SINTEZĂ ACTIVITATE 27.03.2020

 

 SERVICIUL ORDINE, LINIȘTE PUBLICĂ ȘI PAZĂ

În perioada 20.03.2020-26.03.2020, au fost înregistrate 59 de sesizări. Polițiștii locali din cadrul Serviciului au legitimat, în acest interval, 236 persoane și au asigurat protecția personalului din aparatul de specialitate al primarului.

Serviciul Ordine, Liniște Publică și Pază a aplicat amenzi în valoare de 4.350 de lei.

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

Au fost primite 11 sesizări prin Dispecerat, cu privire la opriri neregulamentare. În acest sens, polițiștii locali au identificat conducătorii auto și au aplicat sancțiunile contravenționale conform normelor legale.

De asemenea, polițiștii locali din cadrul Serviciului Circulație au acționat pentru fluidizarea traficului în zonele unde au fost efectuate lucrări la infrastructura rutieră.

Serviciul Circulație pe Drumurile Publice a aplicat amenzi în valoare de 12.295 lei.

Polițiștii locali din cadrul Serviciului Ordine, Liniște Publică și Pază și din cadrul Serviciului Circulație au acționat conform prevederilor legale adoptate prin Ordonanța Militară nr.1/2020 și au verificat situația persoanelor izolate la domiciliu.

BIROUL CONTROL

COMPARTIMENTUL DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII ȘI AFIŞAJ STRADAL

Reprezentanţii Compartimentului au efectuat controale pentru identificarea aspectelor de nerespectare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi respectarea proiectului tehnic aprobat, identificarea lucrărilor cu caracter provizoriu, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame pe străzile: Dumitru Băltăreţu, Dr. Marinescu Gheorghe, Dr. Oprescu Dumitru, Calea Câmpulung, Aviator Negel, Ion Ghica, Calea Domnească, I.C. Brătianu, Avram Iancu, Unirii, Moldovei, Basarabiei, Bucovinei, Cetății, Lt. Stancu Ion, Nicolae Filipescu, 9 Mai, Boerescu Zaharia, Matei Vlădescu, Independenței, Regele Carol I, Iazului, Aleea Trandafirilor, Tudor Vladimirescu, Ciprian Porumbescu, 10 Mai, Mircea cel Bătrân, Vasile Voiculescu, Piaţa 1 Mai, Arsenalului, Horea, Nicolae Dobrin, Crişan, Cpt. Andreescu, Valul Cetăţii, Iancu Jianu, Nicolae Filipescu, Aleea Griviței, Libertății, Piața 1 Mai, Ion Ghica.

De altfel, au fost verificate și soluționate sesizările primite din partea cetăţenilor municipiului.

COMPARTIMENTUL PROTECȚIA MEDIULUI

În perioada 20.03.2020 – 26.03.2020, au fost efectuate controale în Microraioanele IX, XI, XII, Aleea Trandafirilor și Cartier CFR, prin care au fost verificate măsurile de salubrizare a străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor şi existenţa depozitelor necontrolate de deşeuri şi a bunurilor abandonate pe domeniul public. În urma controlului efectuat, au fost luate măsuri pentru ca normele legale să fie respectate.

Totodată, au fost întreprinse acţiuni de control în următoarele zonele limitrofe municipiului Târgovişte în care se depozitează frecvent resturi de materiale de construcţii şi deşeuri menajere: Calea Ialomiței, Bulevardul Eroilor, str. Petru Cercel, Şoseaua Găeşti, str. Nifon, str. Laminorului, str. Popa Cornel și str. Gării.

De altfel, în vederea respectării prevederilor legale privind condiţiile de ridicare, transport şi depozitare a deşeurilor menajere, au fost verificare platformele cu eurocontainere din zonele mai sus menționate.

COMPARTIMENTUL ACTIVITĂŢI COMERCIALE

S-a acţionat, conform O.G. nr. 99/2000 republicată în 2007, pentru verificarea societăţilor comerciale care desfăşoară activitate de alimentaţie publică, obiectivul controlului fiind deţinerea autorizaţiei emisă în acest sens de Primăria Municipiului Târgovişte.

În plus, s-a acţionat pe în Str. Radu cel Mare, B-dul Unirii, Șos. Găești și Piața 1 Mai, în vederea monitorizării comerţului de întâmpinare și a celui ambulant de pe domeniul public. S-au luat măsuri astfel încât dispozițiile legale să fie întocmai respectate.

De asemenea, polițiștii locali din cadrul Compartimentelor Mediu și Activități Comerciale au acționat pentru respectarea prevederilor Ordonanțelor Militare nr. 1, nr. 2 și nr. 3/ 2020 prin instituirea stării de urgență la nivel național pentru prevenirea răspândirii virusului Covid-19.

Biroul Control a aplicat amenzi în valoare de 350 de lei.

În total, în perioada 20.03.2020 – 26.03.2020, au fost aplicate sancțiuni contravenționale în valoare de 16.995 lei.