SINTEZĂ ACTIVITATE 2.03.2018

 

SERVICIUL ORDINE, LINIȘTE PUBLICĂ ȘI PAZĂ

În perioada 23.02.2018 – 01.03.2018, au fost înregistrate 14 de sesizări. Polițiștii locali din cadrul Serviciului au legitimat, în acest interval, 152 persoane și au asigurat protecția personalului din aparatul de specialitate al primarului.

Mai mult, polițiștii locali asigură un climat de siguranță publică în imediata apropiere a instituțiilor de învățământ și pe durata audiențelor ce au loc la Primăria Municipiului Târgoviște, dar monitorizează și locuri de joacă din municipiu.

În fiecare duminică, polițiștii locali din cadrul Serviciului asigură ordinea și liniștea publică în Piața Bărăției și la Obor. De asemenea, în Piața 1 Mai din Târgoviște, polițiștii locali îi însoțesc pe lucrătorii Pieței atunci când colectează taxele pentru plata tarabelor.

Serviciul Ordine, Liniște Publică și Pază a aplicat amenzi în valoare de 2.650 lei.

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

Au fost primite 10 de sesizări prin Dispecerat, cu privire la opriri neregulamentare. În acest sens, polițiștii locali au identificat conducătorii auto și au aplicat sancțiunile contravenționale conform normelor legale.

Începând cu data de 15.01.2018, polițiștii locali din cadrul Serviciul Circulație și Serviciul Ordine Publică acționează în zona unităților de învățământ: Școala „Vasile Cârlova” și Școala „Ioan Alexandru Brătescu-Voinești”. De asemenea, în intervalul orar 06:30-08:30, polițiștii locali din cadrul Serviciului Circulație au acționat pentru fluidizarea traficului în zona podului ce traversează râul Ialomița (Pod Valea Voievozilor).

Cu prilejul zilei de 1 Martie, polițiștii locali din cadrul Serviciului Circulație au oferit flori doamnelor și domnișoarelor din municipiu.

Serviciul Circulație pe Drumurile Publice a aplicat amenzi în valoare de 9.720 lei.

BIROUL CONTROL

COMPARTIMENTUL DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII ȘI AFIŞAJ STRADAL

Reprezentanţii Compartimentului au efectuat controale pentru identificarea aspectelor de nerespectare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi respectarea proiectului tehnic aprobat, identificarea lucrărilor cu caracter provizoriu, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame pe străzile: Radu Vărzaru, Mircea cel Bătrân, Creţulescu,  Suseni, Cernăuţi, Prutului, Nicolae Bălcescu,  Radu Popescu, Radu cel Mare, Udrişte Năsturel, Matei Basarab, Costache Olăreanu, Calea Domnească, Eroilor, Soroca, Tudorică Popescu, Pr. Toma Georgescu, Radu Greceanu, Popa Șapcă, Constantin Brâncoveanu, Diaconu Coresi, Mr. Brăzișeanu, Dinu Lipatti, Apusului, Ana Ipătescu, Vasile Alecsandri, Leo Plângă, Bărăției, Grigore Alexandrescu, Mihai Bravu, Pârvan Popescu, Calea Câmpulung, Tighina, Herţa, Milioara, Legumelor, Popa Cornel.

Totodată, au fost soluționate sesizările primite din partea cetățenilor din municipiu.

COMPARTIMENTUL PROTECȚIA MEDIULUI

În perioada 23.02.2018 – 01.03.2018, s-au efectuat acţiuni de control în Microraioanele VIII, IX, XI, XII, prin care au fost verificate asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor şi existenţa depozitelor necontrolate de deşeuri şi a bunurilor abandonate pe domeniul public. Au fost aplicate sancțiuni contravenționale persoanelor, proprietari de terenuri, care au depozitat deșeuri menajere și industriale fără a respecta normele legale.

De asemenea, în urma căderilor importante de zăpadă, au fost întreprinse acțiuni pentru identificarea societăților comerciale ce nu au îndepărtat gheața sau zăpada din fața punctelor de lucru și au somate, în acest sens, 22 de societăți.

COMPARTIMENT ACTIVITĂŢI COMERCIAL

S-a acţionat, conform O.G nr. 99/2000 republicată în 2007, pentru verificarea societăţilor comerciale care desfăşoară activitate de alimentaţie publică, obiectivul controlului fiind deţinerea autorizaţiei emisă în acest sens de Primăria Municipiului Târgovişte.

În plus, s-a acţionat, potrivit  H.C.L nr. 477/2008 cu completările și modificările ulterioare, în vederea monitorizării comerţului de întâmpinare și a celui ambulant de pe domeniul public. Au fost efectuate acțiuni de control pe Bulevardul Unirii, acolo unde doi comercianți ambulanți au fost sancționați contravențional, deoarece expunerea și comercializarea de mărțișoare, flori și aranjamente florale împiedicau circulația pietonală.

Biroul Control a aplicat amenzi în valoare de 50.300 lei.

În total, în perioada 23.02.2018 – 01.03.2018, au fost aplicate sancțiuni contravenționale în valoare de 62.670 lei.