SINTEZĂ ACTIVITATE 21.10.2016

 

SERVICIUL ORDINE ȘI LINIȘTE PUBLICĂ

În perioada 14.10.2016-20.10.2016, au fost înregistrate 80 de sesizări. Polițiștii locali din cadrul Serviciului au legitimat, în acest interval, 305 de persoane și au asigurat protecția personalului din aparatul de specialitate al primarului.

Mai mult, polițiștii locali asigură un climat de siguranță publică în imediata apropiere a instituțiilor de învățământ și pe durata audiențelor ce au loc la Primăria Municipiului Târgoviște, dar monitorizează și locuri de joacă din municipiu.

În fiecare duminică, polițiștii locali din cadrul Serviciului asigură ordinea și liniștea publică în Piața Bărăției și la Obor. De asemenea, în Piața 1 Mai din Târgoviște, polițiștii locali îi însoțesc pe lucrătorii Pieței atunci când colectează taxele pentru plata tarabelor.

Serviciul Ordine și Liniște Publică a aplicat amenzi în valoare de 5.840 de lei.

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

Au fost primite 12 sesizări prin Dispecerat, cu privire la opriri neregulamentare. În acest sens, polițiștii locali au identificat conducătorii auto și au aplicat sancțiunile contravenționale conform normelor legale.

În data de 20.10.2016, cu ocazia desfășurării Festivalului “Crizantema de Aur”, au fost asigurate măsuri de ordine și liniște publică în zona Teatrului Tony Bulandra.

Serviciul Circulație pe Drumurile Publice a aplicat amenzi în valoare de 18.150 de lei.

BIROUL CONTROL

COMPARTIMENTUL DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII ȘI AFIŞAJ STRADAL

Reprezentanţii Compartimentului au efectuat controale pentru identificarea aspectelor de nerespectare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi respectarea proiectului tehnic aprobat, identificarea lucrărilor cu caracter provizoriu, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame pe străzile: Calea București, Radu de la Afumați, Calea Domnească, Laminorului, Vasile Blendea, I. C. Brătianu, Ion Ciorănescu, Dinu Lipatti, Petru Cercel, Pandurilor, Luceafărului, Cronicarilor, Soroca, Mihail Sadoveanu, Mihai Popescu, Col. Marin Stănescu, Silviu Stănculescu, Matei Alexandru, Laura Stoica, George Cair, Calea Ialomiţei, Calea Câmpulung, Înfrăţirii, Berzei.

COMPARTIMENTUL PROTECȚIA MEDIULUI

De asemenea, au fost derulate acţiuni de control în Microraioanele II, III, IV, V, VI, zona centrală și în zonele limitrofe municipiului Târgovişte în care se depozitează frecvent resturi de materiale de construcţii şi deşeuri menajere. Au fost controlate următoarele locaţii: cartier Priseaca, zona malului drept al râului Ialomiţa, str. Popa Cornel, B-dul Eroilor, Pod Mihai Bravu, Șoseaua Găești, Calea Ialomiței, str. Nifon, str. Petru Cercel, str. Nifon, str. Magrini și Calea Câmpulung, str. Laminorului.

În plus, a fost monitorizată platforma cu eurocontainere din zona Romlux – Calea Câmpulung.

COMPARTIMENT ACTIVITĂŢI COMERCIALE

A fost organizată o acțiune, conform O.G. nr. 99/2000 republicată în 2007, pentru verificarea societăţilor comerciale care desfăşoară activitate de alimentaţie publică, obiectivul controlului fiind deţinerea autorizaţiei emisă în acest sens de Primăria Municipiului Târgovişte. Au fost depistate trei societăţi comerciale care desfăşoară activitate de alimentaţie publică fără să deţină autorizaţie și au fost sancționate contravențional.

Biroul Control a aplicat amenzi în valoare de 2.500 de lei.

În total, în perioada 14.10.2016-20.10.2016, au fost aplicate amenzi în valoare de 26.490 de lei.