Sinteză activitate 20.11.2015

 

SERVICIUL ORDINE ȘI LINIȘTE PUBLICĂ

În perioada 13.11-19.11.2015, au  fost înregistrate 30 de sesizări. Polițiștii locali din Cadrul Serviciului Ordine și Liniște Publică au legitimat 297 de persoane și au identificat 11 persoane identificate practicând cerșetoria pe care le-au condus în Centrele Sociale.

Mai mult, polițiștii locali asigură ordinea și liniștea publică în imediata apropiere a instituțiilor de învățământ și pe durata audiențelor ce au loc la Primăria Municipiului Târgoviște, dar și monitorizează locurile de joacă din municipiu.

În fiecare duminică, polițiștii locali din cadrul Serviciului asigură ordinea și liniștea publică în Piața Bărăției și la Obor. De asemenea, în Piața 1 Mai din Târgoviște, polițiștii locali îi însoțesc pe lucrătorii Pieței atunci când colectează taxele pentru plata tarabelor.

Serviciul Ordine și Liniște Publică a aplicat amenzi în valoare de 13.760 lei.

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

De luni până vineri, politiștii locali din cadrul Serviciului Circulație pe Drumurile Publice au acționat pentru fluidizarea, dirijarea și îndrumarea traficului rutier în zona adiacenta școlilor: Ioan Alexandru Brătescu Voinești (Nr. 2) între orele 11:45-13:15, Vasile Cârlova (Nr. 1) între orele 11:45-13:15, Liceul I.H. Rădulescu (Nr. 3), Seminarul Teologic și Liceul Constantin Brâncoveanu ( Nr. 4), respectiv 18:00-19:00.

– 13.11.2015 – Fluidizare și dirijare trafic rutier în intersecția Bd. Independenței – Bd. Mircea cel Bătrân cu ocazia activităților organizate pe Platoul Prefecturii – înmânarea Drapelului de luptă unității de Jandarmi Ochiuri;

– 19.11.2015 – dirijare trafic rutier pe Bd. T. Vladimirescu cu ocazia aplicării marcajelor rutiere.

Serviciul Circulație pe Drumurile Publice a aplicat amenzi în valoare de 15.485 lei.

BIROUL CONTROL

COMPARTIMENTUL DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII ȘI AFIŞAJ STRADAL

Au fost verificate sesizările primite din partea cetăţenilor municipiului Târgovişte. De asemenea, polițiștii locali din acest Compartiment au efectuat o campanie de notificare a proprietarilor de apartamente din Micro VI cu privire la împrejmuirilor cu gard a spațiului verde aparținând domeniului public. În urma acestei campanii, au fost notificați un număr de 80 de proprietari de apartamente.

De asemenea, s-au efectuat controale pentru identificarea aspectelor de nerespectare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrarilor de construcţii şi respectarea proiectului tehnic aprobat, identificarea lucrărilor cu caracter provizoriu, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame pe străzile: Matei Basarab, Calea Domnească, Dinu Lipati, Radu Popescu, Ion Ghica, Eroilor, Tudorică Popescu, Mihai Bravu, Maior Brezișeanu, Bărăției, Preot Toma Georgescu, Popa Șapcă, Unirii, Moldovei, Transilvaniei, Arcașilor, Tineretului, Bucovinei.

COMPARTIMENTUL PROTECȚIA MEDIULUI

Au fost desfășurate  activități de control în microraioanele V,VI, VII,VIII și IX urmărindu-se asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor şi existenţa depozitelor necontrolate de deşeuri şi a bunurilor abandonate pe domeniul public precum și respectarea prevederilor legale privind condiţiile de ridicare, transport şi depozitare a deşeurilor menajere la 32 platforme cu eurocontainere din zonele controlate. 

În plus, s-au efectuat acţiuni de monitorizare şi control în zonele limitrofe ale Municipiului Târgovişte şi la platformele stradale în care se depozitează frecvent resturi de materiale de construcţii şi deşeuri menajere. Au fost monitorizate următoarele locaţii: zona malului drept al râului Ialomiţa, str. Popa Cornel, zona cuprinsă între podul rutier peste râul Ialomiţa la Teiş, pe partea dreaptă a drumului de centură, în sensul de mers spre pasajul DN 71, str. Petru Cercel, Calea Ialomiţei, str. Laminorului, drum acces Priseaca-Teiş și teren proprietatea Municipiului Târgoviște situat pe Bd. Eroilor.

În urma acţiunilor înteprinse de Compartimentul Mediu au fost luate următoarele măsuri:

– a fost identificat şi desfiinţat un depozit necontrolat de resturi vegetale de pe domeniul public;

– au fost verificate 32 de platforme destinate colectării deşeurilor menajere.

COMPARTIMENT ACTIVITĂŢI COMERCIALE

S-a acţionat conform O.G nr. 99/2000 republicată în 2007, pentru verificarea societăţilor comerciale care desfăşoară activitate de alimentaţie publică pe Centrul Vechi şi străzile adiacente, Bd. T. Vladimirescu şi str. I. E. Florescu, obiectivele controlului fiind: deţinerea autorizaţiei emisă în acest sens de Primăria Municipiului Târgovişte şi vizarea acesteia de către unitatea emitentă, afişarea denumirii firmei, afişarea orarului de functionare şi a certificatului unic de înregistrare. Astfel, au fost verificate 25 societăţi comerciale și au fost depistate trei societaţi care desfăşurau activitate de alimentaţie publică fără să deţină autorizaţie emisă în acest sens de către Primăria Municipiului Târgovişte; au fost sancţionate contravenţional cu amendă în cuantum de 500 lei fiecare. Ca urmare a aplicării sancţiunii, o societate a depus la DAPPP actele necesare în vederea obţinerii autorizaţiei.

În plus, trei societăţi care au fost sancţionate anterior, vor fi monitorizate pentru intrare în legalitate.

Biroul Control a aplicat amenzi în valoare de 1.500 de lei.

În total, în perioada 13.11-19.11.2015, au fost aplicate amenzi în valoare de 30.745 lei.
.