SINTEZĂ ACTIVITATE 27.01.2017

 

SERVICIUL ORDINE ȘI LINIȘTE PUBLICĂ

În perioada 20.01.2017-26.01.2017, au fost înregistrate 46 de sesizări. Polițiștii locali din cadrul Serviciului au legitimat, în acest interval, 193 de persoane și au identificat două persoane fără adăpost care au refuzat să meargă în centrele sociale.

Mai mult, polițiștii locali asigură un climat de siguranță publică în imediata apropiere a instituțiilor de învățământ și pe durata audiențelor ce au loc la Primăria Municipiului Târgoviște, dar monitorizează și locuri de joacă din municipiu.

În fiecare duminică, polițiștii locali din cadrul Serviciului asigură ordinea și liniștea publică în Piața Bărăției și la Obor. De asemenea, în Piața 1 Mai din Târgoviște, polițiștii locali îi însoțesc pe lucrătorii Pieței atunci când colectează taxele pentru plata tarabelor.

Serviciul Ordine și Liniște Publică a aplicat amenzi în valoare de 3.850 de lei.

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

Au fost primite 19 sesizări prin Dispecerat, cu privire la opriri neregulamentare. În acest sens, polițiștii locali au identificat conducătorii auto și au aplicat sancțiunile contravenționale conform normelor legale.

Serviciul Circulație pe Drumurile Publice a aplicat amenzi în valoare de 11.775 de lei.

BIROUL CONTROL

COMPARTIMENTUL DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII ȘI AFIŞAJ STRADAL

Reprezentanţii Compartimentului au efectuat controale pentru identificarea aspectelor de nerespectare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi respectarea proiectului tehnic aprobat, identificarea lucrărilor cu caracter provizoriu, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame pe străzile: Unirii, Calea București, Cernăuţi, Prutului, Nicolae Bălcescu,  Radu Popescu, Radu cel Mare, Antim Ivireanu, Matei Basarab, Cretzulescu, Calea Domnească, Eroilor, Soroca, Tudorică Popescu, Pr. Toma Georgescu, Radu Greceanu, Popa Șapcă, Constantin Brâncoveanu, Diaconu Coresi, Mr. Brezișeanu, Dinu Lipatti, Calea Câmpulung, Ana Ipătescu, Vasile Alecsandri, Leo Plângă, Bărăției, Alexandru Ilie, Mihai Bravu.

De asemenea, s-au efectuat controale pentru identificarea lucrărilor de construire executate fără autorizaţie de construire sau desfiinţare, după caz, ori cu nerespectarea prevederilor acesteia, inclusiv a construcţiilor cu caracter provizoriu.

COMPARTIMENTUL PROTECȚIA MEDIULUI

În perioada 20.01.2017-26.01.2017, s-au efectuat acţiuni de control în Microraioanele V, VI, și VIII, prin care au fost verificate asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor şi existenţa depozitelor necontrolate de deşeuri şi a bunurilor abandonate pe domeniul public. În plus, s-a verificat respectarea prevederilor legale privind condiţiile de ridicare, transport şi depozitare a deşeurilor menajere la 28 de platforme cu eurocontainere din aceste zone.

Au fost derulate acţiuni de control și în zonele limitrofe municipiului Târgovişte în care se depozitează frecvent resturi de materiale de construcţii şi deşeuri menajere. Au fost controlate următoarele locaţii: cartier Priseaca, zona malului drept al râului Ialomiţa, str. Popa Cornel, Bulevardul Eroilor, Pod Mihai Bravu, Șoseaua Găești, Calea Ialomiței, str. Petru Cercel, str. Nifon, str. Magrini.

COMPARTIMENT ACTIVITĂŢI COMERCIALE

A fost organizată o acțiune, conform O.G. nr. 99/2000 republicată în 2007, pentru verificarea societăţilor comerciale care desfăşoară activitate de alimentaţie publică, obiectivul controlului fiind deţinerea autorizaţiei emisă în acest sens de Primăria Municipiului Târgovişte. S-a constatat că două unităţi de alimentaţie publică deţin autorizaţia pentru a desfăşura activitate de alimentaţie publică eliberată de Primăria Municipiului Târgovişte, iar două societăţi s-au închis.

S-a acţionat, potrivit H.C.L nr. 64/2002, completată şi modificată prin H.C.L nr. 44/2009, pe Bulevardul Unirii, Bulevardul I. C. Brătianu şi străzile adiacente, pentru depistarea comercianţilor care ocupă domeniul public ilegal.

Biroul Control a aplicat amenzi în valoare de 2.000 de lei.

În total, în perioada 20.01.2017-26.01.2017, au fost aplicate amenzi în valoare de 17.625 lei.