SINTEZĂ ACTIVITATE 19.05.2017

 

SERVICIUL ORDINE ȘI LINIȘTE PUBLICĂ

În perioada 12.05.2017-18.05.2017, au fost înregistrate 43 de sesizări. Polițiștii locali din cadrul Serviciului au legitimat, în acest interval, 337 persoane și au asigurat protecția personalului din aparatul de specialitate al primarului.

Mai mult, polițiștii locali asigură un climat de siguranță publică în imediata apropiere a instituțiilor de învățământ și pe durata audiențelor ce au loc la Primăria Municipiului Târgoviște, dar monitorizează și locuri de joacă din municipiu.

În fiecare duminică, polițiștii locali din cadrul Serviciului asigură ordinea și liniștea publică în Piața Bărăției și la Obor. De asemenea, în Piața 1 Mai din Târgoviște, polițiștii locali îi însoțesc pe lucrătorii Pieței atunci când colectează taxele pentru plata tarabelor.

Serviciul Ordine și Liniște Publică a aplicat amenzi în valoare de 16.160 de lei.

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

Au fost primite 10 sesizări prin Dispecerat, cu privire la opriri neregulamentare. În acest sens, polițiștii locali au identificat conducătorii auto și au aplicat sancțiunile contravenționale conform normelor legale.

Totodată, polițiștii locali au asigurat măsuri de dirijare și fluidizare a traficului rutier cu prilejul unor lucrări desfășurate în municipiu.

Serviciul Circulație pe Drumurile Publice a aplicat amenzi în valoare de 11.875 lei.

BIROUL CONTROL

COMPARTIMENTUL DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII ȘI AFIŞAJ STRADAL

Reprezentanţii Compartimentului au efectuat controale pentru identificarea aspectelor de nerespectare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi respectarea proiectului tehnic aprobat, identificarea lucrărilor cu caracter provizoriu, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame pe străzile: Dumitru Băltăreţu, Dr. Marinescu Gheorghe, Dr. Oprescu Dumitru, Calea Câmpulung, Aviator Negel, Justiţiei, Calea Domnească, Gimnaziului, I.C. Brătianu, Avram Iancu, Unirii, Moldovei, Basarabiei, Cetății, Lt. Stancu Ion, Nicolae Filipescu, 9 Mai, Boerescu Zaharia, Matei Vlădescu, Pandurilor, Independenței, Regele Carol I, Iazului, Aleea Trandafirilor, Tudor Vladimirescu, Ciprian Porumbescu, 10 Mai, Libertăţii, Vasile Florescu, Piaţa 1 Mai, Arsenalului, Horea, Costache Olăreanu, Crişan, Cpt. Andreescu, Laminorului.

COMPARTIMENTUL PROTECȚIA MEDIULUI

În perioada 12.05.2017-18.05.2017, s-au efectuat acţiuni de control în Microraioanele V, VI, VIII şi zona centrală, prin care au fost verificate asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor şi existenţa depozitelor necontrolate de deşeuri şi a bunurilor abandonate pe domeniul public.

Au fost derulate acţiuni de control și în zonele limitrofe municipiului Târgovişte în care se depozitează frecvent resturi de materiale de construcţii şi deşeuri menajere. Au fost controlate următoarele locaţii: cartier Priseaca, zona malului drept al râului Ialomiţa, str. Popa Cornel, Calea Ialomiței, B-dul Eroilor, Șoseaua Găești, str. Petru Cercel, Calea Câmpulung, str. Laminorului, str. Tudor Vladimirescu, str. Constantin Brâncoveanu, str. Berzei, str. Poet Grigore Alexandrescu, str. Ienăchiţă Văcărescu, Bulevardul Mircea cel Bătrân, str. Nicolae Radian, str. Boerescu Zaharia.

COMPARTIMENT ACTIVITĂŢI COMERCIALE

S-a acţionat, conform O.G nr. 99/2000 republicată în 2007, pentru verificarea societăţilor comerciale care desfăşoară activitate de alimentaţie publică, obiectivul controlului fiind deţinerea autorizaţiei emisă în acest sens de Primăria Municipiului Târgovişte. A fost depistată o societate comercială care desfăşura activitate de alimentaţie publică fără să deţină autorizaţie și a fost sancţionată contravenţional cu amendă.

În plus, s-a acţionat, potrivit H.C.L nr. 64/2002, completată şi modificată prin H.C.L nr. 44/2009, pe Bulevardul Unirii, strada Gării şi zona Pavcom în vederea monitorizării comerţului de întâmpinare şi comerţului ambulant de pe domeniul public. S-au aplicat două sancţiuni contravenţionale.

Biroul Control a aplicat amenzi în valoare de 1.000 lei.

În total, în perioada 12.05.2017-18.05.2017, au fost aplicate sancțiuni contravenționale în valoare de 29.035 lei.