SINTEZĂ ACTIVITATE 16.06.2017

 

SERVICIUL ORDINE ȘI LINIȘTE PUBLICĂ

În perioada 9.06.2017-15.06.2017, au fost înregistrate 68 de sesizări. Polițiștii locali din cadrul Serviciului au legitimat, în acest interval, 334 persoane și au asigurat protecția personalului din aparatul de specialitate al primarului.

Mai mult, polițiștii locali asigură un climat de siguranță publică în imediata apropiere a instituțiilor de învățământ și pe durata audiențelor ce au loc la Primăria Municipiului Târgoviște, dar monitorizează și locuri de joacă din municipiu.

În fiecare duminică, polițiștii locali din cadrul Serviciului asigură ordinea și liniștea publică în Piața Bărăției și la Obor. De asemenea, în Piața 1 Mai din Târgoviște, polițiștii locali îi însoțesc pe lucrătorii Pieței atunci când colectează taxele pentru plata tarabelor.

Serviciul Ordine și Liniște Publică a aplicat amenzi în valoare de 14.600 de lei.

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

Au fost primite 16 sesizări prin Dispecerat, cu privire la opriri neregulamentare. În acest sens, polițiștii locali au identificat conducătorii auto și au aplicat sancțiunile contravenționale conform normelor legale.

Totodată, polițiștii locali au asigurat măsuri de dirijare și fluidizare a traficului rutier cu prilejul unor lucrări desfășurate în municipiu.

Serviciul Circulație pe Drumurile Publice a aplicat amenzi în valoare de 13.725 lei.

 

BIROUL CONTROL

COMPARTIMENTUL DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII ȘI AFIŞAJ STRADAL

Reprezentanţii Compartimentului au efectuat controale pentru identificarea aspectelor de nerespectare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi respectarea proiectului tehnic aprobat, identificarea lucrărilor cu caracter provizoriu, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame pe străzile: Cernăuţi, Soroca, Herţa, Tighina, Bărăţiei, Calea Domnească, Bulevardul. I.C. Brătianu, Cetăţii, Justiţiei, Calea Ialomiţei, Matei Basarab, Tudorică Popescu, Preot Toma Georgescu, Dinu Lipatti, Cpt. Andreescu, Morilor, Cloşca, Horea, Crişan, Nicolae Filipescu.

COMPARTIMENTUL PROTECȚIA MEDIULUI

În perioada 9.06.2017-15.06.2017, s-au efectuat acţiuni de control în Microraioanele IX, XI, XII, Aleea Trandafirilor, Cartier CFR, Cartier Priseaca prin care au fost verificate asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor şi existenţa depozitelor necontrolate de deşeuri şi a bunurilor abandonate pe domeniul public.

Au fost derulate acţiuni de control și în zonele limitrofe municipiului Târgovişte în care se depozitează frecvent resturi de materiale de construcţii şi deşeuri menajere. Au fost controlate următoarele locaţii: cartier Priseaca, zona malului drept al râului Ialomiţa, str. Popa Cornel, Calea Ialomiței, B-dul Eroilor, Șoseaua Găești, str. Petru Cercel, Calea Câmpulung, str. Laminorului.

 

COMPARTIMENT ACTIVITĂŢI COMERCIALE

S-a acţionat, conform O.G nr. 99/2000 republicată în 2007, pentru verificarea societăţilor comerciale care desfăşoară activitate de alimentaţie publică, obiectivul controlului fiind deţinerea autorizaţiei emisă în acest sens de Primăria Municipiului Târgovişte. Au fost depistate două societăți comerciale care desfăşurau activitate de alimentaţie publică fără să deţină autorizaţie și au fost sancţionate contravenţional cu amendă.

În plus, societăţile comerciale care nu deţin acordul pentru amplasarea teraselor sezoniere au fost somate să efectueze demersurile necesare pentru intrarea in legalitate. Din verificările efectuate, s-a constatat că şase societăţi au obţinut de la Direcţia de Urbanism avizul pentru amplasarea terasei sezoniere, urmând ca după achitarea taxei aferente la D.A.P.P.P  să obţină acordul de amplasare terasă. În perioada 9 iunie – 15 iunie 2017, s-au aplicat două sancțiuni contravenționale în valoare de 1000 lei.

Biroul Control a aplicat amenzi în valoare de 2.550 lei.

În total, în perioada 9.06.2017-15.06.2017, au fost aplicate sancțiuni contravenționale în valoare de 30.975 lei.