Sinteză activitate 24.06.2016

 

SERVICIUL ORDINE ȘI LINIȘTE PUBLICĂ

În perioada 17.06.2016-23.06.2016, au fost înregistrate 39 de sesizări. Polițiștii locali din cadrul Serviciului au legitimat, în acest interval, 236 de persoane și au asigurat protecția personalului din aparatul de specialitate al primarului.

Mai mult, polițiștii locali asigură un climat de siguranță publică în imediata apropiere a instituțiilor de învățământ și pe durata audiențelor ce au loc la Primăria Municipiului Târgoviște, dar monitorizează și locuri de joacă din municipiu.

În fiecare duminică, polițiștii locali din cadrul Serviciului asigură ordinea și liniștea publică în Piața Bărăției și la Obor. De asemenea, în Piața 1 Mai din Târgoviște, polițiștii locali îi însoțesc pe lucrătorii Pieței atunci când colectează taxele pentru plata tarabelor.

Serviciul Ordine și Liniște Publică a aplicat amenzi în valoare de 11.430 de lei.

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

Au fost asigurate măsuri de dirijare și fluidizare a traficului rutier în municipiu, iar conform protocolului de colaborare, începând cu 07.03.2016, în funcție de limita efectivelor disponibile, un polițist local din cadrul Serviciului Circulație (Poliția Locală) împreună cu un polițist din cadrul Biroului Rutier (Poliția Municipiului Târgoviște) formează un echipaj mixt, care acționează cu precădere pentru opriri și staționări neregulamentare.
În data de 17.06.2016, polițiștii locali din cadrul Serviciului Circulație au participat împreună cu polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Târgoviște la Parada Medievală, aceasta desfășurându-se pe traseul: Gara Târgoviște- Bulevardul Carol I, Bulevardul Mircea cel Bătrân, Calea Domnească și Curtea Domnească. De asemenea, cu ocazia desfășurării Festivalului Medieval Dracula, polițiștii locali au executat activități de dirijare și fluidizare trafic rutier în zonele Parc Chindia și intrare Curtea Domnească.
În plus, în cartierul Matei Voievod, polițiștii locali au asigurat măsuri de dirijare a traficului rutier, astfel încât să poată fi executate, în bune condiții, lucrări de asfaltare pe mai multe străzi din zonă.
Serviciul Circulație pe Drumurile Publice a aplicat amenzi în valoare de 8.975 de lei.

BIROUL CONTROL

COMPARTIMENTUL DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII ȘI AFIŞAJ STRADAL

Au fost verificate sesizările primite din partea cetăţenilor municipiului Târgovişte. Reprezentanţii Compartimentului au efectuat controale pentru identificarea aspectelor de nerespectare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi respectarea proiectului tehnic aprobat, identificarea lucrărilor cu caracter provizoriu, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame pe străzile: Seimeni, Șoseaua Găești, Valul Cetății, Berzei, Preot Toma Georgescu, Diaconu Coresi, Bulevardul Unirii, Moldovei, Calea Câmpulung, Tudor Vladimirescu, Independenței.

COMPARTIMENTUL PROTECȚIA MEDIULUI

Au fost efectuate acţiuni de control în Microraioanele XI, XII, Cartier Priseaca, precum şi în zonele limitrofe municipiului Târgovişte în care se depozitează frecvent resturi de materiale de construcţii şi deşeuri menajere. Au fost controlate următoarele locaţii: zona malului drept al râului Ialomiţa, str. Popa Cornel, zona Pod Teiș, Calea Ialomiței, str. Nifon, Bulevardul Eroilor; Șoseaua Găești; str. Petru Cercel; Calea Câmpulung. În urma controalelor, nu au fost identificate persoane/societăţi care să depoziteze în zonele verificate.

COMPARTIMENT ACTIVITĂŢI COMERCIALE

S-a acţionat conform O.G. nr. 99/2000, republicată, pentru verificarea societăţilor comerciale care desfăşoară activitate de alimentaţie publică, obiectivul controlului fiind deţinerea autorizaţiei emisă în acest sens de Primăria Municipiului Târgovişte. A fost depistată o societate comercială care desfăşura activitate de alimentaţie publică fără să deţină autorizaţie. A fost sancţionată contravenţional cu amendă.

S-a acţionat, potrivit H.C.L nr. 64/2002, completată şi modificată prin H.C.L nr. 44/2009, pe B-dul I.C. Brătianu ,str. Vlad Ţepeş, str. Radu de la Afumaţi pentru depistarea comercianţilor care ocupă domeniul public ilegal (comerţ de întâmpinare şi ambulant). Au fost aplicate trei sancţiuni contravenţionale. Comercianţii ambulanţi au fost dirijaţi către pieţe.

Biroul Control a aplicat amenzi în valoare de 1.500 de lei.

În total, în perioada 17.06.2016-23.06.2016, au fost aplicate amenzi în valoare de 21.905 lei.