SINTEZĂ ACTIVITATE 18.11.2016

 

SERVICIUL ORDINE ȘI LINIȘTE PUBLICĂ

În perioada 11.11.2016-17.11.2016, au fost înregistrate 68 de sesizări. Polițiștii locali din cadrul Serviciului au legitimat, în acest interval, 286 de persoane și au asigurat protecția personalului din aparatul de specialitate al primarului.

Mai mult, polițiștii locali asigură un climat de siguranță publică în imediata apropiere a instituțiilor de învățământ și pe durata audiențelor ce au loc la Primăria Municipiului Târgoviște, dar monitorizează și locuri de joacă din municipiu.

În fiecare duminică, polițiștii locali din cadrul Serviciului asigură ordinea și liniștea publică în Piața Bărăției și la Obor. De asemenea, în Piața 1 Mai din Târgoviște, polițiștii locali îi însoțesc pe lucrătorii Pieței atunci când colectează taxele pentru plata tarabelor.

În plus, polițiștii locali au fost prezenți în săptămâna 14.11.2016-18.11.2016 la Colegiul Național “Constantin Carabella”, acolo unde s-au întâlnit cu elevii și au purtat discuții pe linia prevenirii violenței și a delincvenței juvenile.

Serviciul Ordine și Liniște Publică a aplicat amenzi în valoare de 7.295 de lei.

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

Au fost primite 30 sesizări prin Dispecerat, cu privire la opriri neregulamentare. În acest sens, polițiștii locali au identificat conducătorii auto și au aplicat sancțiunile contravenționale conform normelor legale.

Serviciul Circulație pe Drumurile Publice a aplicat amenzi în valoare de 17.000 de lei.

BIROUL CONTROL

COMPARTIMENTUL DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII ȘI AFIŞAJ STRADAL

Reprezentanţii Compartimentului au efectuat controale pentru identificarea aspectelor de nerespectare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi respectarea proiectului tehnic aprobat, identificarea lucrărilor cu caracter provizoriu, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame pe străzile: Alexandru Ilie, Antim Ivireanu, Cernăuţi, Iancu Văcărescu, Nicolae Bălcescu, Radu Popescu, Radu cel Mare, Ienăchiță Văcărescu, Matei Basarab, Cretzulescu, Calea Domnească, Eroilor, Soroca, Tudorică Popescu, Pr. Toma Georgescu, Justiției, Popa Șapcă, Constantin Brâncoveanu, Diaconu Coresi, Maior Brezișeanu, Pârvan Popescu, Calea Câmpulung, Ana Ipătescu, Poet Gr. Alexandrescu, Mircea cel Bătrân, Bărăției, Libertăţii, Nicolae Grigorescu, Calea Ploieşti, Maior Spirescu.

COMPARTIMENTUL PROTECȚIA MEDIULUI

De asemenea, au fost derulate acţiuni de control în Microraioanele IX,  XI, XII, Aleea Trandafirilor, Cartier CFR, Bulevardul Carol I, str. Gării, Bulevardul Eroilor, str. Laminorului, Cartier Priseaca și în zonele limitrofe municipiului Târgovişte în care se depozitează frecvent resturi de materiale de construcţii şi deşeuri menajere. Au fost controlate următoarele locaţii: cartier Priseaca, zona malului drept al râului Ialomiţa, str. Popa Cornel, Bulevardul Eroilor, Pod Mihai Bravu, Șoseaua Găești, Calea Ialomiței, str. Nifon, str. Petru Cercel, str. Nifon, str. Magrini și Calea Câmpulung, str. Laminorului.

În data de 16.11.2016, reprezentanți ai Compartimentului Mediu și Activități Comerciale au efectuat un control pe Șoșeaua Găești verificând dacă societățile comerciale respectă legislația specifică de mediu precum și comerțul de întâmpinare.

COMPARTIMENT ACTIVITĂŢI COMERCIALE

A fost organizată o acțiune, conform O.G. nr. 99/2000 republicată în 2007, pentru verificarea societăţilor comerciale care desfăşoară activitate de alimentaţie publică, obiectivul controlului fiind deţinerea autorizaţiei emisă în acest sens de Primăria Municipiului Târgovişte. Şase unităţi de alimentaţie publică verificate nu deţin autorizaţia pentru a desfăşura activitate de alimentaţie publică eliberată de Primăria Municipiului Târgovişte. Au fost sancţionate cu amendă contravenţională în cuantum de 500 lei fiecare.

În plus, s-a acţionat, potrivit  H.C.L nr. 64/2002, completată şi modificată prin H.C.L nr. 44/2009, pe Șoseaua Găești, pentru depistarea comercianţilor care ocupă domeniul public ilegal. O societate a fost sancţionată contravenţional cu amendă în cuantum de 500 lei.

Biroul Control a aplicat amenzi în valoare de 4.500 de lei.

În total, în perioada 11.11.2016-17.11.2016, au fost aplicate amenzi în valoare de 28.795 de lei.