Sinteză activitate 2.09.2016

 

SERVICIUL ORDINE ȘI LINIȘTE PUBLICĂ

În perioada 26.08.2016-01.09.2016, au fost înregistrate 100 de sesizări. Polițiștii locali din cadrul Serviciului au legitimat, în acest interval, 299 de persoane și au identificat 19 persoane practicând cerșetoria. De asemenea, au asigurat protecția personalului din aparatul de specialitate al primarului.

Mai mult, polițiștii locali asigură un climat de siguranță publică în imediata apropiere a instituțiilor de învățământ și pe durata audiențelor ce au loc la Primăria Municipiului Târgoviște, dar monitorizează și locuri de joacă din municipiu.

În fiecare duminică, polițiștii locali din cadrul Serviciului asigură ordinea și liniștea publică în Piața Bărăției și la Obor. De asemenea, în Piața 1 Mai din Târgoviște, polițiștii locali îi însoțesc pe lucrătorii Pieței atunci când colectează taxele pentru plata tarabelor.

Serviciul Ordine și Liniște Publică a aplicat amenzi în valoare de 9.390 de lei.

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

Au fost primite 16 sesizări prin Dispecerat, cu privire la opriri neregulamentare. În acest sens, polițiștii locali au identificat conducătorii auto și au aplicat sancțiunile contravenționale conform normelor legale.

Serviciul Circulație pe Drumurile Publice a aplicat amenzi în valoare de 24.000 de lei.

BIROUL CONTROL

COMPARTIMENTUL DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII ȘI AFIŞAJ STRADAL

Reprezentanţii Compartimentului au efectuat controale pentru identificarea aspectelor de nerespectare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi respectarea proiectului tehnic aprobat, identificarea lucrărilor cu caracter provizoriu, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame pe străzile: Calea București, Radu de la Afumați, Calea Domnească, Laminorului, Vasile Blendea, I. C. Brătianu, Ion Ciorănescu, Suseni, Pandurilor, Luceafărului, Cronicarilor, Aleea Griviţa, Mihail Sadoveanu, Mihai Popescu, Col. Marin Stănescu, Silviu Stănculescu, Matei Alexandru, Laura Stoica, George Cair, Calea Ialomiţei, Calea Câmpulung, Înfrăţirii.

COMPARTIMENTUL PROTECȚIA MEDIULUI

Au fost efectuate acţiuni de control în Microraioanele IX, XI, XII, Aleea trandafirifor, Cartier CFR, Cartier Priseaca și în zonele limitrofe municipiului Târgovişte în care se depozitează frecvent resturi de materiale de construcţii şi deşeuri menajere. Au fost controlate următoarele locaţii: cartier Priseaca, zona malului drept al râului Ialomiţa, str. Popa Cornel, B-dul Eroilor, Pod Mihai Bravu, str. Nifon, str. Petru Cercel; Calea Câmpulung, Calea Ialomiței.

COMPARTIMENT ACTIVITĂŢI COMERCIALE

S-a acţionat, potrivit  H.C.L nr. 64/2002, completată şi modificată prin H.C.L nr. 44/2009, pe B-dul I.C.Brătianu, pe B-dul Independenţei şi pe străzile adiacente, pentru depistarea comercianţilor care ocupă domeniul public ilegal (comerţ de întâmpinare şi ambulant). Comercianţii ambulanţi au fost dirijaţi către pieţe.

A fost organizată o acțiune, conform O.G. nr. 99/2000 republicată în 2007, pentru verificarea societăţilor comerciale care desfăşoară activitate de alimentaţie publică, obiectivul controlului fiind deţinerea autorizaţiei emisă în acest sens de Primăria Municipiului Târgovişte. În urma verificărilor efectuate, două unităţi de alimentaţie publică au reînnoit autorizaţia.

Biroul Control a aplicat amenzi în valoare de 200 de lei.

În total, în perioada 26.08.2016-01.09.2016, au fost aplicate amenzi în valoare de 33.590 de lei.