie publică pe Bd. C.Brâncoveanu, T.Vladimirescu, Calea Domnească, B-dul Unirii, B-dul Mircea cel Bătrân, obiectivele controlului fiind: deţinerea autorizaţiei emisă în acest sens de Primăria Municipiului Târgovişte şi vizarea acesteia de către unitatea emitentă, afişarea denumirii firmei, afişarea orarului de funcţionare şi a CUI.

Au fost verificate 16 societăţi comerciale și au fost constatate următoarele:

-Patru societăţi deţin autorizaţie şi sunt vizate pentru anul 2015;

-Patru societăţi deţin autorizaţie care nu este vizată , deşi au achitat parţial sau integral taxa aferentă anului 2015.

-Trei societăţi comerciale au documentele depuse la D.A.P.P.P, autorizarea fiind în derulare.

-Cinci societăţi care au fost sancţionate anterior sunt închise/desfiinţate.

Biroul Control a aplicat amenzi în valoare de 800 de lei.

În total, în perioada 27.11-03.12.2015, au fost aplicate amenzi în valoare de 13.460 lei. 
.