SINTEZĂ ACTIVITATE 23.06.2017

 

SERVICIUL ORDINE ȘI LINIȘTE PUBLICĂ

În perioada 17.06.2017- 22.06.2017, au fost înregistrate 51 de sesizări. Polițiștii locali din cadrul Serviciului au legitimat, în acest interval, 274 persoane și au asigurat protecția personalului din aparatul de specialitate al primarului.

Mai mult, polițiștii locali asigură un climat de siguranță publică în imediata apropiere a instituțiilor de învățământ și pe durata audiențelor ce au loc la Primăria Municipiului Târgoviște, dar monitorizează și locuri de joacă din municipiu.

În fiecare duminică, polițiștii locali din cadrul Serviciului asigură ordinea și liniștea publică în Piața Bărăției și la Obor. De asemenea, în Piața 1 Mai din Târgoviște, polițiștii locali îi însoțesc pe lucrătorii Pieței atunci când colectează taxele pentru plata tarabelor.

Serviciul Ordine și Liniște Publică a aplicat amenzi în valoare de 10.450 de lei.

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

Au fost primite 9 sesizări prin Dispecerat, cu privire la opriri neregulamentare. În acest sens, polițiștii locali au identificat conducătorii auto și au aplicat sancțiunile contravenționale conform normelor legale.

Totodată, polițiștii locali au asigurat măsuri de dirijare și fluidizare a traficului rutier cu prilejul unor lucrări desfășurate în municipiu.

Serviciul Circulație pe Drumurile Publice a aplicat amenzi în valoare de 19.140 lei.

BIROUL CONTROL

COMPARTIMENTUL DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII ȘI AFIŞAJ STRADAL

Reprezentanţii Compartimentului au efectuat controale pentru identificarea aspectelor de nerespectare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi respectarea proiectului tehnic aprobat, identificarea lucrărilor cu caracter provizoriu, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame pe străzile: B-dul Eroilor, Justiției, B-dul Unirii, Pandurilor, Prof. Alexandru Vasilescu, Calea Ialomiţei, Justiţiei, Calea Bucureşti, Crăiţelor, Unirii, Laminorului, Petru Cercel, Ciprian Porumbescu, I.C. Brătianu, 9 Mai, Boerescu Zaharia, Matei Vlădescu, Col. Băltărețu, Independenței, Avram Iancu, Calea Câmpulung, Aleea Trandafirilor.

COMPARTIMENTUL PROTECȚIA MEDIULUI

În perioada 17.06.2017- 22.06.2017, s-au efectuat acţiuni de control în Microraioanele II, III, IV, V, Calea Ialomiței, Str. Popa Cornel, Str. Petru Cercel, Str. Laminorului, prin care au fost verificate asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor şi existenţa depozitelor necontrolate de deşeuri şi a bunurilor abandonate pe domeniul public.

Au fost derulate acţiuni de control și în zonele limitrofe municipiului Târgovişte în care se depozitează frecvent resturi de materiale de construcţii şi deşeuri menajere. Au fost controlate următoarele locaţii: cartier Priseaca, zona malului drept al râului Ialomiţa, str. Popa Cornel, Calea Ialomiței, B-dul Eroilor, Șoseaua Găești, str. Petru Cercel, Calea Câmpulung, str. Laminorului.

COMPARTIMENT ACTIVITĂŢI COMERCIALE

S-a acţionat, conform O.G nr. 99/2000 republicată în 2007, pentru verificarea societăţilor comerciale care desfăşoară activitate de alimentaţie publică, obiectivul controlului fiind deţinerea autorizaţiei emisă în acest sens de Primăria Municipiului Târgovişte. Au fost depistate trei societăți comerciale care desfăşurau activități de alimentaţie publică fără să deţină autorizaţie și au fost sancţionate contravenţional cu amendă.

În plus, s-a acţionat, potrivit  H.C.L nr.64/2002, completată şi modificată prin H.C.L nr.44/2009, pe B-dul Unirii, B-dul Independenţei şi pe strada T. Vladimirescu în vederea monitorizării comerţului ambulant de pe domeniul public. Doi comercianţi ambulanţi au fost dirijaţi către pieţe

Biroul Control a aplicat amenzi în valoare de 2.700 lei.

În total, în perioada 16.06.2017-22.06.2017, au fost aplicate sancțiuni contravenționale în valoare de 32.290 lei.