Sinteză activitate 17.06.2016

 

SERVICIUL ORDINE ȘI LINIȘTE PUBLICĂ

În perioada 10.06.2016-16.06.2016, au fost înregistrate 47 de sesizări. Polițiștii locali din cadrul Serviciului au legitimat, în acest interval, 321 de persoane și au asigurat protecția personalului din aparatul de specialitate al primarului.

Mai mult, polițiștii locali asigură un climat de siguranță publică în imediata apropiere a instituțiilor de învățământ și pe durata audiențelor ce au loc la Primăria Municipiului Târgoviște, dar monitorizează și locuri de joacă din municipiu.

În fiecare duminică, polițiștii locali din cadrul Serviciului asigură ordinea și liniștea publică în Piața Bărăției și la Obor. De asemenea, în Piața 1 Mai din Târgoviște, polițiștii locali îi însoțesc pe lucrătorii Pieței atunci când colectează taxele pentru plata tarabelor.

Serviciul Ordine și Liniște Publică a aplicat amenzi în valoare de 6.470 de lei.

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

Au fost asigurate măsuri de dirijare și fluidizare a traficului rutier în municipiu, iar conform protocolului de colaborare, începând cu 07.03.2016, în funcție de limita efectivelor disponibile, un polițist local din cadrul Serviciului Circulație (Poliția Locală) împreună cu un polițist din cadrul Biroului Rutier (Poliția Municipiului Târgoviște) formează un echipaj mixt, care acționează cu precădere pentru opriri și staționări neregulamentare.
În data de 15.06.2016, polițiștii locali au executat activitatea de dirijare, fluidizare și îndrumare a traficului rutier, conform planului de acțiune întocmit de Poliția Municipiului Târgoviște, cu ocazia desfășurării TURULUI DE CICLISM 2016, organizat de Școala Coresi.
Serviciul Circulație pe Drumurile Publice a aplicat amenzi în valoare de 12.360 de lei.

BIROUL CONTROL

COMPARTIMENTUL DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII ȘI AFIŞAJ STRADAL

Au fost verificate sesizările primite din partea cetăţenilor municipiului Târgovişte. Reprezentanţii Compartimentului au efectuat controale pentru identificarea aspectelor de nerespectare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi respectarea proiectului tehnic aprobat, identificarea lucrărilor cu caracter provizoriu, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame pe străzile: Calea București, Radu de la Afumați, Calea Domnească, Laminorului, Vasile Blendea, I. C. Brătianu, Ion Ciorănescu, Lt. Stancu Ion, Pandurilor, Luceafărului, Cronicarilor, Regele Carol I, Mihail Sadoveanu, Mihai Popescu, Maior Brezişeanu, Dâmboviței, Crângului, Silviu Stănculescu, Stupilor, Înfrățirii, Matei Alexandru, Laura Stoica.

COMPARTIMENTUL PROTECȚIA MEDIULUI

Au fost efectuate acţiuni de control în Microraioanele V, VI, VIII, IX, precum şi în zonele limitrofe municipiului Târgovişte în care se depozitează frecvent resturi de materiale de construcţii şi deşeuri menajere. Au fost controlate următoarele locaţii: zona malului drept al râului Ialomiţa, str. Popa Cornel, zona Pod Teiș, Calea Ialomiței, str. Nifon, str. Laminorului; Bulevardul Eroilor; Șoseaua Găești; str. Petru Cercel; Calea Câmpulung, str. Magrini. În urma controalelor, nu au fost identificate persoane/societăţi care să depoziteze în zonele verificate.

COMPARTIMENT ACTIVITĂŢI COMERCIALE

S-a acţionat conform O.G. nr. 99/2000, republicată, pentru verificarea societăţilor comerciale care desfăşoară activitate de alimentaţie publică, obiectivul controlului fiind deţinerea autorizaţiei emisă în acest sens de Primăria Municipiului Târgovişte. A fost depistată o societate comercială care desfăşura activitate de alimentaţie publică fără să deţină autorizaţie și a fost sancționată.

S-a acţionat, potrivit H.C.L nr. 64/2002, completată şi modificată prin H.C.L nr.44/2009, pe Şoseaua Găeşti, str. Radu cel Mare şi pe B-dul Unirii, pentru depistarea comercianţilor care ocupă domeniul public ilegal (comerţ de întâmpinare şi ambulant). Au fost aplicate două sancţiuni contravenţionale. Comercianţii ambulanţi au fost dirijaţi către pieţe.

Biroul Control a aplicat amenzi în valoare de 1.500 de lei.

În total, în perioada 10.06.2016-16.06.2016, au fost aplicate amenzi în valoare de 20.330 de lei.