Sinteză activitate 15.01.2016

 

SERVICIUL ORDINE ȘI LINIȘTE PUBLICĂ

În perioada 08.01.2016-14.01.2016, au fost înregistrate 26 de sesizări. Polițiștii locali din cadrul Serviciului au legitimat, în acest interval, 269 de persoane.

Mai mult, polițiștii locali asigură ordinea și liniștea publică în imediata apropiere a instituțiilor de învățământ și pe durata audiențelor ce au loc la Primăria Municipiului Târgoviște, dar și monitorizează locurile de joacă din municipiu.

În fiecare duminică, polițiștii locali din cadrul Serviciului asigură ordinea și liniștea publică în Piața Bărăției și la Obor. De asemenea, în Piața 1 Mai din Târgoviște, polițiștii locali îi însoțesc pe lucrătorii Pieței atunci când colectează taxele pentru plata tarabelor.

Serviciul Ordine și Liniște Publică a aplicat amenzi în valoare de 2.720 de lei.

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

 –  08.01.2016 – dirijare și fluidizare trafic rutier pe Calea Domnească (tronsonul cuprins între str. A. I. Cuza și Bulevardul Libertății), cu ocazia încărcării grămezilor de zăpadă  de către lucrătorii Direcției de Salubritate

Serviciul Circulație pe Drumurile Publice a aplicat amenzi în valoare de 9.365 lei.

BIROUL CONTROL

COMPARTIMENTUL DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII ȘI AFIŞAJ STRADAL

Au fost verificate sesizările primite din partea cetăţenilor municipiului Târgovişte. De asemenea, reprezentanţii Compartimentului au efectuat controale pentru identificarea aspectelor de nerespectare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrarilor de construcţii şi respectarea proiectului tehnic aprobat, identificarea lucrărilor cu caracter provizoriu, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame pe străzile: Col. Băltăreţu, Matei Basarab, Teilor, Moldovei, Unirii, Basarabiei, I.C.Brătianu, Calea Câmpulung, Grigore Alexandrescu, Valul Cetăţii, Tudor Vladimirescu, Nicolae Radian, Independenței, Matei Vlădescu, Nicolae Filipescu, Avram Iancu, Aleea Trandafirilor, Calea Domnească.

COMPARTIMENTUL PROTECȚIA MEDIULUI

În perioada 11.01.2016-15.01.2016, polițiștii locali au efectuat o acțiune de verificare/inventariere a platformelor/eurocontainerelor destinate colectării deșeurilor menajere de către operatorul de salubritate, S.C. Supercom S.A., existente pe raza Municipiului Târgoviște.

În urma verificării, s-a întocmit o informare cu aspectele constatate: există un număr total de 530 de eurocontainere și 173 de platforme ecologice dintre care: 20 fără gard și poartă, 64 fără porți, 2 cu porțile înfundate, 4 fără gard, 6 fără eurocontainere, 2 cu împrejmuiri incomplete și 75 complete. Totodată, în 29 de locații au fost identificate eurocontainere fără platformă.

Astfel, în urma controalelor s-a constatat că pe raza municipiului Târgoviște, există un număr total de 530 de eurocontainere și 173 de platforme ecologice dintre care: 20 fără gard și poartă, 64 fără porți, 2 cu porțile înfundate, 4 fără gard, 6 fără eurocontainere, 2 cu împrejmuiri incomplete și 75 complete. Totodată, în 29 de locații au fost identificate eurocontainere fără platformă.

De altfel, la cele mai multe dintre eurocontainerele din Târgoviște lipsesc capacele, ceea ce contravine art. 37 alin (1) și (2) din Anexa Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației.  În Microraionul VI, în unele locații, sunt amplasate eurocontainere fără a se respecta distanța minimă de 10 m față de ferestrele locuințelor conform art. 4,  lit. a) din Anexa Ordinului nr. 119/2014, iar în Microraioanele XI și XII, eurocontainerele din interiorul platformelor sunt în număr foarte mic (1-2 eurocontainere într-o platformă ce deservește mai multe imobile). În plus, numărul de containere pentru fiecare punct de precolectare nu este suficient.

Polițiștii locali au monitorizat, de asemenea, zonele limitrofe municipiului în care se depozitează frecvent deșeuri și au solicitat proprietarilor/paznicilor societăţilor aflate în zonele de depozitare să apeleze dispeceratul Poliţiei Locale în cazul în care surprind autoutilitare care descarcă deşeuri de orice fel. S-a constatat că, majoritatea societăților care intenționează să abandoneze deșeuri, cunoscând faptul că zonele limitrofe sunt monitorizate, trimit mai întâi reprezentanți cu autovehicule mici care verifică dacă zona este supravegheată, anunțând șoferii autoutilitarelor dacă pot sau nu pot descărca.

În urma acestor acțiuni au fost aplicate 18 sancțiuni contravenționale în valoare de 9.000 de lei.

COMPARTIMENT ACTIVITĂŢI COMERCIALE

S-a acţionat conform O.G nr. 99/2000, republicată în 2007, pentru verificarea societăţilor comerciale care desfăşoară activitate de alimentaţie publică, obiectivul controlului fiind deţinerea autorizaţiei emisă în acest  sens de Primăria Municipiului Târgovişte. Ca urmare a ultimelor controale, unităţile verificate au vizat autorizaţia pentru a desfăşura activitate de alimentaţie publică şi au achitat taxele aferente la bugetul local.

Totodată, s-a acţionat, potrivit  H.C.L. nr. 64/2002, completată şi modificată prin H.C.L. nr. 44/2009, pe Bulevardul I.C.Brătianu, str.Constantin Brâncoveanu, Şoseaua Găeşti, Bulevardul Unirii pentru depistarea comercianţilor care desfăşoară comerţ ambulant pe domeniul public.

În total, în perioada 08.01.2016-14.01.2016, au fost aplicate amenzi în valoare de 12.085 lei.