SINTEZĂ ACTIVITATE 29.01.2021

 

 SERVICIUL ORDINE, LINIȘTE PUBLICĂ ȘI PAZĂ

În perioada 22.01.2021-28.01.2021, au fost înregistrate 77 de sesizări. Polițiștii locali din cadrul Serviciului au acționat sub coordonarea Poliției Municipiului Târgoviște, au verificat persoanele aflate în izolare și au legitimat 149  persoane.

De altfel, în acest interval, au fost monitorizate locurile de joacă din municipiu și au intervenit, acolo unde a fost cazul (alarmă), la unitățile de învățământ monitorizate electronic. De asemenea, au fost depistate 10 persoane practicând cerșetoria.

Serviciul Ordine, Liniște Publică și Pază a aplicat amenzi în valoare de 12.360 de lei.

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

În perioada 22.01.2021-28.01.2021, polițiștii locali din cadrul Serviciului Circulație au acționat împreună cu lucrătorii Poliției Municipiului Târgoviște – Biroul Rutier pe toată raza teritorială de competență a I.J.P.Dâmbovița.

Au fost primite 35 sesizări prin Dispecerat, cu privire la opriri neregulamentare. În acest sens, polițiștii locali au identificat conducătorii auto și au aplicat sancțiunile contravenționale conform normelor legale. De asemenea, polițiștii locali din cadrul Serviciului Circulație au acționat pentru fluidizarea traficului în zonele unde au fost efectuate lucrări la infrastructura rutieră.

Serviciul Circulație a aplicat amenzi în valoare de 20.340 lei.

BIROUL CONTROL

COMPARTIMENTUL DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII ȘI AFIŞAJ STRADAL

Reprezentanţii Compartimentului au efectuat controale pentru identificarea aspectelor de nerespectare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi respectarea proiectului tehnic aprobat, identificarea lucrărilor cu caracter provizoriu, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame pe străzile:: Calea București, Crăițelor, Nifon, Ion Ciorănescu, Ion Fernic, Cpt. Stănică Ilie, Radu de la Afumați, Petru Cercel, Vasile Blendea, I.C. Brătianu, Lt. Stancu Ion, Valul Cetății, I. C. Brătianu, I.E. Florescu, Radu de la Afumați, Eternității, Pandurilor, Luceafărului, Mihail Sadoveanu, Mihai Popescu, Petru Cercel, Calea Câmpulung, Teilor, Crângului, Dâmboviței, Stupilor, Înfrățirii, Soarelui, Prisecii, Câmpului, Pădurii, Ing. Gib Mihăescu, Silviu Stănculecu, Octav Enigărescu, Mircea Georgescu, Silviu Stănculescu, Cezar Ivănescu, Matei Alexandru, Calea Domnească, Justiției, Aleea Coconilor, I.A. Brătescu Voinești, Mircea cel Bătrân, Libertății, Poet Gr. Alexandrescu, Revoluției, Dr. Marinoiu.

De altfel, au fost verificate și soluționate sesizările primite din partea cetăţenilor municipiului.

COMPARTIMENTUL PROTECȚIA MEDIULUI

Au fost efectuate controale în Microraioanele III, IV, V, VI, IX, prin care au fost verificate măsurile de salubrizare a străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor şi existenţa depozitelor necontrolate de deşeuri şi a bunurilor abandonate pe domeniul public. În urma controlului efectuat, au fost luate măsuri pentru ca normele legale să fie respectate.

Totodată, au fost întreprinse acţiuni de control în următoarele zonele limitrofe municipiului Târgovişte în care se depozitează frecvent resturi de materiale de construcţii şi deşeuri menajere: Calea Ialomiței, Bulevardul Eroilor, str. Petru Cercel, Şoseaua Găeşti, str. Nifon, str. Laminorului, str. Popa Cornel și str. Gării.

De altfel, în vederea respectării prevederilor legale privind condiţiile de ridicare, transport şi depozitare a deşeurilor menajere, au fost verificare platformele cu eurocontainere din zonele mai sus menționate, dar și graficul de colectare pentru a nu exista abateri.

COMPARTIMENTUL ACTIVITĂŢI COMERCIALE

S-a acţionat, conform O.G. nr. 99/2000 republicată în 2007, pentru verificarea societăţilor comerciale care desfăşoară activitate de alimentaţie publică, obiectivul controlului fiind deţinerea autorizaţiei emisă în acest sens de Primăria Municipiului Târgovişte. În plus, s-a acţionat pe Str. Radu cel Mare, B-dul Unirii, Șos. Găești, în vederea monitorizării comerţului de întâmpinare și a celui ambulant de pe domeniul public.  S-au luat măsuri astfel încât dispozițiile legale să fie întocmai respectate.

S-a acționat în piețele agroalimentare din Municipiul Târgoviște pentru verificarea aplicării măsurilor privind respectarea distanțării sociale și obligația comercianților și cetățenilor de a purta măști și mănuși în spațiile închise din incinta piețelor.

Biroul Control a aplicat amenzi în valoare de 11.150 de lei.

În total, în perioada 22.01.2021-28.01.2021, au fost aplicate sancțiuni contravenționale în valoare 43.850 de lei.