SINTEZĂ ACTIVITATE 16.12.2016

 

SERVICIUL ORDINE ȘI LINIȘTE PUBLICĂ

În perioada 09.12.2016-15.12.2016 au fost înregistrate 58 de sesizări. Polițiștii locali din cadrul Serviciului au legitimat, în acest interval, 225 de persoane și au asigurat protecția personalului din aparatul de specialitate al primarului.

Mai mult, polițiștii locali asigură un climat de siguranță publică în imediata apropiere a instituțiilor de învățământ și pe durata audiențelor ce au loc la Primăria Municipiului Târgoviște, dar monitorizează și locuri de joacă din municipiu.

În fiecare duminică, polițiștii locali din cadrul Serviciului asigură ordinea și liniștea publică în Piața Bărăției și la Obor. De asemenea, în Piața 1 Mai din Târgoviște, polițiștii locali îi însoțesc pe lucrătorii Pieței atunci când colectează taxele pentru plata tarabelor.

Serviciul Ordine și Liniște Publică a aplicat amenzi în valoare de 2.150 de lei.

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

Au fost primite 16 sesizări prin Dispecerat, cu privire la opriri neregulamentare. În acest sens, polițiștii locali au identificat conducătorii auto și au aplicat sancțiunile contravenționale conform normelor legale.

În data de 9.12.2016, în zona Casei de Oaspeți de pe Bulevardul Regele Carol I, patru polițiști locali din cadrul Serviciului Circulație au format echipaje mixte cu polițiști din cadrul Biroului Rutier pentru buna desfășurare a activității de distribuire a buletinelor de vot. Astfel, a fost restricționat traficul rutier în zona cuprinsă între B-dul Mircea cel Bătrân și str. Maior Ion Alexandrescu.

Serviciul Circulație pe Drumurile Publice a aplicat amenzi în valoare de 12.675 de lei.

BIROUL CONTROL

COMPARTIMENTUL DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII ȘI AFIŞAJ STRADAL

Reprezentanţii Compartimentului au efectuat controale pentru identificarea aspectelor de nerespectare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi respectarea proiectului tehnic aprobat, identificarea lucrărilor cu caracter provizoriu, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame pe străzile: Alexandru Ilie, Antim Ivireanu, Cernăuţi, Iancu Văcărescu, Nicolae Bălcescu, Radu Popescu, Radu cel Mare, Ienăchiță Văcărescu, Matei Basarab, Cretzulescu, Calea Domnească, Eroilor, Soroca, Tudorică Popescu, Pr. Toma Georgescu, Justiției, Popa Șapcă, Constantin Brâncoveanu, Diaconu Coresi, Maior Brezișeanu, Pârvan Popescu, Calea Câmpulung, Ana Ipătescu, Poet Gr. Alexandrescu, Mircea cel Bătrân, Bărăției, Libertăţii, Prisecii, 9 Mai, Maior Spirescu.

COMPARTIMENTUL PROTECȚIA MEDIULUI

Au fost derulate acţiuni de control în Microraioanele XII, II, III și IV și Cartier Priseaca, urmărindu-se asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor şi existenţa depozitelor necontrolate de deşeuri şi a bunurilor abandonate pe domeniul public, precum și respectarea prevederilor legale privind condiţiile de ridicare, transport şi depozitare a deşeurilor menajere la 27 platforme cu eurocontainere din zonele controlate.

De asemenea, s-au efectuat verificări și în zonele limitrofe municipiului Târgovişte în care se depozitează frecvent resturi de materiale de construcţii şi deşeuri menajere. Au fost controlate următoarele locaţii: cartier Priseaca, zona malului drept al râului Ialomiţa, str. Popa Cornel, Bulevardul Eroilor, Pod Mihai Bravu, Șoseaua Găești, Calea Ialomiței, str. Petru Cercel, str. Nifon, str. Magrini.

COMPARTIMENT ACTIVITĂŢI COMERCIALE

A fost organizată o acțiune, conform O.G. nr. 99/2000 republicată în 2007, pentru verificarea societăţilor comerciale care desfăşoară activitate de alimentaţie publică, obiectivul controlului fiind deţinerea autorizaţiei emisă în acest sens de Primăria Municipiului Târgovişte.

În plus, s-a acţionat, potrivit  H.C.L nr. 64/2002, completată şi modificată prin H.C.L nr. 44/2009, pe B-dul I.C.Brătianu, pe B-dul Unirii şi străzile adiacente, pentru depistarea comercianţilor care ocupă domeniul public ilegal. Comercianţii ambulanţi au fost dirijaţi către pieţe.

În total, în perioada 09.12.2016-15.12.2016, au fost aplicate amenzi în valoare de 14.825 lei.