SINTEZĂ ACTIVITATE 20.04.2018

 

SERVICIUL ORDINE, LINIȘTE PUBLICĂ ȘI PAZĂ

În perioada 13.04.2018-19.04.2018, au fost înregistrate 47 de sesizări. Polițiștii locali din cadrul Serviciului au legitimat, în acest interval, 239 persoane și au asigurat protecția personalului din aparatul de specialitate al primarului.

Mai mult, polițiștii locali asigură un climat de siguranță publică în imediata apropiere a instituțiilor de învățământ și pe durata audiențelor ce au loc la Primăria Municipiului Târgoviște, dar monitorizează și locuri de joacă din municipiu.

În fiecare duminică, polițiștii locali din cadrul Serviciului asigură ordinea și liniștea publică în Piața Bărăției și la Obor. De asemenea, în Piața 1 Mai din Târgoviște, polițiștii locali îi însoțesc pe lucrătorii Pieței atunci când colectează taxele pentru plata tarabelor.

Serviciul Ordine, Liniște Publică și Pază a aplicat amenzi în valoare de 6.875 lei.

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

Au fost primite 14 de sesizări prin Dispecerat, cu privire la opriri neregulamentare. În acest sens, polițiștii locali au identificat conducătorii auto și au aplicat sancțiunile contravenționale conform normelor legale.

În plus, polițiștii locali din cadrul Serviciul Circulație și Serviciul Ordine Publică acționează în zona unităților de învățământ: Școala „Vasile Cârlova” și Școala „Ioan Alexandru Brătescu-Voinești”. De asemenea, în intervalul orar 06:30-08:30, polițiștii locali din cadrul Serviciului Circulație acționează pentru fluidizarea traficului în zona podului ce traversează râul Ialomița (Pod Valea Voievozilor).

Serviciul Circulație pe Drumurile Publice a aplicat amenzi în valoare de 24.749 lei.

BIROUL CONTROL

COMPARTIMENTUL DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII ȘI AFIŞAJ STRADAL

Reprezentanţii Compartimentului au efectuat controale pentru identificarea aspectelor de nerespectare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi respectarea proiectului tehnic aprobat, identificarea lucrărilor cu caracter provizoriu, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame pe străzile: N. Bălcescu, Calea Domnească, Nicolae Filipescu, Matei Basarab, Gândului, Suseni, Radu Vărzaru Armașu, Mihai Bravu, Cretzulescu, Eroilor, Cernăuți, Prutului, Soroca, Tudorică Popescu, Vasile Alecsandri,  Munteanu Stefan, Mr. Oprescu Adrian, Pr. Toma Georgescu, Lt. Mr. Dragomirescu Liviu,  Mr. Spirescu, Constantin Brancoveanu, Bărăției, Popa Șapcă, Ștefan Greceanu, Mitropolit Antim Ivireanu, Radu Popescu, Dinu Lipatti, Radu cel Mare, Diaconu Coresi, Macarie, Lt. Pârvan Popescu, Mr. Brezișeanu, Dr. Marinoiu, Vasile Cârlova, Ana Ipătescu, Calea Câmpulung, Urmuz.

Totodată, au fost verificate și soluționate sesizările primite din partea cetăţenilor municipiului.

COMPARTIMENTUL PROTECȚIA MEDIULUI

În perioada 13.04.2018-19.04.2018, s-au efectuat acţiuni de control în Microraioanele VIII, IX, XI, XII, Cartier CFR și Bulevardul Regele Carol I, prin care au fost verificate asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor şi existenţa depozitelor necontrolate de deşeuri şi a bunurilor abandonate pe domeniul public. Au fost aplicate sancțiuni contravenționale persoanelor care au depozitat deșeuri fără a respecta normele legale.

De altfel, în vederea respectării prevederilor legale privind condiţiile de ridicare, transport şi depozitare a deşeurilor menajere, au fost verificare platformele cu eurocontainere din zonele mai sus menționate.

COMPARTIMENT ACTIVITĂŢI COMERCIALE

S-a acţionat, conform O.G nr. 99/2000 republicată în 2007, pentru verificarea societăţilor comerciale care desfăşoară activitate de alimentaţie publică, obiectivul controlului fiind deţinerea autorizaţiei emisă în acest sens de Primăria Municipiului Târgovişte. Au fost depistate două societăți comerciale care desfășurau activitate de alimentaţie publică fără să deţină autorizaţie și au fost sancţionate contravenţional cu amendă.

În plus, s-a acţionat, potrivit  H.C.L nr. 477/2008 cu completările și modificările ulterioare, pe Bulevardul Unirii, str. Radu cel Mare, Soseaua Găesti,în vederea monitorizării comerţului de întâmpinare și a celui ambulant de pe domeniul public. S-au luat măsuri astfel încât dispozițiile legale să fie întocmai respectate.

Biroul Control a aplicat amenzi în valoare de 3.000 de lei.

În total, în perioada 13.04.2018-19.04.2018, au fost aplicate sancțiuni contravenționale în valoare de 34.624 lei.