SINTEZĂ ACTIVITATE 14.12.2018

 

SERVICIUL ORDINE, LINIȘTE PUBLICĂ ȘI PAZĂ

În perioada 07.12.2018-13.12.2018, au fost înregistrate 41 de sesizări. Polițiștii locali din cadrul Serviciului au legitimat, în acest interval, 224 persoane și au asigurat protecția personalului din aparatul de specialitate al primarului.

Mai mult, polițiștii locali asigură un climat de siguranță publică în imediata apropiere a instituțiilor de învățământ și pe durata audiențelor ce au loc la Primăria Municipiului Târgoviște, dar monitorizează și locuri de joacă din municipiu.

În fiecare duminică, polițiștii locali din cadrul Serviciului asigură ordinea și liniștea publică în Piața Bărăției și la Obor. De asemenea, în Piața 1 Mai din Târgoviște, polițiștii locali îi însoțesc pe lucrătorii Pieței atunci când colectează taxele pentru plata tarabelor.

Serviciul Ordine, Liniște Publică și Pază a aplicat amenzi în valoare de 10.940 lei.

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

Au fost primite 19 sesizări prin Dispecerat, cu privire la opriri neregulamentare. În acest sens, polițiștii locali au identificat conducătoriiauto și au aplicat sancțiunile contravenționale conform normelor legale.

În plus, polițiștii locali din cadrul Serviciului Circulație acționează în zona unităților de învățământ: Școala „Vasile Cârlova” și Școala „Ioan Alexandru Brătescu-Voinești”. De asemenea, polițiștii locali din cadrul Serviciului Circulație au acționat pentru fluidizarea traficului în zonele unde au fost efectuate lucrări la infrastructura rutieră.

Serviciul Circulație pe Drumurile Publice a aplicat amenzi în valoare de 17.570 lei.

BIROUL CONTROL

COMPARTIMENTUL DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII ȘI AFIŞAJ STRADAL

Reprezentanţii Compartimentului auefectuat controale pentru identificarea aspectelor de nerespectare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şirespectarea proiectului tehnic aprobat, identificarea lucrărilor cu caracterprovizoriu, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame pe străzile: Bucovinei, Dumitru Băltăreţu, Dr. Marinescu Gheorghe, Dr. Oprescu Dumitru, Calea Câmpulung, Aviator Negel, Calea București, Radu de la Afumați, Calea Domnească, Laminorului, Vasile Blendea, I. C. Brătianu, Ion Ciorănescu, Petru Cercel, Pandurilor,Luceafărului, Cronicarilor, Crăiţelor, Mihail Sadoveanu, Mihai Popescu, Col.Marin Stănescu, Matei Alexandru, Laura Stoica, George Cair, Calea Ialomiţei,Vlad Ţepeş, Şoseaua Găeşti, I.E. Florescu, Ionel Fernic, Stoica Ludescu, Vidin, Legumelor, Calea Ploieşti, 8 Martie, Smârdan, Ion Barbu, Fructelor, Gimnaziului.

De altfel, au fost verificate și soluționate sesizările primite din partea cetăţenilor municipiului.

COMPARTIMENTUL PROTECȚIA MEDIULUI

În perioada 07.12.2018-13.12.2018, au fost efectuate controale în Microraioanele VIII, IX, XI ,XII, Aleea Trandafirilor, Cartier CFR, zona centrală și Sagricom, prin care au fost verificate măsurile de salubrizare a străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor şi existenţa depozitelor necontrolate dedeşeuri şi a bunurilor abandonate pe domeniul public. În urma controlului efectuat, au fost luate măsuri pentru ca normele legale să fie respectate.

Totodată, au fost întreprinse acţiuni de control în următoarele zonele limitrofe municipiului Târgovişte în care se depozitează frecvent resturi de materiale de construcţii şi deşeuri menajere: Calea Ialomiței, Bulevardul Eroilor, str. Petru Cercel, Şoseaua Găeşti, str. Nifon, str. Laminorului.

Ca urmare a căderii ninsorilor, au fost efectuate verificări la agenții economici din zona centrală, cu scopul de a constata dacă au îndepărtat zăpada sau gheața din fața punctelor de lucru, conform prevederilor HCL nr. 477/12.12.2008. Nu s-au semnalat abateri privind încălcarea normelor legale în acest sens, însă acțiunile de verificare vor continua și în perioada următoare.

COMPARTIMENTUL ACTIVITĂŢI COMERCIALE

S-a acţionat, conform O.G. nr. 99/2000 republicată în 2007, pentru verificarea societăţilor comerciale care desfăşoară activitate de alimentaţie publică, obiectivul controlului fiind deţinerea autorizaţiei emisă în acest sens de Primăria Municipiului Târgovişte. S-a constatat că două societăți comerciale desfășurau activitate de alimentație publică fără să dețină autorizație și au fost sancționate contravențional cu amendă.

În plus, s-a acţionat, pe Bulevardul Unirii, Șoseaua Găești și Str. Raducel Mare, în vederea monitorizării comerţului de întâmpinare și a celui ambulant de pe domeniul public. S-au luat măsuri astfel încât dispozițiile legale să fie întocmai respectate.

Biroul Control a aplicat amenzi în valoare de 2.000 de lei.

În total, în perioada 07.12.2018-13.12.2018, au fost aplicate sancțiuni contravenționale în valoare de 30.510 lei.