SINTEZĂ ACTIVITATE 29.03.2019

 

SERVICIUL ORDINE, LINIȘTE PUBLICĂ ȘI PAZĂ

În perioada 22.03.2019-28.03.2019, au fost înregistrate 44 de sesizări. Polițiștii locali din cadrul Serviciului au legitimat, în acest interval, 274 persoane și au asigurat protecția personalului din aparatul de specialitate al primarului.

Mai mult, polițiștii locali asigură un climat de siguranță publică în imediata apropiere a instituțiilor de învățământ și pe durata audiențelor ce au loc la Primăria Municipiului Târgoviște, dar monitorizează și locuri de joacă din municipiu.

În fiecare duminică, polițiștii locali din cadrul Serviciului asigură ordinea și liniștea publică în Piața Bărăției și la Obor. De asemenea, în Piața 1 Mai din Târgoviște, polițiștii locali îi însoțesc pe lucrătorii Pieței atunci când colectează taxele pentru plata tarabelor.

Începând cu data de 5.03.2019, polițiștii locali din cadrul Serviciului asigură protecția personalului D.A.P.P.P pentru efectuarea controalelor specifice în ceea ce privește Transportul Public Local.

Serviciul Ordine, Liniște Publică și Pază a aplicat amenzi în valoare de 6.190 de lei.

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

Au fost primite 15 sesizări prin Dispecerat, cu privire la opriri neregulamentare. În acest sens, polițiștii locali au identificat conducătorii auto și au aplicat sancțiunile contravenționale conform normelor legale.

În plus, polițiștii locali din cadrul Serviciului Circulație acționează în zona unităților de învățământ: Școala „Vasile Cârlova” și Școala „Ioan Alexandru Brătescu-Voinești”. De asemenea, polițiștii locali din cadrul Serviciului Circulație au acționat pentru fluidizarea traficului în zonele unde au fost efectuate lucrări la infrastructura rutieră.

În data de 24.03.2019, de la ora 15:00, polițiștii locali au dirijat și fluidizat traficul rutier pe Calea Domnească cu ocazia desfășurării meciului de fotbal dintre Chindia Târgoviște și Daco Getica.

Serviciul Circulație pe Drumurile Publice a aplicat amenzi în valoare de 19.250 lei.

BIROUL CONTROL

COMPARTIMENTUL DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII ȘI AFIŞAJ STRADAL

Reprezentanţii Compartimentului au efectuat controale pentru identificarea aspectelor de nerespectare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi respectarea proiectului tehnic aprobat, identificarea lucrărilor cu caracter provizoriu, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame pe străzile: Dumitru Băltăreţu, Dr. Marinescu Gheorghe, Dr. Oprescu Dumitru, Calea Câmpulung, Aviator Negel, Ion Ghica, Calea Domnească, I.C. Brătianu, Avram Iancu, Unirii, Moldovei, Basarabiei, Bucovinei, Cetății, Lt. Stancu Ion, Nicolae Filipescu, 9 Mai, Boerescu Zaharia, Matei Vlădescu, Independenței, Regele Carol I, Iazului, Aleea Trandafirilor, Tudor Vladimirescu, Ciprian Porumbescu, 10 Mai, Mircea cel Bătrân, Vasile Florescu, Piaţa 1 Mai, Arsenalului, Horea, Nicolae Dobrin, Crişan, Cpt. Andreescu, Valul Cetăţii, Nicolae Filipescu, Aleea Griviței, Petru Cercel, Aleea Coconilor, Radu Greceanu.

De altfel, au fost verificate și soluționate sesizările primite din partea cetăţenilor municipiului.

COMPARTIMENTUL PROTECȚIA MEDIULUI

În perioada 22.03.2019-28.03.2019, au fost efectuate controale în Microraioanele IX, XI, XII, Cartierele Sagricom și Priseaca și CFR prin care au fost verificate măsurile de salubrizare a străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor şi existenţa depozitelor necontrolate de deşeuri şi a bunurilor abandonate pe domeniul public. În urma controlului efectuat, au fost luate măsuri pentru ca normele legale să fie respectate.

Totodată, au fost întreprinse acţiuni de control în următoarele zonele limitrofe municipiului Târgovişte în care se depozitează frecvent resturi de materiale de construcţii şi deşeuri menajere: Calea Ialomiței, Bulevardul Eroilor, str. Petru Cercel, Şoseaua Găeşti, str. Nifon, str. Laminorului.

De altfel, în vederea respectării prevederilor legale privind condiţiile de ridicare, transport şi depozitare a deşeurilor menajere, au fost verificare platformele cu eurocontainere din zonele mai sus menționate.

Polițiștii locali din cadrul Compartimentului Mediu împreună cu cei din Compartimentul Activități Comerciale au acționat pe Centrul Vechi din municipiu, pentru a verifica dacă societățile comerciale care își desfășoară activitatea în zonă dețin contracte de preluare a deșeurilor menajere. Au fost verificate 30 de societăți comerciale situate pe str. Negustorilor, str. I.C. Visarion, str. Revoluției și str. A. I. Cuza. Au fost aplicate 3 sancțiuni contravenționale.

De asemenea, s-a procedat la identificarea deținătorilor de automate pentru cafea, aceștia fiind informați cu privire la respectarea normelor legale de curățenie în zonele unde acestea sunt amplasate, respectiv dotarea automatelor cu recipiente pentru colectarea gunoiului. Au fost aplicate 6 sancțiuni contravenționale.

COMPARTIMENTUL ACTIVITĂŢI COMERCIALE

S-a acţionat, conform O.G. nr. 99/2000 republicată în 2007, pentru verificarea societăţilor comerciale care desfăşoară activitate de alimentaţie publică, obiectivul controlului fiind deţinerea autorizaţiei emisă în acest sens de Primăria Municipiului Târgovişte. S-a constatat că o societate comercială desfășura activitate de alimentație publică fără să dețină autorizație și a fost sancționată contravențional cu amendă.

În plus, s-a acţionat în pe Bulevardul Independenței, Bulevardul Unirii, Șoseaua Găești, în vederea monitorizării comerţului de întâmpinare și a celui ambulant de pe domeniul public. S-au luat măsuri astfel încât dispozițiile legale să fie întocmai respectate.

Biroul Control a aplicat amenzi în valoare de 6.800 de lei.

În total, în perioada 22.03.2019 – 28.03.2019, au fost aplicate sancțiuni contravenționale în valoare de 32.240 lei.