Sinteză activitate 18.03.2016

 

SERVICIUL ORDINE ȘI LINIȘTE PUBLICĂ

În perioada 11.03.2016-17.03.2016, au fost înregistrate 41 de sesizări. Polițiștii locali din cadrul Serviciului au legitimat, în acest interval, 246 de persoane și au asigurat protecția personalului din aparatul de specialitate al primarului.

Mai mult, polițiștii locali asigură un climat de siguranță publică în imediata apropiere a instituțiilor de învățământ și pe durata audiențelor ce au loc la Primăria Municipiului Târgoviște, dar monitorizează și locuri de joacă din municipiu.

În fiecare duminică, polițiștii locali din cadrul Serviciului asigură ordinea și liniștea publică în Piața Bărăției și la Obor. De asemenea, în Piața 1 Mai din Târgoviște, polițiștii locali îi însoțesc pe lucrătorii Pieței atunci când colectează taxele pentru plata tarabelor.

Serviciul Ordine și Liniște Publică a aplicat amenzi în valoare de 5.975 de lei.

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

Au fost verificate și soluționate sesizările primite din partea cetățenilor din municipiul Târgoviște. De asemenea, au fost constatate și prezentate neregulile descoperite în teren.

Conform protocolului de colaborare, începând cu 07.03.2016, în funcție de limita efectivelor disponibile, un polițist local din cadrul Serviciului Circulație (Poliția Locală) împreună cu un polițist din cadrul Biroului Rutier (Poliția Municipiului Târgoviște) formează un echipaj mixt, care acționează cu precădere pentru opriri și staționări neregulamentare.

În perioada 11.03.2016-17.03.2016, polițiștii locali din cadrul Serviciului Circulație au avut în vedere opririle neregulamentare. Au fost sancționați contravențional 101 conducători auto. De asemenea, zilnic, au fost prezenți pe Str. Revoluției, în zona Primăriei, acolo unde oprirea vehiculelor este interzisă.

Serviciul Circulație pe Drumurile Publice a aplicat amenzi în valoare de 19.465 lei.

BIROUL CONTROL

COMPARTIMENTUL DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII ȘI AFIŞAJ STRADAL

Au fost verificate sesizările primite din partea cetăţenilor municipiului Târgovişte. Reprezentanţii Compartimentului au efectuat controale pentru identificarea aspectelor de nerespectare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi respectarea proiectului tehnic aprobat, identificarea lucrărilor cu caracter provizoriu, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame pe străzile: Col. Băltăreţu, Tudorică Popescu, Cernăuți, Moldovei, Unirii, Basarabiei, I.C.Brătianu, Calea Câmpulung, Gării, Valul Cetăţii, T. Vladimirescu, Nicolae Radian, Independenței, Matei Vlădescu, Nicolae Filipescu, Avram Iancu, Aleea Trandafirilor, Poet Gr. Alexandrescu, Berzei, Mr. Brezișeanu, 9 Mai, Virgil Drăghiceanu.

COMPARTIMENTUL PROTECȚIA MEDIULUI

Au fost desfășurate activități de verificare în Microraioanele VI, VII, VIII, IX, Aleea Trandafirilor și cartier CFR, urmărindu-se asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor şi existenţa depozitelor necontrolate de deşeuri şi a bunurilor abandonate pe domeniul public, precum și respectarea prevederilor legale privind condiţiile de ridicare, transport şi depozitare a deşeurilor menajere la 29 platforme cu eurocontainere din zonele controlate.

În perioada 11.03.2016-17.03.2016, s-au efectuat acţiuni de control în zonele limitrofe municipiului Târgovişte şi la platformele stradale în care se depozitează frecvent resturi de materiale de construcţii şi deşeuri menajere. Au fost monitorizate următoarele locaţii: zona malului drept al râului Ialomiţa, str. Popa Cornel, str. Nifon, B-dul Eroilor, str. Petru Cercel, Calea Ialomiţei, str. Laminorului, Șoseaua Găești, drum acces Lac Priseaca, drum acces Priseaca -Teiș.

COMPARTIMENT ACTIVITĂŢI COMERCIALE

S-a acţionat conform O.G. nr. 99/2000, republicată în 2007, pentru verificarea societăţilor comerciale care desfăşoară activitate de alimentaţie publică, obiectivul controlului fiind deţinerea autorizaţiei emisă în acest sens de Primăria Municipiului Târgovişte. În urma verificărilor efectuate, s-au constatat următoarele: două unităţi de alimentaţie publică nou- înfiinţate deţin autorizaţie pentru a desfăşura activitate de alimentaţie publică, eliberată de Primăria Municipiului Târgovişte şi au achitat taxa aferentă anului fiscal 2016, o societate comercială, care a fost sancţionată la controlul anterior pentru deficienţele constatate, a depus la Primărie documentele necesare reînnoirii autorizaţiei,  o unitate de alimentaţie publică a intrat în insolvenţă, iar o alta s-a închis.

Totodată, s-a acţionat potrivit  H.C.L nr. 64/2002, completată şi modificată prin H.C.L nr. 44/2009, pe B-dul I.C.Brătianu, B-dul Unirii şi Şoseaua Găeşti pentru depistarea comercianţilor care ocupă domeniul public ilegal (comerţ de întâmpinare şi ambulant). Trei societăţi comerciale au fost avertizate să restrângă, așadar, comerţul de întâmpinare, astfel încât să fie asigurată circulaţia pietonală.

În total, în perioada 11.03.2016-17.03.2016, au fost aplicate amenzi în valoare de 25.440 lei.