Sinteză activitate 22.07.2016

 

SERVICIUL ORDINE ȘI LINIȘTE PUBLICĂ

În perioada 15.07.2016-21.07.2016, au fost înregistrate 51 de sesizări. Polițiștii locali din cadrul Serviciului au legitimat, în acest interval, 253 de persoane și au asigurat protecția personalului din aparatul de specialitate al primarului.

Mai mult, polițiștii locali asigură un climat de siguranță publică în imediata apropiere a instituțiilor de învățământ și pe durata audiențelor ce au loc la Primăria Municipiului Târgoviște, dar monitorizează și locuri de joacă din municipiu.

În fiecare duminică, polițiștii locali din cadrul Serviciului asigură ordinea și liniștea publică în Piața Bărăției și la Obor. De asemenea, în Piața 1 Mai din Târgoviște, polițiștii locali îi însoțesc pe lucrătorii Pieței atunci când colectează taxele pentru plata tarabelor.

Serviciul Ordine și Liniște Publică a aplicat amenzi în valoare de 4.985 de lei.

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

Au fost soluționate sesizările primite. Au fost asigurate măsuri de dirijare și fluidizare a traficului rutier în municipiu, iar conform protocolului de colaborare, începând cu 07.03.2016, în funcție de limita efectivelor disponibile, un polițist local din cadrul Serviciului Circulație (Poliția Locală) împreună cu un polițist din cadrul Biroului Rutier (Poliția Municipiului Târgoviște) formează un echipaj mixt, care acționează cu precădere pentru opriri și staționări neregulamentare.
Serviciul Circulație pe Drumurile Publice a aplicat amenzi în valoare de 17.770 de lei.

BIROUL CONTROL

COMPARTIMENTUL DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII ȘI AFIŞAJ STRADAL

Au fost verificate sesizările primite din partea cetăţenilor municipiului Târgovişte. Reprezentanţii Compartimentului au efectuat controale pentru identificarea aspectelor de nerespectare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi respectarea proiectului tehnic aprobat, identificarea lucrărilor cu caracter provizoriu, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame pe străzile: Calea București, Radu de la Afumați, Calea Domnească, Laminorului, Vasile Blendea, I. C. Brătianu, Ion Ciorănescu, Calea Câmpulung, Pandurilor, Luceafărului, Cronicarilor, Piaţa 1 Mai, Mihail Sadoveanu, Mihai Popescu, Dr. Oprescu Dumitru, Unirii, Col. Marin Stănescu, Silviu Stănculescu, Libertăţii, Independenţei, Matei Alexandru, Laura Stoica.

COMPARTIMENTUL PROTECȚIA MEDIULUI

Au fost efectuate acţiuni de control în zona centrală, cartier CFR  precum şi în Microraioanele VI, VII, VIII, IX, precum şi în zonele limitrofe municipiului Târgovişte în care se depozitează frecvent resturi de materiale de construcţii şi deşeuri menajere. Au fost controlate următoarele locaţii: cartier Priseaca, zona malului drept al râului Ialomiţa, str. Popa Cornel, Pod Mihai Bravu, Calea Ialomiței, str. Nifon, Bulevardul Eroilor; Șoseaua Găești; str. Petru Cercel; Calea Câmpulung.

COMPARTIMENT ACTIVITĂŢI COMERCIALE

S-a acţionat, potrivit H.C.L. nr. 64/2002, completată şi modificată, în Microraionul XI. S-au aplicat două sancţiuni contravenţionale.

A fost organizată o acțiune, conform O.G. nr. 99/2000 republicată în 2007, pentru verificarea societăţilor comerciale care desfăşoară activitate de alimentaţie publică, obiectivul controlului fiind deţinerea autorizaţiei emisă în acest sens de Primăria Municipiului Târgovişte. Ca urmare a controlului anterior, două unităţi de alimentaţie publică au reînnoit autorizaţia pentru a desfăşura activitate de alimentaţie publică eliberată de Primăria Municipiului Târgovişte. De asemenea, o societate sancţionată contravențional în luna iunie a depus la Primărie documentele necesare obţinerii autorizaţiei.

Biroul Control a aplicat amenzi în valoare de 1.000 de lei.

În total, în perioada 15.07.2016-21.07.2016, au fost aplicate amenzi în valoare de 23.755 de lei.