SINTEZĂ ACTIVITATE 28.04.2017

 

SERVICIUL ORDINE ȘI LINIȘTE PUBLICĂ

În perioada 21.04.2017-27.04.2017, au fost înregistrate 43 de sesizări. Polițiștii locali din cadrul Serviciului au legitimat, în acest interval, 205 persoane și au asigurat protecția personalului din aparatul de specialitate al primarului.

Mai mult, polițiștii locali asigură un climat de siguranță publică în imediata apropiere a instituțiilor de învățământ și pe durata audiențelor ce au loc la Primăria Municipiului Târgoviște, dar monitorizează și locuri de joacă din municipiu.

În fiecare duminică, polițiștii locali din cadrul Serviciului asigură ordinea și liniștea publică în Piața Bărăției și la Obor. De asemenea, în Piața 1 Mai din Târgoviște, polițiștii locali îi însoțesc pe lucrătorii Pieței atunci când colectează taxele pentru plata tarabelor.

Serviciul Ordine și Liniște Publică a aplicat amenzi în valoare de 1.500 de lei.

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

Au fost primite 11 sesizări prin Dispecerat, cu privire la opriri neregulamentare. În acest sens, polițiștii locali au identificat conducătorii auto și au aplicat sancțiunile contravenționale conform normelor legale.

Totodată, polițiștii locali au asigurat măsuri de dirijare și fluidizare a traficului rutier cu prilejul evenimentelor: Retroparada Primăverii, meciurilor de fotbal și volei.

Serviciul Circulație pe Drumurile Publice a aplicat amenzi în valoare de 11.080 lei.

BIROUL CONTROL

COMPARTIMENTUL DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII ȘI AFIŞAJ STRADAL

Reprezentanţii Compartimentului au efectuat controale pentru identificarea aspectelor de nerespectare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi respectarea proiectului tehnic aprobat, identificarea lucrărilor cu caracter provizoriu, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame pe străzile: Dumitru Băltăreţu, Dr. Marinescu Gheorghe, Dr. Oprescu Dumitru, Calea Câmpulung, Aviator Negel, Justiţiei, Calea Domnească, Gimnaziului, I.C. Brătianu, Avram Iancu, Unirii, Moldovei, Basarabiei, Cetății, Lt. Stancu Ion, Nicolae Filipescu, 9 Mai, Boerescu Zaharia, Matei Vlădescu, Iancu Jianu, Independenței, Regele Carol I, Iazului, Aleea Trandafirilor, Tudor Vladimirescu, Ciprian Porumbescu, 10 Mai, Libertăţii, Vasile Florescu, Piaţa 1 Mai, Arsenalului, Horea, I.L. Caragiale, Radu de la Afumaţi, Macarie, Laminorului.

COMPARTIMENTUL PROTECȚIA MEDIULUI

În perioada 21.04.2017-27.04.2017, s-au efectuat acţiuni de control în Microraioanele V, VI, VIII, IX și zona centrală, prin care au fost verificate asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor şi existenţa depozitelor necontrolate de deşeuri şi a bunurilor abandonate pe domeniul public.

Au fost derulate acţiuni de control și în zonele limitrofe municipiului Târgovişte în care se depozitează frecvent resturi de materiale de construcţii şi deşeuri menajere. Au fost controlate următoarele locaţii: cartier Priseaca, zona malului drept al râului Ialomiţa, str. Popa Cornel, Calea Ialomiței, B-dul Eroilor, Șoseaua Găești, str. Petru Cercel, Calea Câmpulung, str. Laminorului.

A fost organizată o acţiune de verificare a agenţilor economici de pe Centrul Vechi din municipiu, cu privire la existenţa contractelor pentru ridicarea deşeurilor menajere încheiate cu societățile de salubrizare. În urma controlului, au fost verificați 28 de agenţi economici, toţi având încheiate contracte de salubrizare.

COMPARTIMENT ACTIVITĂŢI COMERCIALE

S-a acţionat conform O.G. nr. 99/2000 republicată în 2007, pentru verificarea societăţilor comerciale care desfăşoară activitate de alimentaţie publică, obiectivul controlului fiind deţinerea autorizaţiei emisă în acest sens de Primăria Municipiului Târgovişte. Au fost depistate patru societăţi comerciale care desfăşurau activitate de alimentaţie publică fără să deţină autorizaţie și au fost sancţionate contravenţional cu amendă.

S-a acţionat, potrivit H.C.L nr. 64/2002, pe Bulevardul Unirii, pentru depistarea comercianţilor care efectuează activități de comerț neautorizat pe domeniul public. A fost aplicată o sancţiune contravenţională.

Biroul Control a aplicat amenzi în valoare de 2.000 lei.

În total, în perioada 21.04.2017-27.04.2017, au fost aplicate sancțiuni contravenționale în valoare de 14.580 lei.