Sinteză activitate 22.01.2016

 

SERVICIUL ORDINE ȘI LINIȘTE PUBLICĂ

În perioada 15.01.2016-21.01.2016, au fost înregistrate 41 de sesizări. Polițiștii locali din cadrul Serviciului au legitimat, în acest interval, 211 de persoane și au fost identificate 14 persoane fără adăpost, dintre care 9 au refuzat transportul în centrele sociale.

Mai mult, polițiștii locali asigură ordinea și liniștea publică în imediata apropiere a instituțiilor de învățământ și pe durata audiențelor ce au loc la Primăria Municipiului Târgoviște, dar și monitorizează locurile de joacă din municipiu.

În fiecare duminică, polițiștii locali din cadrul Serviciului asigură ordinea și liniștea publică în Piața Bărăției și la Obor. De asemenea, în Piața 1 Mai din Târgoviște, polițiștii locali îi însoțesc pe lucrătorii Pieței atunci când colectează taxele pentru plata tarabelor.

Serviciul Ordine și Liniște Publică a aplicat amenzi în valoare de 5.050 de lei.

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

Au fost verificate și soluționate sesizările primite din partea cetățenilor din municipiul Târgoviște. De asemenea, au fost constatate și prezentate neregulile descoperite în teren.

Serviciul Circulație pe Drumurile Publice a aplicat amenzi în valoare de 9.370 lei.

BIROUL CONTROL

COMPARTIMENTUL DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII ȘI AFIŞAJ STRADAL

Au fost verificate sesizările primite din partea cetăţenilor municipiului Târgovişte. Reprezentanţii Compartimentului au efectuat controale pentru identificarea aspectelor de nerespectare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrarilor de construcţii şi respectarea proiectului tehnic aprobat, identificarea lucrărilor cu caracter provizoriu, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame pe străzile: Bulevardul I.C.Brătianu, Teilor, Crângului, Stupilor, Înfrățirii, Soarelui, Calea Domnească, Justiției.

COMPARTIMENTUL PROTECȚIA MEDIULUI

În perioada 15.01.2016- 21.01.2016, s-au efectuat acţiuni de monitorizare şi control în microraioanele VI, VII, VIII, IX şi în zonele limitrofe municipiului Târgovişte. Astfel, au fost monitorizate următoarele locaţii: zona malului drept al râului Ialomiţa, str. Popa Cornel; zona cuprinsă între podul rutier peste râul Ialomiţa la Teiş, pe partea dreaptă a drumului de centură, în sensul de mers spre pasajul DN 71; str. Laminorului; Calea Ialomiţei; Bulevardul Eroilor; Șoseaua Găești; str. Petru Cercel; Calea Câmpulung. În urma controalelor, nu au fost identificate  persoane/societăţi care să depoziteze deşeuri în zonele mai sus menţionate.

Tot în acest interval, reprezentanţii Compartimentului Protecţia Mediului au înteprins acţiuni de verificare a agenţilor economici pentru a identifica societăţile ce nu îndepărtează zăpada şi gheaţa imediat după depunere sau până la ora 10.00 de pe trotuarele şi rigolele din faţa imobilelor şi incintelor pe care le deţin sau administrează, conform dispoziţiilor Regulamentului de aplicare a O.G. 21/2002 privind normele de gospodărire comunală republicat în baza H.C.L. nr. 477/12.12.2008, Art. 2. În urma acţiunilor, au fost notificaţi un număr de 25 agenţi economici cu termen imediat de conformare. Cei mai mulți dintre agenţii economici aveau cunoştinţă de obligaţia ce le revine privind curăţarea şi îndepărtarea zăpezii din faţa punctelor de lucru, aceştia conformându-se la data şi ora controlului.

S-au înteprins acţiuni pentru a identifica atât clădirile pe ale căror acoperişuri se formează frecvent ţurţuri de gheaţă cât şi asociaţiile de proprietari care au în administrare clădirile cu risc de producere a unor accidente, ca urmare a despriderii ţurţurilor de gheaţă ce se formează la streaşina acestora pe perioada de iarnă. În urma controlului, au fost transmise un număr de 15 somaţii către asociaţiile de proprietari, prin care li s-a cerut să intervină pentru îndepărtarea zăpezii şi a ţurţurilor de la streşinile blocurilor, în vederea menţinerii în stare de siguranţă a imobilelor, obligaţie ce decurge din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari.

Acţiunile de verificare, identificare şi sancţionare atât ale agenţilor comerciali cât şi ale asociaţiilor de proprietari vor continua pe toată perioada căderii ninsorilor.

COMPARTIMENT ACTIVITĂŢI COMERCIALE

S-a acţionat conform O.G. nr.99/2000, republicată în 2007, pentru verificarea societăţilor comerciale care desfăşoară activitate de alimentaţie publică, obiectivul controlului fiind deţinerea autorizaţiei emisă în acest sens de Primăria Municipiului Târgovişte, precum şi remedierea deficienţelor constatate la aceste societăţi. Așadar, s-a constatat că două societăţi comerciale, depistate la controlul anterior fără autorizaţie pentru a desfăşura activitate de alimentaţie publică şi sancţionate contravenţional, au obţinut autorizaţia emisă în acest sens de Primăria municipiului. O altă unitate de alimentaţie publică a depus la Primărie documentele necesare reînnoirii autorizaţiei .

În plus, împreună cu Compartimentul Protecţia Mediului s-a acţionat pentru verificarea agenţilor economici cu privire la îndepărtarea zăpezii şi gheţii de pe trotuare, conform dispoziţiilor Regulamentului de aplicare a O.G. 21/2002 privind normele de gospodărire comunală republicat în baza H.C.L nr.477/2008.

În total, în perioada 15.01.2016-21.01.2016, au fost aplicate amenzi în valoare de 14.420 lei.