SINTEZĂ ACTIVITATE 15.06.2018

 

SERVICIUL ORDINE, LINIȘTE PUBLICĂ ȘI PAZĂ

În perioada 08.06.2018-14.06.2018, au fost înregistrate 51 de sesizări. Polițiștii locali din cadrul Serviciului au legitimat, în acest interval, 244 persoane și au asigurat protecția personalului din aparatul de specialitate al primarului.

Mai mult, polițiștii locali asigură un climat de siguranță publică în imediata apropiere a instituțiilor de învățământ și pe durata audiențelor ce au loc la Primăria Municipiului Târgoviște, dar monitorizează și locuri de joacă din municipiu.

În fiecare duminică, polițiștii locali din cadrul Serviciului asigură ordinea și liniștea publică în Piața Bărăției și la Obor. De asemenea, în Piața 1 Mai din Târgoviște, polițiștii locali îi însoțesc pe lucrătorii Pieței atunci când colectează taxele pentru plata tarabelor.

Serviciul Ordine, Liniște Publică și Pază a aplicat amenzi în valoare de 14.000 lei.

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

Au fost primite 17 de sesizări prin Dispecerat, cu privire la opriri neregulamentare. În acest sens, polițiștii locali au identificat conducătorii auto și au aplicat sancțiunile contravenționale conform normelor legale.

În plus, polițiștii locali din cadrul Serviciul Circulație și Serviciul Ordine Publică acționează în zona unităților de învățământ: Școala „Vasile Cârlova” și Școala „Ioan Alexandru Brătescu-Voinești”. De asemenea, polițiștii locali din cadrul Serviciului Circulație au acționat pentru fluidizarea traficului în zona podului ce traversează râul Ialomița (Pod Valea Voievozilor), dar și în zonele unde au fost efectuate lucrări la infrastructura rutieră.

Serviciul Circulație pe Drumurile Publice a aplicat amenzi în valoare de 14.955 lei.

BIROUL CONTROL

COMPARTIMENTUL DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII ȘI AFIŞAJ STRADAL

Reprezentanţii Compartimentului au efectuat controale pentru identificarea aspectelor de nerespectare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi respectarea proiectului tehnic aprobat, identificarea lucrărilor cu caracter provizoriu, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame pe străzile: Pădurii, Unirii, Calea Câmpulung, Basarabiei, Moldovei, Tudor Vladimirescu, Vasile Voiculescu, Iancu Jianu, Col. Băltărețu, Valu Cetății, Ienăchiță Văcărescu, Mr. Eugen Brezișeanu, Berzei, Poet Grigore Alexandrescu, Cetății, Mircea cel Bătrân, Justiției, Cpt. Andreescu, Nicolae Radian, Independenței, Boerescu Zaharia, Ion Constantinescu, Nicolae Filipescu, 1 Mai, 10 Mai, Lt. Stancu Ion, Iazul Morilor, Horia, Calea Domnească, G-ral Matei Vlădescu, Avram Iancu, Virgil Drăghiceanu, 9 Mai, I.C. Brătianu, Ion Alexandrescu, Carol I, Gării, Aleea Trandafirilor.

Totodată, au fost verificate și soluționate sesizările primite din partea cetăţenilor municipiului.

COMPARTIMENTUL PROTECȚIA MEDIULUI

În perioada 08.06.2018-14.06.2018, s-au efectuat acţiuni de control în Microraioanele II, III, IV, V, VI, IX, XI, dar și zona Centrală și Cartier Sagricom, prin care au fost verificate asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor şi existenţa depozitelor necontrolate de deşeuri şi a bunurilor abandonate pe domeniul public. Au fost aplicate sancțiuni contravenționale persoanelor care au depozitat deșeuri fără a respecta normele legale.

În plus, au fost identificate patru terenuri insalubre, încălcând normele de conviețuire socială și de mediu, urmând a se lua măsuri conform legii.

COMPARTIMENT ACTIVITĂŢI COMERCIALE

S-a acţionat, conform O.G nr. 99/2000 republicată în 2007, pentru verificarea societăţilor comerciale care desfăşoară activitate de alimentaţie publică, obiectivul controlului fiind deţinerea autorizaţiei emisă în acest sens de Primăria Municipiului Târgovişte. S-a constatat că o societate comercială desfășura activitate de alimentație publică fără să dețină autorizație și a fost sancționată contravențional cu amendă.

În plus, s-a acţionat, potrivit  H.C.L nr. 477/2008 cu completările și modificările ulterioare, pe Bulevardul Unirii, Soseaua Găesti și str. Vlad Țepeș, în vederea monitorizării comerţului de întâmpinare și a celui ambulant de pe domeniul public. S-au luat măsuri astfel încât dispozițiile legale să fie întocmai respectate.

Biroul Control a aplicat amenzi în valoare de 500 de lei.

În total, în perioada 08.06.2018-14.06.2018, au fost aplicate sancțiuni contravenționale în valoare de 29.455 lei.