Sinteză activitate 27.05.2016

 

SERVICIUL ORDINE ȘI LINIȘTE PUBLICĂ

În perioada 20.05.2016-26.05.2016, au fost înregistrate 49 de sesizări. Polițiștii locali din cadrul Serviciului au legitimat, în acest interval, 337 de persoane și au asigurat protecția personalului din aparatul de specialitate al primarului.

Mai mult, polițiștii locali asigură un climat de siguranță publică în imediata apropiere a instituțiilor de învățământ și pe durata audiențelor ce au loc la Primăria Municipiului Târgoviște, dar monitorizează și locuri de joacă din municipiu.

În fiecare duminică, polițiștii locali din cadrul Serviciului asigură ordinea și liniștea publică în Piața Bărăției și la Obor. De asemenea, în Piața 1 Mai din Târgoviște, polițiștii locali îi însoțesc pe lucrătorii Pieței atunci când colectează taxele pentru plata tarabelor.

De asemenea, în perioada campaniei electorale, în conformitate cu Art. 79, alin. (8) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale și prin Dispoziția primarului municipiului nr. 1507/27.04.2016, Poliția Locală Târgoviște asigură integritatea panourilor și afișajelor electorale.

Serviciul Ordine și Liniște Publică a aplicat amenzi în valoare de 7.150 de lei.

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

Au fost asigurate măsuri de dirijare și fluidizare a traficului rutier în municipiu, iar conform protocolului de colaborare, începând cu 07.03.2016, în funcție de limita efectivelor disponibile, un polițist local din cadrul Serviciului Circulație (Poliția Locală) împreună cu un polițist din cadrul Biroului Rutier (Poliția Municipiului Târgoviște) formează un echipaj mixt, care acționează cu precădere pentru opriri și staționări neregulamentare.
Serviciul Circulație pe Drumurile Publice a aplicat amenzi în valoare de 15.755 lei.

BIROUL CONTROL

COMPARTIMENTUL DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII ȘI AFIŞAJ STRADAL

Au fost verificate sesizările primite din partea cetăţenilor municipiului Târgovişte. Reprezentanţii Compartimentului au efectuat controale pentru identificarea aspectelor de nerespectare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi respectarea proiectului tehnic aprobat, identificarea lucrărilor cu caracter provizoriu, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame pe străzile: Calea București, Radu de la Afumați, Calea Domnească, Laminorului, Vasile Blendea, I. C. Brătianu, Ion Ciorănescu, Lt. Stancu Ion, Pandurilor, Luceafărului, Cezar Ivănescu, Virgil Drăghiceanu, Mihail Sadoveanu, Mihai Popescu, Constantin Brâncoveanu, Dâmboviței, Grigore Alexandrescu, Crângului, Silviu Stănculescu, Stupilor, Înfrățirii, Matei Alexandru, Laura Stoica.

Totodată, reprezentanții Departamentului Disciplina în Construcţii au verificat și monitorizat, conform art. 79, alin. (8), din Legea nr. 115/2015, panouri pentru afișajul electoral din cartierele Priseaca, Sagricom și de pe Șoseaua Găești.

COMPARTIMENTUL PROTECȚIA MEDIULUI

Au fost efectuate acţiuni de control în Microraioanele II, III, IV, V, VI, în zona centrală, precum şi în zonele limitrofe municipiului Târgovişte în care se depozitează frecvent resturi de materiale de construcţii şi deşeuri menajere. Au fost controlate următoarele locaţii: zona malului drept al râului Ialomiţa, str. Popa Cornel, zona Pod Teiș, str. Nifon, str. Laminorului; Bulevardul Eroilor; Șoseaua Găești; str. Petru Cercel; Calea Câmpulung, str. Magrini.

COMPARTIMENT ACTIVITĂŢI COMERCIALE

S-a acţionat conform O.G. nr. 99/2000, republicată, pentru verificarea societăţilor comerciale care desfăşoară activitate de alimentaţie publică, obiectivul controlului fiind deţinerea autorizaţiei emisă în acest sens de Primăria Municipiului Târgovişte. Ca urmare a controlului anterior, două unităţi de alimentaţie publică au reînnoit autorizaţia pentru a desfăşura activitate de alimentaţie publică şi au achitat taxa aferentă.

De asemenea, s-a acţionat, potrivit H.C.L nr. 64/2002, completată şi modificată prin H.C.L nr. 44/2009, pe Şoseaua Găeşti, B-dul Independenţei şi străzile adiacente, pentru depistarea comercianţilor care ocupă domeniul public ilegal (comerţ de întâmpinare şi ambulant ). Comercianţii ambulanţi au fost dirijaţi către pieţe. S-au aplicat două sancţiuni contravenţionale.

În total, în perioada 20.05.2016-26.05.2016, au fost aplicate amenzi în valoare de 22.905 de lei.