Sinteză activitate 18.12.2015

 

SERVICIUL ORDINE ȘI LINIȘTE PUBLICĂ

În perioada 11.12.2015-17.12.2015, au fost înregistrate 29 de sesizări. Polițiștii locali din Cadrul Serviciului Ordine și Liniște Publică au legitimat 321 de persoane și au identificat 24 de persoane practicând cerșetoria.

Mai mult, polițiștii locali asigură ordinea și liniștea publică în imediata apropiere a instituțiilor de învățământ și pe durata audiențelor ce au loc la Primăria Municipiului Târgoviște, dar și monitorizează locurile de joacă din municipiu.

În fiecare duminică, polițiștii locali din cadrul Serviciului asigură ordinea și liniștea publică în Piața Bărăției și la Obor. De asemenea, în Piața 1 Mai din Târgoviște, polițiștii locali îi însoțesc pe lucrătorii Pieței atunci când colectează taxele pentru plata tarabelor.

Serviciul Ordine și Liniște Publică a aplicat amenzi în valoare de 12.210 lei.

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

De luni până vineri, în perioada desfășurării cursurilor școlare, politiștii locali din cadrul Serviciului Circulație pe Drumurile Publice au acționat pentru  fluidizarea, dirijarea și îndrumarea traficului rutier în zona adiacentă școlilor Alexandru Brătescu-Voinești (Nr. 2), și Vasile Cârlova (Nr. 1), Liceul I.H. Rădulescu (Nr. 3),Seminarul Teologic, Liceul  Constantin  Brâncoveanu (Nr. 4), între orele 07:30-08:15 , 11:45-13:15 respectiv 18:00-19:00,  conform Protocolului de coooperare  încheiat  între Poliția Locală Târgoviște și Poliția Municipiului Târgoviște.

– 16.12.2015, polițiștii locali au acționat pentru fluidizarea și dirijarea traficului rutier pe Bulevardul Unirii,  zona Sala Sporturilor, cu ocazia desfășurării meciului internațional de volei.

Serviciul Circulație pe Drumurile Publice a aplicat amenzi în valoare de 10.385 lei.

BIROUL CONTROL

COMPARTIMENTUL DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII ȘI AFIŞAJ STRADAL

Au fost verificate sesizările primite din partea cetăţenilor municipiului Târgovişte. De asemenea, s-au efectuat controale pentru identificarea aspectelor de nerespectare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrarilor de construcţii şi respectarea proiectului tehnic aprobat, identificarea lucrărilor cu caracter provizoriu, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame pe străzile: Calea Domnească, Matei Basarab, Mihai Bravu, Cernăuți, Soroca, Laminorului, Radu cel Mare, Libertății, Câmpulung, Tudorică Popescu, Bărăției, Radu Popescu, Mr. Brăzișeanu, Pârvan Popescu, Coconilor, Justiției, Ana Ipătescu.

COMPARTIMENTUL PROTECȚIA MEDIULUI

Au fost desfășurate  activități de control în cartierele: Aleea Trandafirilor, CFR, Cartier Priseaca, microraioanele IX, XI, XII, Cartier Sagricom, urmărind asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor şi existenţa depozitelor necontrolate de deşeuri şi a bunurilor abandonate pe domeniul public precum și respectarea prevederilor legale privind condiţiile de ridicare, transport şi depozitare a deşeurilor menajere la 31 platforme cu eurocontainere din zonele controlate.

În perioada 11.12-17.12.2015, s-au efectuat acţiuni de monitorizare şi control în zonele limitrofe municipiului Târgovişte şi la platformele stradale în care se depozitează frecvent resturi de materiale de construcţii şi deşeuri menajere. Au fost monitorizate următoarele locaţii: zona malului drept al râului Ialomiţa, str. Popa Cornel,  zona cuprinsă între podul rutier peste râul Ialomiţa la Teiş, pe partea dreaptă a drumului de centură, în sensul de mers spre pasajul DN 71, str. Petru Cercel,  Calea Ialomiţei,  Șoseaua Găești, str. Laminorului.

În urma acţiunilor inteprinse de Compartimentul Mediu, în perioada 11.12.2015 – 17.12.2015, au fost luate următoarele măsuri: a fost identificat şi desfiinţat un depozit necontrolat de resturi vegetale de pe domeniul public, au fost identificate şi desfiinţate 2 depozite necontrolate de resturi de materiale de construcţii de pe domeniul public, au fost verificate 31 de platforme destinate colectării deşeurilor menajere,  au fost soluţionate trei sesizări scrise.

COMPARTIMENT ACTIVITĂŢI COMERCIALE

S-a acţionat conform O.G nr. 99/2000 Republicată în 2007, pentru verificarea societăţilor comerciale care desfăşoară activitate de alimentaţie publică pe  B-dul I.C Brătianu, micro XI, Bulevardul Eroilor, Şoseaua Găeşti. Obiectivul controlului a fost reprezent deţinerea autorizaţiei emisă în acest sens de Primăria Municipiului Târgovişte şi vizarea acesteia de către unitatea emitentă, afişarea denumirii firmei, afişare orar de funcţionare şi a certificatului unic de înregistrare. Au fost verificate 8 societăţi comerciale cu obiect de activitate alimentaţie publică și au fost constatate următoarele:

-o societate comercială care desfăşura activitate de alimentaţie publică fără să deţină autorizaţie emisă în acest sens de Primăria Municipiului Târgovişte a fost sancţionată contravenţional;

– patru societăţi deţin autorizaţii, iar acestea sunt vizate pentru anul 2015.

-două societăţi deţin autorizaţii care nu sunt vizate; acestea au achitat parţial taxa aferentă anului 2015.

-o societate care a fost sancţionată anterior este închisă/desfiinţată.

Biroul Control a aplicat amenzi în valoare de 500 de lei.

În total, în perioada 11.12.2015-17.12.2015, au fost aplicate amenzi în valoare de 20.085 lei. 

 .