Sinteză activitate 25.03.2016

 

SERVICIUL ORDINE ȘI LINIȘTE PUBLICĂ

În perioada 18.03.2016-24.03.2016, au fost înregistrate 44 de sesizări. Polițiștii locali din cadrul Serviciului au legitimat, în acest interval, 246 de persoane și au asigurat protecția personalului din aparatul de specialitate al primarului.

Mai mult, polițiștii locali asigură un climat de siguranță publică în imediata apropiere a instituțiilor de învățământ și pe durata audiențelor ce au loc la Primăria Municipiului Târgoviște, dar monitorizează și locuri de joacă din municipiu.

În fiecare duminică, polițiștii locali din cadrul Serviciului asigură ordinea și liniștea publică în Piața Bărăției și la Obor. De asemenea, în Piața 1 Mai din Târgoviște, polițiștii locali îi însoțesc pe lucrătorii Pieței atunci când colectează taxele pentru plata tarabelor.

Serviciul Ordine și Liniște Publică a aplicat amenzi în valoare de 5.325 de lei.

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

Conform protocolului de colaborare, începând cu 07.03.2016, în funcție de limita efectivelor disponibile, un polițist local din cadrul Serviciului Circulație (Poliția Locală) împreună cu un polițist din cadrul Biroului Rutier (Poliția Municipiului Târgoviște) formează un echipaj mixt, care acționează cu precădere pentru opriri și staționări neregulamentare.
În data de 19.03.2016, orele 09:00-14:00, au fost asigurate măsuri de fluidizare trafic rutier cu ocazia sărbătorii tradiționale TUDORIȚA.
În plus, în perioada 21.03.2016-24.03.2016, polițiștii locali din cadrul Serviciului au acționat în zona magazinului Chindia (str. Radu de la Afumați – str. Ion Ciorănescu), acolo unde cei mai mulți dintre conducătorii auto nu respectau semnificația semnificația indicatoarelor – Oprirea interzisă.
Serviciul Circulație pe Drumurile Publice a aplicat amenzi în valoare de 15.680 lei.

BIROUL CONTROL

COMPARTIMENTUL DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII ȘI AFIŞAJ STRADAL

Au fost verificate sesizările primite din partea cetăţenilor municipiului Târgovişte. Reprezentanţii Compartimentului au efectuat controale pentru identificarea aspectelor de nerespectare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi respectarea proiectului tehnic aprobat, identificarea lucrărilor cu caracter provizoriu, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame pe străzile: Dr. Dumitru Oprescu, I.C. Brătianu, Nicolin Ion, Unirii, Moldovei, Berzei, Basarabiei, Cetății, Stancu Ion, Nicolae Filipescu, 9 Mai, Magrini, Teilor, Boerescu Zaharia, Matei Vlădescu, Col. Băltărețu, Independenței, Regele Carol I, Avram Iancu, Calea Câmpulung, Aleea Trandafirilor, Eroilor.

COMPARTIMENTUL PROTECȚIA MEDIULUI

Au fost efectuate acţiuni de control în Cartier Priseaca, Cartier Sagricom, Microraioanele I, II, III, XII, zona malului drept al râului Ialomiţa, str. Popa Cornel, precum şi pe str. Laminorului, urmărindu-se asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor şi existenţa depozitelor necontrolate de deşeuri şi a bunurilor abandonate pe domeniul public, precum și respectarea prevederilor legale privind condiţiile de ridicare, transport şi depozitare a deşeurilor menajere.

COMPARTIMENT ACTIVITĂŢI COMERCIALE

S-a acţionat conform O.G. nr. 99/2000, republicată în 2007, pentru verificarea societăţilor comerciale care desfăşoară activitate de alimentaţie publică, obiectivul controlului fiind deţinerea autorizaţiei emisă în acest sens de Primăria Municipiului Târgovişte. În urma verificărilor efectuate, s-au constatat următoarele: două unităţi de alimentaţie publică deţin autorizaţie pentru a desfăşura activitate de alimentaţie publică eliberată de Primăria Municipiului Târgovişte, iar alte două societăţi comerciale, cărora li  s-a dat termen pentru a remedia deficienţele constatate, au vizat autorizaţia pentru a desfăşura activitate de alimentaţie publică şi au achitat taxele aferente.

Totodată, s-a acţionat potrivit  H.C.L nr. 64/2002, completată şi modificată prin H.C.L nr. 44/2009, pe B-dul I.C.Brătianu și Bulevardul Unirii şi Şoseaua Găeşti pentru depistarea comercianţilor care ocupă domeniul public ilegal (comerţ de întâmpinare şi ambulant). Trei societăţi comerciale au fost avertizate să restrângă, așadar, comerţul de întâmpinare, astfel încât să fie asigurată circulaţia pietonală.

În total, în perioada 18.03.2016-24.03.2016, au fost aplicate amenzi în valoare de 21.005 lei.