Sinteză activitate 4.03.3016

 

SERVICIUL ORDINE ȘI LINIȘTE PUBLICĂ

În perioada 26.02.2016-03.03.2016, au fost înregistrate 32 de sesizări. Polițiștii locali din cadrul Serviciului au legitimat, în acest interval, 367 de persoane și au asigurat protecția personalului din aparatul de specialitate al primarului.

Mai mult, polițiștii locali asigură un climat de siguranță publică în imediata apropiere a instituțiilor de învățământ și pe durata audiențelor ce au loc la Primăria Municipiului Târgoviște, dar monitorizează și locurile de joacă din municipiu.

În fiecare duminică, polițiștii locali din cadrul Serviciului asigură ordinea și liniștea publică în Piața Bărăției și la Obor. De asemenea, în Piața 1 Mai din Târgoviște, polițiștii locali îi însoțesc pe lucrătorii Pieței atunci când colectează taxele pentru plata tarabelor.

Serviciul Ordine și Liniște Publică a aplicat amenzi în valoare de 5.850 de lei.

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

Au fost verificate și soluționate sesizările primite din partea cetățenilor din municipiul Târgoviște. De asemenea, au fost constatate și prezentate neregulile descoperite în teren.

În perioada 26.02.2016-03.03.2016, polițiștii locali din cadrul Serviciului Circulație au avut în vedere și următoarele zone: str. Revoluției, zona Primăriei municipiului Târgoviște și Platoul Prefecturii, acolo unde unde au fost informați conducătorii auto despre faptul că, în conformitate cu prevederile H.C.L. 64/2002, este interzis accesul autoturismelor în zonă (au fost aplicate 3 sancțiuni contravenționale).

Serviciul Circulație pe Drumurile Publice a aplicat amenzi în valoare de 9.430 lei.

BIROUL CONTROL

COMPARTIMENTUL DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII ȘI AFIŞAJ STRADAL

Au fost verificate sesizările primite din partea cetăţenilor municipiului Târgovişte. Reprezentanţii Compartimentului au efectuat controale pentru identificarea aspectelor de nerespectare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrarilor de construcţii şi respectarea proiectului tehnic aprobat, identificarea lucrărilor cu caracter provizoriu, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame pe străzile: Colonel Băltăreţu Dumitru, Grădinari, Ciprian Porumbescu, Calea București, Radu de la Afumați, Calea Domnească, Petru Cercel, Vasile Blendea, IC Brătianu, Ion Ciorănescu, Lt. Stancu Ion, Pandurilor, Luceafărului, Stupilor, Dâmboviței, Cezar Ivănescu, Mircea cel Bătrân, Libertății, Grigore Alexandrescu.

COMPARTIMENTUL PROTECȚIA MEDIULUI

În perioada 26.02.2016 – 03.03.2016 s-au efectuat acţiuni de control în următoarele zone: Aleea Trandafirilor, Microraioanele XI, XII, Cartier Priseaca, zona malului drept a râului Ialomiţa, str. Popa Cornel, zona Teiş, str. Laminorului; Calea Ialomiţei; Bulevardul Eroilor; Şoseaua Găeşti; str. Petru Cercel; Calea Câmpulung.

Compartimentul Protecţia Mediului a întocmit propuneri de modificare al Regulamentului de aplicare a O.G. 21/2002 republicat în baza H.C.L 477/2008 întrucât cele stabilite prin regulament nu mai sunt de actualitate privind normele de gospodărire şi protecţia mediului.

COMPARTIMENT ACTIVITĂŢI COMERCIALE

S-a acţionat conform O.G. nr. 99/2000, republicată în 2007, pentru verificarea societăţilor comerciale care desfăşoară activitate de alimentaţie publică, obiectivul controlului fiind deţinerea autorizaţiei emisă în acest sens de Primăria Municipiului Târgovişte. A fost depistată o societate comercială  care desfăşoară activitate de alimentaţie publică fără să deţină autorizaţie emisă în acest sens de Primăria Municipiului Târgovişte. Pentru încălcarea prevederii societatea a fost sancţionată contravenţional.

În plus, pe raza municipiului, a fost monitorizat comerţul ambulant cu flori şi mărţişoare. În Piaţa Tricolorului, pe perioada Sărbătorilor a fost amplasat un cort pe domeniul public pentru comercializare marţişoare, dar și pe Bulevardul Unirii şi în zona Pieţei Bucegi, comercianţii verificaţi deţin aprobare pentru ocuparea domeniului public şi au achitat taxele aferente.

Biroul Control a aplicat amenzi în valoare de 500 lei.

În total, în perioada 26.02.2016-03.032016, au fost aplicate amenzi în valoare de 15.780 lei.