SINTEZĂ ACTIVITATE 20.01.2017

 

SERVICIUL ORDINE ȘI LINIȘTE PUBLICĂ

În perioada 13.01.2017-19.01.2017, au fost înregistrate 39 de sesizări. Polițiștii locali din cadrul Serviciului au legitimat, în acest interval, 183 de persoane și au asigurat protecția personalului din aparatul de specialitate al primarului.

Mai mult, polițiștii locali asigură un climat de siguranță publică în imediata apropiere a instituțiilor de învățământ și pe durata audiențelor ce au loc la Primăria Municipiului Târgoviște, dar monitorizează și locuri de joacă din municipiu.

În fiecare duminică, polițiștii locali din cadrul Serviciului asigură ordinea și liniștea publică în Piața Bărăției și la Obor. De asemenea, în Piața 1 Mai din Târgoviște, polițiștii locali îi însoțesc pe lucrătorii Pieței atunci când colectează taxele pentru plata tarabelor.

Serviciul Ordine și Liniște Publică a aplicat amenzi în valoare de 3.050 de lei.

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

Au fost primite 15 sesizări prin Dispecerat, cu privire la opriri neregulamentare. În acest sens, polițiștii locali au identificat conducătorii auto și au aplicat sancțiunile contravenționale conform normelor legale.

Având în vedere prevederile H.G. nr. 965/15.12.2016, în data de 19.01.2017, au fost întocmite și distribuite, preventiv, materiale informative. Acestea au fost împărțite instituțiilor statului precum și conducătorilor auto.

Serviciul Circulație pe Drumurile Publice a aplicat amenzi în valoare de 18.950 de lei.

BIROUL CONTROL

COMPARTIMENTUL DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII ȘI AFIŞAJ STRADAL

Reprezentanţii Compartimentului au efectuat controale pentru identificarea aspectelor de nerespectare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi respectarea proiectului tehnic aprobat, identificarea lucrărilor cu caracter provizoriu, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame pe străzile: Crângului, Calea București, Radu de la Afumați, Calea Domnească, Laminorului, Vasile Blendea, I. C. Brătianu, Ion Ciorănescu, Radu Gioglovan, Petru Cercel, Pandurilor, Luceafărului, Cronicarilor, Unirii, Mihail Sadoveanu, Mihai Popescu, Col. Marin Stănescu, Silviu Stănculescu, Matei Alexandru, Laura Stoica, George Cair, Calea Ialomiţei, Vlad Ţepeş, Crăiţelor, Şoseaua Găeşti, I.E.Florescu, Costache Olăreanu.

De asemenea, au fost efectuate verificări pe raza Municipiului Târgovişte privind îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe trotuare de către persoanele juridice/fizice, cât şi a ţurţurilor formaţi la streşinile imobilelor, fiind avertizaţi verbal un număr de 13 agenţi comerciali pentru îndepărtarea gheţii de pe trotuarul din faţa spaţiilor pe care le deţin şi 2 agenţi comerciali pentru îndepărtarea ţurţurilor, aceştia conformându-se de îndată.

COMPARTIMENTUL PROTECȚIA MEDIULUI

În perioada 13.01.2017 – 19.01.2017, s-au efectuat acţiuni de control în Microraioanele II, III, IV, V și XII, prin care au fost verificate asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor şi existenţa depozitelor necontrolate de deşeuri şi a bunurilor abandonate pe domeniul public.

Au fost derulate acţiuni de control și în zonele limitrofe municipiului Târgovişte în care se depozitează frecvent resturi de materiale de construcţii şi deşeuri menajere. Au fost controlate următoarele locaţii: cartier Priseaca, zona malului drept al râului Ialomiţa, str. Popa Cornel, Bulevardul Eroilor, Pod Mihai Bravu, Șoseaua Găești, Calea Ialomiței, str. Petru Cercel, str. Nifon, str. Magrini.

În data de 13.01.2017, reprezentanţii Compartimentului au verificat dacă asociațiile de proprietari notificate, din Microraionul XII, s-au conformat privind obligația de menținere în stare de siguranță a  clădirilor pe care le administrează și care prezintă risc de formare a țurțurilor la streașina acestora, prezentând pericol de accidente umane și materiale.

COMPARTIMENT ACTIVITĂŢI COMERCIALE

A fost organizată o acțiune, conform O.G. nr. 99/2000 republicată în 2007, pentru verificarea societăţilor comerciale care desfăşoară activitate de alimentaţie publică, obiectivul controlului fiind deţinerea autorizaţiei emisă în acest sens de Primăria Municipiului Târgovişte. Două unităţi de alimentaţie publică, sancţionate anterior, au obţinut autorizaţia pentru a desfăşura activitate de alimentaţie publică, iar o altă societate sancţionată s-a închis.

S-a acţionat, potrivit H.C.L nr. 64/2002, completată şi modificată prin H.C.L nr. 44/2009, pe Bulevardul Unirii şi străzile adiacente, pentru depistarea comercianţilor care ocupă domeniul public ilegal.

În total, în perioada 13.01.2017-19.01.2017, au fost aplicate amenzi în valoare de 22.000 lei.