Sinteză activitate 27.11.2015

 

SERVICIUL ORDINE ȘI LINIȘTE PUBLICĂ

În perioada 20.11-26.11.2015, au  fost înregistrate 50 de sesizări. Polițiștii locali din Cadrul Serviciului Ordine și Liniște Publică au legitimat 281 de persoane și au participat la 10 acțiuni organizate în dispozitiv cu Poliția Română.

Mai mult, polițiștii locali asigură ordinea și liniștea publică în imediata apropiere a instituțiilor de învățământ și pe durata audiențelor ce au loc la Primăria Municipiului Târgoviște, dar și monitorizează locurile de joacă din municipiu.

În fiecare duminică, polițiștii locali din cadrul Serviciului asigură ordinea și liniștea publică în Piața Bărăției și la Obor. De asemenea, în Piața 1 Mai din Târgoviște, polițiștii locali îi însoțesc pe lucrătorii Pieței atunci când colectează taxele pentru plata tarabelor.

Serviciul Ordine și Liniște Publică a aplicat amenzi în valoare de 10.705 lei.

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

Conform protocolului de colaborare 2015-2016 între Poliția Locală și Poliția Municipiului Târgoviște, de luni până vineri, politiștii locali din cadrul Serviciului Circulație pe Drumurile Publice au acționat pentru fluidizarea, dirijarea și îndrumarea traficului rutier în zona adiacentă școlilor: Ioan Alexandru Brătescu Voinești (Nr. 2) între orele 11:45-13:15, Vasile Cârlova (Nr. 1) între orele 11:45-13:15, Liceul I.H. Rădulescu (Nr. 3),Seminarul Teologic și Liceul Constantin Brâncoveanu ( Nr. 4), respectiv 18:00-19:00.

-21.11.2015 – Fluidizare și dirijare trafic rutier în intersecția străzilor Col. Băltărețu cu Tudor Vladimirescu cu ocazia lucrărilor de asfaltare a intersecției – sens giratoriu.

De asemenea, polițiștii locali din cadrul Serviciului Circulație au informat proprietarii/conducătorii autoturismelor parcate pe Bd. Unirii (spre Pavcom) despre importanța respectării prevederilor Art. 63, alin. (5) din O.U.G. nr.195/2002 RMC. Aceștia s-au conformat și au parcat autoturismele paralel cu bordura.

Serviciul Circulație pe Drumurile Publice a aplicat amenzi în valoare de 14.660 lei.

BIROUL CONTROL

COMPARTIMENTUL DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII ȘI AFIŞAJ STRADAL

Au fost verificate sesizările primite din partea cetăţenilor municipiului Târgovişte. De asemenea, s-au efectuat controale pentru identificarea aspectelor de nerespectare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrarilor de construcţii şi respectarea proiectului tehnic aprobat, identificarea lucrărilor cu caracter provizoriu, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame pe străzile: Macarie, Calea Domnească, Independenței, Moldovei, Unirii, Eugen Brăzișanu, Cetății, Ion Ghica, Regele Carol I, T. Vladimirescu, Nicolae Radian, IC Brătianu, Ciprian Porumbescu.

COMPARTIMENTUL PROTECȚIA MEDIULUI

S-au efectuat acţiuni de monitorizare şi control în microraioanele XI, XII, Cartier Sagricom, Cartier Priseaca, Aleea Trandafirilor, Cartier CFR din Mun. Târgovişte.

Au mai fost monitorizate următoarele locaţii: zona malului drept al râului Ialomiţa, str. Popa Cornel; zona cuprinsă între podul rutier peste râul Ialomiţa la Teiş, pe partea dreaptă a drumului de centură, în sensul de mers spre pasajul DN 71; str. Laminorului, Calea Ialomiţei, Drum acces Priseaca-Teiş, str. Petru Cercel.

COMPARTIMENT ACTIVITĂŢI COMERCIALE

S-a acţionat, conform O.G nr.99/2000 republicată în 2007, pentru verificarea societăţilor comerciale care desfăşoară activitate de alimentaţie publică pe Calea Bucureşti şi străzile adiacente, Calea Domnească, str.T.Vladimirescu, str.Laminorului, B-dul Carol, str.Gării, Piaţa Bărăţiei, obiectivul controlului fiind deţinerea autorizaţiei emisă în acest sens de Primăria Municipiului Târgovişte şi vizarea acesteia de către unitatea emitentă, afişarea denumirii firmei, afişare orar de funcţionare şi a certificatului unic de înregistrare.

Au fost verificate 14 societăţi comerciale și au fost constatate următoarele:

– Patru societăţi deţin autorizaţie şi sunt vizate pentru anul 2015;

– Patru societăţi deţin autorizaţie care nu este vizată , deşi au achitat parţial sau integral taxa aferentă anului 2015.

– Şase societăţi care au fost sancţionate anterior vor fi monitorizate pentru intrare în legalitate.

Biroul Control a aplicat amenzi în valoare de 1.000 de lei.

În total, în perioada 20.11-26.11.2015, au fost aplicate amenzi în valoare de 26.365 lei. 

.