SINTEZĂ ACTIVITATE 14.10.2016

 

SERVICIUL ORDINE ȘI LINIȘTE PUBLICĂ

În perioada 07.10.2016-13.10.2016, au fost înregistrate 79 de sesizări. Polițiștii locali din cadrul Serviciului au legitimat, în acest interval, 289 de persoane și au asigurat protecția personalului din aparatul de specialitate al primarului.

Mai mult, polițiștii locali asigură un climat de siguranță publică în imediata apropiere a instituțiilor de învățământ și pe durata audiențelor ce au loc la Primăria Municipiului Târgoviște, dar monitorizează și locuri de joacă din municipiu.

În fiecare duminică, polițiștii locali din cadrul Serviciului asigură ordinea și liniștea publică în Piața Bărăției și la Obor. De asemenea, în Piața 1 Mai din Târgoviște, polițiștii locali îi însoțesc pe lucrătorii Pieței atunci când colectează taxele pentru plata tarabelor.

Serviciul Ordine și Liniște Publică a aplicat amenzi în valoare de 11.120 de lei.

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

Au fost primite 17 sesizări prin Dispecerat, cu privire la opriri neregulamentare. În acest sens, polițiștii locali au identificat conducătorii auto și au aplicat sancțiunile contravenționale conform normelor legale.

Cu ocazia desfășurării evenimentului CORB CHALLENGE DAY 2016  au fost asigurate măsuri de dirijare trafic rutier precum și măsuri de ordine și liniște publică pe traseul Piața Tricolorului – Calea Domnească – zona Teiș și pe Aleea Sinaia.

Serviciul Circulație pe Drumurile Publice a aplicat amenzi în valoare de 13.000 de lei.

BIROUL CONTROL

COMPARTIMENTUL DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII ȘI AFIŞAJ STRADAL

Reprezentanţii Compartimentului au efectuat controale pentru identificarea aspectelor de nerespectare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi respectarea proiectului tehnic aprobat, identificarea lucrărilor cu caracter provizoriu, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame pe străzile: Dr. Marinescu, Calea Câmpulung, Aleea Sinaia, Constantin Brâncoveanu, Calea Domnească, Diţescu Stan, I.E. Florescu, I. C. Brătianu, Nicolin Ion, Unirii, Moldovei, Berzei, Basarabiei, Cetății, Stancu Ion, Nicolae Filipescu, 9 Mai, Boerescu Zaharia, Matei Vlădescu, Col. Băltărețu, Independenței, Regele Carol I, Avram Iancu, Iazului, Aleea Trandafirilor, Tudor Vladimirescu, Aviator Negel, Ciprian Porumbescu, Maior Eugen Brezișeanu.

COMPARTIMENTUL PROTECȚIA MEDIULUI

Polițiștii locali din cadrul Compartimentului au efectuat o acțiune de verificare/inventariere a platformelor/eurocontainerelor destinate colectării deșeurilor menajere de către operatorul de salubritate, existente pe raza Municipiului Târgoviște. Așadar, a fost notificată S.C. Supercom S.A., pentru luarea măsurilor necesare privind menținerea curățeniei în interiorul platformelor de precolectare a deșeurilor menajere și în jurul acestora pe o rază de 25 de m și totodată, pentru remedierea aspectelor constatate în urma acțiunii de inventariere a acestora din 04.10.2016-06.10.2016.

De asemenea, au fost derulate acţiuni de control în Microraioanele XI, XII, Cartier Priseaca, Cartier Sagricom și în zonele limitrofe municipiului Târgovişte în care se depozitează frecvent resturi de materiale de construcţii şi deşeuri menajere. Au fost controlate următoarele locaţii: cartier Priseaca, zona malului drept al râului Ialomiţa, str. Popa Cornel, B-dul Eroilor, Pod Mihai Bravu, Șoseaua Găești, str. Nifon, str. Petru Cercel și Calea Câmpulung, str. Laminorului.

COMPARTIMENT ACTIVITĂŢI COMERCIALE

A fost organizată o acțiune, conform O.G. nr. 99/2000 republicată în 2007, pentru verificarea societăţilor comerciale care desfăşoară activitate de alimentaţie publică, obiectivul controlului fiind deţinerea autorizaţiei emisă în acest sens de Primăria Municipiului Târgovişte. Trei unităţi de alimentaţie publică au reînnoit autorizaţia pentru a desfăşura activitate de alimentaţie publică.

S-a acţionat, potrivit  H.C.L nr. 64/2002, completată şi modificată prin H.C.L nr. 44/2009, pe Bulevardul Unirii, Şoseaua Găeşti, Bulevardul Independenţei şi pe străzile adiacente, pentru depistarea comercianţilor care ocupă ilegal domeniul public (comerţ de întâmpinare şi ambulant). Comercianţii ambulanţi au fost dirijaţi către pieţe.

Biroul Control a aplicat amenzi în valoare de 1.000 de lei.

În total, în perioada 07.10.2016-13.10.2016, au fost aplicate amenzi în valoare de 25.120 de lei.