SINTEZĂ ACTIVITATE 14.09.2018

 

SERVICIUL ORDINE, LINIȘTE PUBLICĂ ȘI PAZĂ

În perioada 07.09.2018-13.09.2018, au fost înregistrate 58 de sesizări. Polițiștii locali din cadrul Serviciului au legitimat, în acest interval, 257 de persoane și au asigurat protecția personalului din aparatul de specialitate al primarului.

Mai mult, polițiștii locali asigură un climat de siguranță publică în imediata apropiere a instituțiilor de învățământ și pe durata audiențelor ce au loc la Primăria Municipiului Târgoviște, dar monitorizează și locuri de joacă din municipiu.

În fiecare duminică, polițiștii locali din cadrul Serviciului asigură ordinea și liniștea publică în Piața Bărăției și la Obor. De asemenea, în Piața 1 Mai din Târgoviște, polițiștii locali îi însoțesc pe lucrătorii Pieței atunci când colectează taxele pentru plata tarabelor.

Totodată, polițiștii locali au asigurat măsuri de ordine la Zilele Cetății pentru menținerea unui climat de siguranță publică.

Serviciul Ordine, Liniște Publică și Pază a aplicat amenzi în valoare de 12.780 lei.

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

Au fost primite 21 sesizări prin Dispecerat, cu privire la opriri neregulamentare. În acest sens, polițiștii locali au identificat conducătorii auto și au aplicat sancțiunile contravenționale conform normelor legale.

În plus, polițiștii locali din cadrul Serviciului Circulație și Serviciului Ordine Publică acționează în zona unităților de învățământ: Școala „Vasile Cârlova” și Școala „Ioan Alexandru Brătescu-Voinești”. De asemenea, polițiștii locali din cadrul Serviciului Circulație au acționat pentru fluidizarea traficului în zonele unde au fost efectuate lucrări la infrastructura rutieră.

Cu ocazia Zilelor Cetății, în perioada 07.09.2018-09.09.2018, au fost asigurate măsuri de dirijare și fluidizare trafic rutier pe Calea Domnească în zona Parcului Chindia și pe strada Coconilor.

Serviciul Circulație pe Drumurile Publice a aplicat amenzi în valoare de 12.235 lei.

BIROUL CONTROL

COMPARTIMENTUL DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII ȘI AFIŞAJ STRADAL

Reprezentanţii Compartimentului au efectuat controale pentru identificarea aspectelor de nerespectare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi respectarea proiectului tehnic aprobat, identificarea lucrărilor cu caracter provizoriu, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame pe străzile: Radu Vărzaru, Creţulescu, Suseni, Cernăuţi, Prutului, Nicolae Bălcescu,  Radu Popescu, Radu cel Mare, Udrişte Năsturel, Matei Basarab, Costache Olăreanu, Calea Domnească, Eroilor, Soroca, Tudorică Popescu, Pr. Toma Georgescu, Radu Greceanu, Popa Șapcă, Constantin Brâncoveanu, Diaconu Coresi, Mr. Brezișeanu, Dinu Lipatti, Apusului, Ana Ipătescu, Vasile Alecsandri, Leo Plângă, Bărăției, Grigore Alexandrescu, Mihai Bravu, Mihail Sadoveanu, Tighina, Herţa, Milioara, Ion Ghica, I.H. Rădulescu, Legumelor.

COMPARTIMENTUL PROTECȚIA MEDIULUI

În perioada 07.09.2018-13.09.2018, s-au efectuat acţiuni de control în Microraioanele II,III, IV, V, VI și zona Centrală, prin care au fost verificate asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor şi existenţa depozitelor necontrolate de deşeuri şi a bunurilor abandonate pe domeniul public. În urma controlului efectuat împreună cu reprezentanții Compartimentului Activități Comerciale, pe str. Radu cel Mare și Bulevardul Unirii, au fost aplicate sancțiuni contravenționale persoanelor care au încălcat normele legale privind depozitarea deșeurilor pe domeniul public.

De altfel, în vederea respectării prevederilor legale privind condiţiile de ridicare, transport şi depozitare a deşeurilor menajere, au fost verificare platformele cu eurocontainere din zonele mai sus menționate.

COMPARTIMENT ACTIVITĂŢI COMERCIALE

S-a acţionat, conform O.G nr. 99/2000 republicată în 2007, pentru verificarea societăţilor comerciale care desfăşoară activitate de alimentaţie publică, obiectivul controlului fiind deţinerea autorizaţiei emisă în acest sens de Primăria Municipiului Târgovişte.

În plus, s-a acţionat, pe Bulevardul Unirii, Șoseaua Găești și Str. Radu cel Mare, str. Vlad Țepeș și str. Bărăției, în vederea monitorizării comerţului de întâmpinare și a celui ambulant de pe domeniul public. S-au luat măsuri astfel încât dispozițiile legale să fie întocmai respectate.

Biroul Control a aplicat amenzi în valoare de 2.100 de lei.

În total, în perioada 07.09.2018-13.09.2018, au fost aplicate sancțiuni contravenționale în valoare de 27.115 lei.