SINTEZĂ ACTIVITATE 18.06.2021

 

 SERVICIUL ORDINE, LINIȘTE PUBLICĂ ȘI PAZĂ

În perioada 11.06.2021-17.06.2021, au fost înregistrate 68 de sesizări și au legitimat, în acest interval, 203 de persoane. Au fost monitorizate locurile de joacă din municipiu și au intervenit, acolo unde a fost cazul (alarmă), la unitățile de învățământ monitorizate electronic.

Serviciul Ordine, Liniște Publică și Pază a aplicat amenzi în valoare de 5.550 de lei.

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

În perioada 11.06.2021-17.06.2021, au fost primite 28 sesizări prin Dispecerat, cu privire la opriri neregulamentare. În acest sens, polițiștii locali au identificat conducătorii auto și au aplicat sancțiunile contravenționale conform normelor legale.

În plus, polițiștii locali din cadrul Serviciului Circulație acționează în zona unităților de învățământ: Școala „Vasile Cârlova” și Școala „Ioan Alexandru Brătescu-Voinești”. De asemenea, s-a acționat pentru fluidizarea traficului în zonele unde au fost efectuate lucrări la infrastructura rutieră.

Serviciul Circulație a aplicat amenzi în valoare de 16.240 lei.

BIROUL CONTROL

COMPARTIMENTUL DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII ȘI AFIŞAJ STRADAL

Reprezentanţii Compartimentului au efectuat controale pentru identificarea aspectelor de nerespectare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi respectarea proiectului tehnic aprobat, identificarea lucrărilor cu caracter provizoriu, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame pe străzile: Tudorică Popescu, Tighina, Maior Oprescu Adrian, Calea Domnească, Calea București, Calea Câmpulung, Tudor Vladimirescu, Cartier Priseaca, Constantin Brâncoveanu, Diaconu Coresi, Gimnaziului.

De altfel, au fost verificate și soluționate sesizările primite din partea cetăţenilor municipiului.

COMPARTIMENTUL PROTECȚIA MEDIULUI

Au fost efectuate controale în Microraioanele VI, VII, VIII, IX,  prin care au fost verificate măsurile de salubrizare a străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor şi existenţa depozitelor necontrolate de deşeuri şi a bunurilor abandonate pe domeniul public. În urma controlului efectuat, au fost luate măsuri pentru ca normele legale să fie respectate.

Totodată, au fost întreprinse acţiuni de control în următoarele zonele limitrofe municipiului Târgovişte în care se depozitează frecvent resturi de materiale de construcţii şi deşeuri menajere: Calea Ialomiței, Bulevardul Eroilor, str. Petru Cercel, Şoseaua Găeşti, str. Nifon, str. Laminorului, str. Popa Cornel și str. Gării.

De altfel, în vederea respectării prevederilor legale privind condiţiile de ridicare, transport şi depozitare a deşeurilor menajere, au fost verificare platformele cu eurocontainere din zonele mai sus menționate, dar și graficul de colectare pentru a nu exista abateri.

COMPARTIMENTUL ACTIVITĂŢI COMERCIALE

S-a acţionat, conform O.G. nr. 99/2000 republicată în 2007, pentru verificarea societăţilor comerciale care desfăşoară activitate de alimentaţie publică, obiectivul controlului fiind deţinerea autorizaţiei emisă în acest sens de Primăria Municipiului Târgovişte. În plus, s-a acţionat pe Str. Radu cel Mare, B-dul Unirii, Șoseaua Găești, în vederea monitorizării comerţului de întâmpinare și a celui ambulant de pe domeniul public.  S-au luat măsuri astfel încât dispozițiile legale să fie întocmai respectate.

S-a acționat în Piața 1 Mai, pentru verificarea aplicării măsurilor privind respectarea distanțării sociale și obligația comercianților și cetățenilor de a purta măști în spațiile închise din incinta piețelor.

Biroul Control a aplicat amenzi în valoare de 19.000 lei.

În total, în perioada 11.06.2021-17.06.2021, au fost aplicate sancțiuni contravenționale în valoare 40.790 lei.