Sinteză activitate 29.07.2016

 

SERVICIUL ORDINE ȘI LINIȘTE PUBLICĂ

În perioada 22.07.2016-28.07.2016, au fost înregistrate 48 de sesizări. Polițiștii locali din cadrul Serviciului au legitimat, în acest interval, 329 de persoane și au asigurat protecția personalului din aparatul de specialitate al primarului.

Mai mult, polițiștii locali asigură un climat de siguranță publică în imediata apropiere a instituțiilor de învățământ și pe durata audiențelor ce au loc la Primăria Municipiului Târgoviște, dar monitorizează și locuri de joacă din municipiu.

În fiecare duminică, polițiștii locali din cadrul Serviciului asigură ordinea și liniștea publică în Piața Bărăției și la Obor. De asemenea, în Piața 1 Mai din Târgoviște, polițiștii locali îi însoțesc pe lucrătorii Pieței atunci când colectează taxele pentru plata tarabelor.

Serviciul Ordine și Liniște Publică a aplicat amenzi în valoare de 4.650 de lei.

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

Au fost soluționate sesizările primite. Au fost asigurate măsuri de dirijare și fluidizare a traficului rutier în municipiu, iar conform protocolului de colaborare, începând cu 07.03.2016, în funcție de limita efectivelor disponibile, un polițist local din cadrul Serviciului Circulație (Poliția Locală) împreună cu un polițist din cadrul Biroului Rutier (Poliția Municipiului Târgoviște) formează un echipaj mixt, care acționează cu precădere pentru opriri și staționări neregulamentare. În data de 23.07.2016, polițiștii locali au acționat în zona Hotel Valahia, acolo unde a avut loc Cupa DHS organizată de I.P.J. Dâmbovița, iar în 24.07.2016, polițiștii locali din cadrul Serviciului Circulație au acționat alături de lucrătorii Biroului Rutier pentru asigurarea măsurilor necesare desfășurării Marșului Roz.

Serviciul Circulație pe Drumurile Publice a aplicat amenzi în valoare de 15.250 de lei.

BIROUL CONTROL

COMPARTIMENTUL DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII ȘI AFIŞAJ STRADAL

Au fost verificate sesizările primite din partea cetăţenilor municipiului Târgovişte. Reprezentanţii Compartimentului au efectuat controale pentru identificarea aspectelor de nerespectare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi respectarea proiectului tehnic aprobat, identificarea lucrărilor cu caracter provizoriu, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame pe străzile: Matei Basarab, Revoluţiei, Independenţei, Radu Giglovan, Radu Greceanu, Aviator Negel, Radu Popescu, Nicolae Bălcescu, Radu cel Mare, Ienăchiță Văcărescu, Cretzulescu, Calea Domnească, Eroilor, Soroca, Tudorică Popescu, Pr. Toma Georgescu, Justiției, Popa Șapcă, Constantin Brâncoveanu, Diaconu Coresi, Maior Brezișeanu, Pârvan Popescu, Calea Câmpulung, Ana Ipătescu, Poet Gr. Alexandrescu, Unirii.

COMPARTIMENTUL PROTECȚIA MEDIULUI

Au fost efectuate acţiuni de control în zona centrală, cartier CFR  precum şi în Microraioanele VI, VII, VIII, IX, precum şi în zonele limitrofe municipiului Târgovişte în care se depozitează frecvent resturi de materiale de construcţii şi deşeuri menajere. Au fost controlate următoarele locaţii: cartier Priseaca, zona malului drept al râului Ialomiţa, str. Popa Cornel, Pod Mihai Bravu, Calea Ialomiței, str. Nifon, Bulevardul Eroilor; Șoseaua Găești; str. Petru Cercel; terenul fostei unități militare din spatele Cartierului CFR.

COMPARTIMENT ACTIVITĂŢI COMERCIALE

A fost organizată o acțiune, conform O.G. nr. 99/2000 republicată în 2007, pentru verificarea societăţilor comerciale care desfăşoară activitate de alimentaţie publică, obiectivul controlului fiind deţinerea autorizaţiei emisă în acest sens de Primăria Municipiului Târgovişte. Au fost depistate două societăţi comerciale care desfăşoară activitate de alimentaţie publică fără să deţină autorizaţie și au fost sancționate contravențional cu amendă.

Ca urmare a controlului anterior, două unităţi de alimentaţie publică au depus la Primărie documentaţia pentru reînnoirea autorizaţiei. De asemenea, s-a constatat că cinci unităţi de alimentaţie publică s-au închis.

Biroul Control a aplicat amenzi în valoare de 1.000 de lei.

În total, în perioada 22.07.2016-28.07.2016, au fost aplicate amenzi în valoare de 20.900 de lei.