SINTEZĂ ACTIVITATE 30.04.2020

 

 SERVICIUL ORDINE, LINIȘTE PUBLICĂ ȘI PAZĂ

În perioada 24.04.2020-30.04.2020, au fost înregistrate 28 de sesizări. Polițiștii locali din cadrul Serviciului au acționat sub coordonarea Poliției Municipiului Târgoviște, au verificat persoanele aflate în izolare, au legitimat 189 persoane și au identificat 2 persoane fără adăpost care au fost predate Direcției de Asistență Socială Târgoviște.

Serviciul Ordine, Liniște Publică și Pază a aplicat amenzi în valoare de 56.240 de lei.

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

În perioada 24.04.2020-30.04.2020, polițiștii locali din cadrul Serviciului Circulație au acționat împreună cu lucrătorii Poliției Municipiului Târgoviște – Biroul Rutier pe toată raza teritorială de competență a I.J.P.Dâmbovița. Au fost efectuate 29 de filtre la toate intrările/ieșirile din oraș și au fost legitimate 824 persoane. De asemenea, au fost oprite de polițiștii rutieri și verificate de polițiștii locali un număr de 613 vehicule.

În timpul patrulărilor, locuitorii din municipiu au fost informați să rămână cât mai mult în casă și să nu părăsească locuința decât în condițiile prevăzute de Ordonanțele Militare.

BIROUL CONTROL

COMPARTIMENTUL DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII ȘI AFIŞAJ STRADAL

Reprezentanţii Compartimentului au efectuat controale pentru identificarea aspectelor de nerespectare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi respectarea proiectului tehnic aprobat, identificarea lucrărilor cu caracter provizoriu, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame pe străzile: Radu Vărzaru, Cretzulescu, Suseni, Cernăuţi, Prutului, Nicolae Bălcescu, Radu Popescu, Radu cel Mare, Udrişte Năsturel, Macarie, Matei Basarab, Costache Olăreanu, Calea Domnească, Eroilor, Soroca, Tudorică Popescu, Pr. Toma Georgescu, Radu Greceanu, Popa Șapcă, Constantin Brâncoveanu, Diaconu Coresi, Libertății, Mr. Brezișeanu, Dinu Lipatti, Apusului, Ana Ipătescu, Vasile Alecsandri, Leo Plângă, Bărăției, Grigore Alexandrescu, Mihai Bravu, Tighina, Herţa, Milioara, Ion Ghica, Aleea Sinaia, Mircea cel Bătrân, Pârvan Popescu, Lt. Stancu Ion, Nicolae Bălcescu, Iancu Jianu.

De altfel, au fost verificate și soluționate sesizările primite din partea cetăţenilor municipiului.

COMPARTIMENTUL PROTECȚIA MEDIULUI

În perioada 24.04.2020-30.04.2020, au fost efectuate controale în Microraioanele IX, XI, XII, Aleea Trandafirilor, zona centrală și Cartier Sagricom, prin care au fost verificate măsurile de salubrizare a străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor şi existenţa depozitelor necontrolate de deşeuri şi a bunurilor abandonate pe domeniul public. În urma controlului efectuat, au fost luate măsuri pentru ca normele legale să fie respectate.

Totodată, au fost întreprinse acţiuni de control în următoarele zonele limitrofe municipiului Târgovişte în care se depozitează frecvent resturi de materiale de construcţii şi deşeuri menajere: Calea Ialomiței, Bulevardul Eroilor, str. Petru Cercel, Şoseaua Găeşti, str. Nifon, str. Laminorului, str. Popa Cornel și str. Gării.

De altfel, în vederea respectării prevederilor legale privind condiţiile de ridicare, transport şi depozitare a deşeurilor menajere, au fost verificare platformele cu eurocontainere din zonele mai sus menționate.

S-a procedat la verificarea respectării măsurii de izolare a unui număr de 11 de persoane aflate la domiciliu pe raza municipiului. Celor în cauză li s-a pus în vedere să nu părăsească domiciliul pe timpul autoizolării, să nu intre în contact cu alte persoane și să respecte normele de igienă, iar în caz de necesitate, să apeleze Direcția de Sănătate Publică Dâmbovița.

COMPARTIMENTUL ACTIVITĂŢI COMERCIALE

Polițiștii locali au acționat  pe raza Municipiului Târgoviște pentru verificarea aplicării măsurilor de primă urgență care privesc aglomerările de persoane prevăzute de Ordonanțele Militare, prin instituirea stării de urgență la nivel național pentru prevenirea răspândirii virusului Covid-19.

Conform Ordonanței Militare nr. 2/2020, a fost verificată aplicarea măsurii de suspendare temporară a activității de comercializare cu amănuntul a produselor și serviciilor în centrele comerciale în care își  desfășoară activitatea mai mulți operatori.

S-a acţionat, potrivit  H.C.L. nr. 477/2008, completată şi modificată prin H.C.L. nr. 44/2009, pe Str. Radu cel Mare, B-dul Unirii, Șos. Găești, Str. T. Vladimirescu, Str. C. Brâncoveanu în vederea monitorizării comerţului de întâmpinare şi comerţului ambulant. Comercianții ambulanți au fost îndrumați către piețele din Municipiu și a fost restrâns comerțul de întâmpinare cu legume-fructe.

De asemenea, au fost efectuate verificări în piețele agroalimentare din Municipiul Târgoviște, conform Ordonanței Militare nr. 8/2020, dar și pentru pentru aplicarea măsurilor privind respectarea distanțării sociale și obligația comercianților de a purta măști și mănuși.

Biroul Control a aplicat amenzi în valoare de 6.000 lei.

În total, în perioada 24.04.2020 – 30.04.2020, au fost aplicate sancțiuni contravenționale în valoare de 62.240 lei.