SINTEZĂ ACTIVITATE 31.03.2017

 

SERVICIUL ORDINE ȘI LINIȘTE PUBLICĂ

În perioada 24.03.2017-30.03.2017, au fost înregistrate 35 de sesizări. Polițiștii locali din cadrul Serviciului au legitimat, în acest interval, 380 persoane și au asigurat protecția personalului din aparatul de specialitate al primarului.

Mai mult, polițiștii locali asigură un climat de siguranță publică în imediata apropiere a instituțiilor de învățământ și pe durata audiențelor ce au loc la Primăria Municipiului Târgoviște, dar monitorizează și locuri de joacă din municipiu.

În fiecare duminică, polițiștii locali din cadrul Serviciului asigură ordinea și liniștea publică în Piața Bărăției și la Obor. De asemenea, în Piața 1 Mai din Târgoviște, polițiștii locali îi însoțesc pe lucrătorii Pieței atunci când colectează taxele pentru plata tarabelor.

Serviciul Ordine și Liniște Publică a aplicat amenzi în valoare de 6.280 de lei.

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

Au fost primite 10 sesizări prin Dispecerat, cu privire la opriri neregulamentare. În acest sens, polițiștii locali au identificat conducătorii auto și au aplicat sancțiunile contravenționale conform normelor legale.

Serviciul Circulație pe Drumurile Publice a aplicat amenzi în valoare de 18.735 de lei.

BIROUL CONTROL

COMPARTIMENTUL DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII ȘI AFIŞAJ STRADAL

Reprezentanţii Compartimentului au efectuat controale pentru identificarea aspectelor de nerespectare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi respectarea proiectului tehnic aprobat, identificarea lucrărilor cu caracter provizoriu, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame pe străzile: Aviator Negel, Morilor, Aleea Coconilor, Cernăuţi, Prutului, Nicolae Bălcescu, Radu Popescu, Radu cel Mare, Justiţiei, Matei Basarab, I.C. Brătianu, Calea Domnească, Eroilor, Soroca, Tudorică Popescu, Pr. Toma Georgescu, Radu Greceanu, Popa Șapcă, Constantin Brâncoveanu, Diaconu Coresi, Maior Brezișeanu, Dinu Lipatti, Calea Câmpulung, Ana Ipătescu, Vasile Alecsandri, Leo Plângă, Bărăției, Alexandru Ilie, Mihai Bravu, Pârvan Popescu.

COMPARTIMENTUL PROTECȚIA MEDIULUI

În perioada 24.03.2017- 30.03.2017, s-au efectuat acţiuni de control în Microraioanele IV, V, VI și în zona centrală, prin care au fost verificate asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor şi existenţa depozitelor necontrolate de deşeuri şi a bunurilor abandonate pe domeniul public.

Au fost derulate acţiuni de control și în zonele limitrofe municipiului Târgovişte în care se depozitează frecvent resturi de materiale de construcţii şi deşeuri menajere. Au fost controlate următoarele locaţii: cartier Priseaca, zona malului drept al râului Ialomiţa, str. Popa Cornel, Bulevardul Eroilor, Pod Mihai Bravu, Șoseaua Găești, Calea Ialomiței, str. Petru Cercel, str. Nifon, str. Magrini, Calea Câmpulung, str. Laminorului.

COMPARTIMENT ACTIVITĂŢI COMERCIALE

S-a acţionat, potrivit H.C.L nr. 64/2002, completată şi modificată prin H.C.L nr. 44/2009, pe Șoseaua Găești, Bulevardul Unirii şi străzile adiacente, pentru depistarea comercianţilor care ocupă domeniul public ilegal. Au fost aplicate șase sancțiuni contravenșionale, iar comercianții ambulanţi au fost dirijaţi către pieţe.

Biroul Control a aplicat amenzi în valoare de 300 lei.

În total, în perioada 24.03.2017- 30.03.2017, au fost aplicate amenzi în valoare de 25.315 lei.