Sinteză activitate 22.04.2016

 

SERVICIUL ORDINE ȘI LINIȘTE PUBLICĂ

În perioada 15.04.2016-21.04.2016, au fost înregistrate 40 de sesizări. Polițiștii locali din cadrul Serviciului au legitimat, în acest interval, 312 de persoane și au asigurat protecția personalului din aparatul de specialitate al primarului.

Mai mult, polițiștii locali asigură un climat de siguranță publică în imediata apropiere a instituțiilor de învățământ și pe durata audiențelor ce au loc la Primăria Municipiului Târgoviște, dar monitorizează și locuri de joacă din municipiu.

În fiecare duminică, polițiștii locali din cadrul Serviciului asigură ordinea și liniștea publică în Piața Bărăției și la Obor. De asemenea, în Piața 1 Mai din Târgoviște, polițiștii locali îi însoțesc pe lucrătorii Pieței atunci când colectează taxele pentru plata tarabelor.

Serviciul Ordine și Liniște Publică a aplicat amenzi în valoare de 7.890 de lei.

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

Conform protocolului de colaborare, începând cu 07.03.2016, în funcție de limita efectivelor disponibile, un polițist local din cadrul Serviciului Circulație (Poliția Locală) împreună cu un polițist din cadrul Biroului Rutier (Poliția Municipiului Târgoviște) formează un echipaj mixt, care acționează cu precădere pentru opriri și staționări neregulamentare.

La solicitarea Grădiniței “Alexandrina Simionescu Ghica”, polițiștii locali din cadrul Serviciului Circulație au participat la desfășurarea unei activități de educație rutieră în cadrul programului Școala Altfel. De asemenea, cu ocazia desfășurării acestui program, au fost asigurate măsuri de dirijare și fluidizare trafic rutier în zona trecerilor pentru pietoni din apropierea Complexului Curtea Domnească.

Serviciul Circulație pe Drumurile Publice a aplicat amenzi în valoare de 11.560 lei.

BIROUL CONTROL

COMPARTIMENTUL DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII ȘI AFIŞAJ STRADAL

Au fost verificate sesizările primite din partea cetăţenilor municipiului Târgovişte. Reprezentanţii Compartimentului au efectuat controale pentru identificarea aspectelor de nerespectare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi respectarea proiectului tehnic aprobat, identificarea lucrărilor cu caracter provizoriu, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame pe străzile: Aleea Trandafirilor, Col. Marin Stănescu, Seimeni, Iancu Văcărescu, Independenței,  Radu Popescu, Radu cel Mare, Ienăchiță Văcărescu, Matei Basarab, Cretzulescu, Calea Domnească, Eroilor, Soroca, Tudorică Popescu, Preot Toma Georgescu, Justiției, Popa Șapcă, Constantin Brâncoveanu, Diaconu Coresi, Maior Brezișeanu, Pârvan Popescu, Calea Câmpulung, Ana Ipătescu, Poet Grigore Alexandrescu, Dr. Leo Plângă, Bărăției, Dr. Marinoiu.

COMPARTIMENTUL PROTECȚIA MEDIULUI

Au fost efectuate acţiuni de control în Microraioanele V, VI, VII, VIII, zona centrală și în zonele limitrofe municipiului Târgovişte în care se depozitează frecvent resturi de materiale de construcţii şi deşeuri menajere. Au fost controlate următoarele locaţii: zona malului drept al râului Ialomiţa, str. Popa Cornel, partea dreaptă a drumului de centură, str. Nifon, str. Laminorului; Calea Ialomiţei; Șoseaua Găești; str. Petru Cercel; Calea Câmpulung. În urma controalelor, nu au fost identificate persoane/societăţi care să depoziteze în celelalte zone controlate.

COMPARTIMENT ACTIVITĂŢI COMERCIALE

S-a acţionat conform O.G. nr. 99/2000, republicată, pentru verificarea societăţilor comerciale care desfăşoară activitate de alimentaţie publică, obiectivul controlului fiind deţinerea autorizaţiei emisă în acest sens de Primăria Municipiului Târgovişte. În urma verificărilor efectuate, s-a constatat că trei unităţi de alimentaţie publică au reînnoit autorizaţia pentru a desfăşura activitate de alimentaţie publică şi au achitat taxa aferentă, iar un agent economic verificat nu comercializează băuturi alcoolice, obiectul de activitate fiind jocuri şi pariuri. În plus, a fost depistată o societate comercială care desfăşoară activitate de alimentaţie publică fără să deţină autorizaţie emisă în acest sens de Primăria Municipiului Târgovişte și a fost sancţionată contravenţional cu amendă.

Biroul Control a aplicat amenzi în valoare de 500 de lei.

În total, în perioada 15.04.2016-21.04.2016, au fost aplicate amenzi în valoare de 19.950 de lei.