Sinteză activitate 19.02.2016

 

SERVICIUL ORDINE ȘI LINIȘTE PUBLICĂ

În perioada 12.02.2016-18.02.2016, au fost înregistrate 40 de sesizări. Polițiștii locali din cadrul Serviciului au legitimat, în acest interval, 304 de persoane și au asigurat protecția personalului din aparatul de specialitate al primarului.

Mai mult, polițiștii locali asigură un climat de siguranță publică în imediata apropiere a instituțiilor de învățământ și pe durata audiențelor ce au loc la Primăria Municipiului Târgoviște, dar și monitorizează locurile de joacă din municipiu. În aceste interval, au fost identificate două persoane fără adăpost.

În fiecare duminică, polițiștii locali din cadrul Serviciului asigură ordinea și liniștea publică în Piața Bărăției și la Obor. De asemenea, în Piața 1 Mai din Târgoviște, polițiștii locali îi însoțesc pe lucrătorii Pieței atunci când colectează taxele pentru plata tarabelor.

Serviciul Ordine și Liniște Publică a aplicat amenzi în valoare de 4.880 de lei.

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

Au fost verificate și soluționate sesizările primite din partea cetățenilor din municipiul Târgoviște. De asemenea, au fost constatate și prezentate neregulile descoperite în teren.

În perioada 12.02.2016-18.02.2016,  polițiștii locali au acționat în zona Primăriei municipiului Târgoviște pentru identificarea și sancționarea conducătorilor auto care nu respectă semnificația indicatoarelor de interzicere – OPRIREA INTERZISĂ – montate pe str. Revoluției. De asemenea, s-a efectuat o acțiune de informare în zona Platoului Prefecturii pentru informarea conducătorilor auto despre faptul că în conformitate cu prevederile H.C.L. 64/2002, este interzis accesul autoturismelor.

Serviciul Circulație pe Drumurile Publice a aplicat amenzi în valoare de 14.615 lei.

BIROUL CONTROL

COMPARTIMENTUL DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII ȘI AFIŞAJ STRADAL

Au fost verificate sesizările primite din partea cetăţenilor municipiului Târgovişte. Reprezentanţii Compartimentului au efectuat controale pentru identificarea aspectelor de nerespectare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrarilor de construcţii şi respectarea proiectului tehnic aprobat, identificarea lucrărilor cu caracter provizoriu, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame pe străzile: Unirii, Radu Popescu, Valul Cetății, Dr. Oprescu Dumitru, Matei Basarab, Cretzulescu, Calea Domnească, Eroilor, Soroca, Tudorică Popescu, Pr. Toma Georgescu, Popa Șapcă, Constantin Brâncoveanu, Diaconu Coresi, Mr. Brăzișeanu, Pârvan Popescu, Calea Câmpulung, Ana Ipătescu, Poet Gr. Alexandrescu, Justiției.

COMPARTIMENTUL PROTECȚIA MEDIULUI

În perioada 12.02.2016 – 18.02.2016, s-au efectuat acţiuni de monitorizare şi control în Cartier Priseaca şi microraioanele I, II, III, IV, V precum şi în zonele limitrofe municipiului Târgovişte. Au fost monitorizate următoarele locaţii:  zona malului drept al râului Ialomiţa, str. Popa Cornel,  zona cuprinsă între podul rutier peste râul Ialomiţa la Teiş, pe partea dreaptă a drumului de centură, în sensul de mers spre pasajul DN 71,  str. Laminorului; Calea Ialomiţei; Bulevardul Eroilor; Şoseaua Găeşti; str. Petru Cercel; Calea Câmpulung.

În data de 15.02.2016, pe Soşeaua Găieşti, în zona Motorep – Transformator, s-a constatat existenţa unor depozite necontrolate de deşeuri. În consecință, în data de 16.02.2016, s-a luat legătura cu S.C. Municipal Construct S.A, aceasta intervenind pentru eliminarea depozitelor necontrolate de deşeuri.

În zona Lac Priseaca, în data de 16.02.2016, s-a constatat existenţa unor depozite necontrolate de deşeuri. Ca urmare a acestor constatări, în data de 18.02.2016, s-a luat legătura cu Direcţia de Salubritate din cadrul Primăriei Târgovişte, aceasta intervenind pentru eliminarea depozitelor necontrolate de deşeuri.

COMPARTIMENT ACTIVITĂŢI COMERCIALE

S-a acţionat conform O.G. nr. 99/2000 republicată în 2007, pentru verificarea societăţilor comerciale care desfăşoară activitate de alimentaţie publică, obiectivul controlului fiind deţinerea autorizaţiei emisă în acest  sens de Primăria Municipiului Târgovişte. O unitate de alimentaţie publică, depistată la controlul anterior fără autorizaţie pentru a desfăşura activitate de alimentaţie publică şi sancţionată contravenţional, a depus la Primărie documentele necesare obţinerii  autorizaţiei.

Trei societăţi comerciale, cărora  li s-a dat termen pentru a remedia deficienţele constatate, au vizat autorizaţia pentru a desfăşura activitate de alimentaţie publică eliberată de Primăria Municipiului Târgovişte.

Biroul Control a aplicat amenzi în valoare de 1.500 de lei.

În total, în perioada 12.02.2016-18.02.2016, au fost aplicate amenzi în valoare de 20.995 de lei.