Sinteză activitate 15.07.2016

 

SERVICIUL ORDINE ȘI LINIȘTE PUBLICĂ

În perioada 08.07.2016-14.07.2016, au fost înregistrate 59 de sesizări. Polițiștii locali din cadrul Serviciului au legitimat, în acest interval, 276 de persoane și au asigurat protecția personalului din aparatul de specialitate al primarului.

Mai mult, polițiștii locali asigură un climat de siguranță publică în imediata apropiere a instituțiilor de învățământ și pe durata audiențelor ce au loc la Primăria Municipiului Târgoviște, dar monitorizează și locuri de joacă din municipiu.

În fiecare duminică, polițiștii locali din cadrul Serviciului asigură ordinea și liniștea publică în Piața Bărăției și la Obor. De asemenea, în Piața 1 Mai din Târgoviște, polițiștii locali îi însoțesc pe lucrătorii Pieței atunci când colectează taxele pentru plata tarabelor.

Serviciul Ordine și Liniște Publică a aplicat amenzi în valoare de 8.290 de lei.

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

Au fost soluționate sesizările primite. Au fost asigurate măsuri de dirijare și fluidizare a traficului rutier în municipiu, iar conform protocolului de colaborare, începând cu 07.03.2016, în funcție de limita efectivelor disponibile, un polițist local din cadrul Serviciului Circulație (Poliția Locală) împreună cu un polițist din cadrul Biroului Rutier (Poliția Municipiului Târgoviște) formează un echipaj mixt, care acționează cu precădere pentru opriri și staționări neregulamentare.
Serviciul Circulație pe Drumurile Publice a aplicat amenzi în valoare de 15.470 de lei.

BIROUL CONTROL

COMPARTIMENTUL DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII ȘI AFIŞAJ STRADAL

Au fost verificate sesizările primite din partea cetăţenilor municipiului Târgovişte. Reprezentanţii Compartimentului au efectuat controale pentru identificarea aspectelor de nerespectare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi respectarea proiectului tehnic aprobat, identificarea lucrărilor cu caracter provizoriu, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame pe străzile: Calea Câmpulung, Unirii, Calea Domnească, Suseni, Dâmboviţei, Tudor Vladimirescu, Ion Ciorănescu, Maior Brezişeanu, Ion Constantinescu, Matei Basarab, Mihai Bravu, Berzei, Justiţiei, Toma Georgescu, Popa Şapcă, Tudorică Popescu, Constantin Brâncoveanu, Centrul Vechi.

COMPARTIMENTUL PROTECȚIA MEDIULUI

Au fost efectuate acţiuni de control în Microraioanele II, III, IV, V, precum şi în zonele limitrofe municipiului Târgovişte în care se depozitează frecvent resturi de materiale de construcţii şi deşeuri menajere. Au fost controlate următoarele locaţii: cartier Priseaca, zona malului drept al râului Ialomiţa, str. Popa Cornel, Pod Mihai Bravu, Calea Ialomiței, str. Nifon, Bulevardul Eroilor; Șoseaua Găești; str. Petru Cercel; Calea Câmpulung.

De asemenea, împreună cu reprezentanții Compartimentului Activități Comerciale a fost organizată o acțiune de verificare a agenților economici care comercializează legume-fructe pe B-dul Unirii, str. Radu cel Mare și Șoseaua Găești. Au fost verificate aspecte privind protecția mediului (curățenia din fața punctelor de lucru, existența contractelor de salubrizare). În total, au fost verificați 10 agenți economici.

COMPARTIMENT ACTIVITĂŢI COMERCIALE

S-a acţionat, potrivit H.C.L nr. 64/2002, completată şi modificată, pe B-dul Unirii, în Microraioanele IV şi XI. S-au aplicat nouă sancţiuni contravenţionale din care şase amenzi în cuantum de 500 lei fiecare şi trei  avertismente scrise.

Biroul Control a aplicat amenzi în valoare de 3.000 de lei.

În total, în perioada 08.07.2016-14.07.2016, au fost aplicate amenzi în valoare de 26.760 de lei.