SINTEZĂ ACTIVITATE 17.03.2017

 

SERVICIUL ORDINE ȘI LINIȘTE PUBLICĂ

În perioada 10.03.2017-16.03.2017, au fost înregistrate 50 de sesizări. Polițiștii locali din cadrul Serviciului au legitimat, în acest interval, 333 persoane și au asigurat protecția personalului din aparatul de specialitate al primarului.

Mai mult, polițiștii locali asigură un climat de siguranță publică în imediata apropiere a instituțiilor de învățământ și pe durata audiențelor ce au loc la Primăria Municipiului Târgoviște, dar monitorizează și locuri de joacă din municipiu.

În fiecare duminică, polițiștii locali din cadrul Serviciului asigură ordinea și liniștea publică în Piața Bărăției și la Obor. De asemenea, în Piața 1 Mai din Târgoviște, polițiștii locali îi însoțesc pe lucrătorii Pieței atunci când colectează taxele pentru plata tarabelor.

Serviciul Ordine și Liniște Publică a aplicat amenzi în valoare de 6.990 de lei.

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

Au fost primite 12 sesizări prin Dispecerat, cu privire la opriri neregulamentare. În acest sens, polițiștii locali au identificat conducătorii auto și au aplicat sancțiunile contravenționale conform normelor legale.

Serviciul Circulație pe Drumurile Publice a aplicat amenzi în valoare de 16.960 de lei.

BIROUL CONTROL

COMPARTIMENTUL DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII ȘI AFIŞAJ STRADAL

Reprezentanţii Compartimentului au efectuat controale pentru identificarea aspectelor de nerespectare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi respectarea proiectului tehnic aprobat, identificarea lucrărilor cu caracter provizoriu, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame pe străzile: Dumitru Băltăreţu, Dr. Marinescu Gheorghe,  Dr. Oprescu Dumitru, Calea Câmpulung, Aviator Negel, Justiţiei, Calea Domnească, Gimnaziului, I.C. Brătianu, Avram Iancu, Unirii, Moldovei, Basarabiei, Cetății, Lt. Stancu Ion, Nicolae Filipescu, 9 Mai, Boerescu Zaharia, Matei Vlădescu, Col. Băltărețu, Mircea cel Bătrân, Independenței, Regele Carol I, Iazului, Aleea Trandafirilor, Tudor Vladimirescu, Ciprian Porumbescu, 10 Mai, Libertăţii, Vasile Florescu, Piaţa 1 Mai, Iancu Jianu, Arsenalului, Horea, Laura Stoica, Tudorică Popescu.

COMPARTIMENTUL PROTECȚIA MEDIULUI

În perioada 10.03.2017- 16.03.2017, s-au efectuat acţiuni de control în Microraioanele VI, VII, VIII, IX și Aleea Trandafirilor, Cartier CFR, prin care au fost verificate asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor şi existenţa depozitelor necontrolate de deşeuri şi a bunurilor abandonate pe domeniul public.

Au fost derulate acţiuni de control și în zonele limitrofe municipiului Târgovişte în care se depozitează frecvent resturi de materiale de construcţii şi deşeuri menajere. Au fost controlate următoarele locaţii: cartier Priseaca, zona malului drept al râului Ialomiţa, str. Popa Cornel, Bulevardul Eroilor, Pod Mihai Bravu, Șoseaua Găești, Calea Ialomiței, str. Petru Cercel, str. Nifon, str. Magrini.

COMPARTIMENT ACTIVITĂŢI COMERCIALE

A fost organizată o acțiune, conform O.G. nr. 99/2000 republicată în 2007, pentru verificarea societăţilor comerciale care desfăşoară activitate de alimentaţie publică, obiectivul controlului fiind deţinerea autorizaţiei emisă în acest sens de Primăria Municipiului Târgovişte.

S-a acţionat, potrivit H.C.L nr. 64/2002, completată şi modificată prin H.C.L nr. 44/2009, pe Bulevardul I. C.Brătianu, Bulevardul Unirii şi străzile adiacente, pentru depistarea comercianţilor care ocupă domeniul public ilegal.

În total, în perioada 10.03.2017- 16.03.2017, au fost aplicate amenzi în valoare de 23.950 lei.